"Rozwój bloga wspierany jest reklamami, których treść jest niezależna od prowadzącego."

LSI Software – czy zarobię po raz trzeci ?

LSI Software – spółka informatyczna kierująca głównie swoją
ofertę (oprogramowanie) dla sektora detalicznego,
gastronomiczno-hotelarskiego a ostatnio do kin.

Kupiłem 300 akcji po 12,06 zł (pakiet startowy, na więcej brak wolnej gotówki), okres inwestycji do 15 miesięcy, oczekiwany wzrost 10-25%.

Jest to ponowny zakup akcji link poprzednia analiza i liczę że będzie to udany powrót. Z poprzedniej analizy moje przewidywania się sprawdziły (poprawa wyników i rozwój firmy) i jest ona nadal aktualna. Jednak dodatkowym impulsem do kupna jest kolejny czynnik czyli przejęcie prze LSI na początku lutego swojego konkurenta PPW GIP Sp. z o.o. link przejęcie. Przejęcie za 4,65 mln zostało sfinansowane ze środków własnych oraz 1,75 mln kredytu inwestycyjnego, a korzyści z przejęcia firmy która posiada znaczne udziały w rynku hotelarskim (szacowane na ok. 11%) i rynku gastronomicznym może być wiele. Nabycie 100% udziałów,
spółki konkurującej dotychczas na rynku z rozwiązaniami LSI Software
S.A., pozwoli na konsolidację wielu obszarów działania oraz poszerzenie
dotychczasowego portfolio produktów Grupy Kapitałowej o kolejne
innowacyjne rozwiązania, które cechują się dużym potencjałem wzrostów
zwłaszcza w systemach inteligentnego budynku – BMS. Pozyskanie nowych produktów z „GiP” Sp. z o.o. pozwoli również na
ograniczenie planowanych nakładów na rozwój oprogramowania LSI Software
S.A. w kwocie nie mniejszej niż 2,0 mln zł, a wysokość rocznych efektów
synergii szacowana jest na minimum 1,0 mln zł. Wartość EBITDA
przejmowanej spółki za ostatni zamknięty okres sprawozdawczy wyniosła
0,85 mln zł. 
Na chwile obecną wpływ przejęcia widać na wzrost przychodów grupy, LSI poinformowała link szacunki iż „na podstawie wstępnych danych,
przychody skonsolidowane zrealizowane przez Grupę Kapitałową w drugim
kwartale 2017 roku osiągnęły rekordowy poziom w historii Grupy i są o
50% wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie 2016 (12,6 mln PLN w
stosunku do 8,4 mln PLN za drugi kwartał 2016 roku)”. Z wyłączeniem przychodów nabytej w dniu 1 lutego 2017 roku spółki
zależnej PPW „GiP” Sp. z o.o., wynosi ponad 22%, co daje wartość blisko
19,1 mln PLN.” Z tych komunikatów wynika iż „chudsza” firma zanotowała rekordowe przychody a przejęta spółka dorzuciła 3,5 mln przychodów. 
Patrząc na rzis to widać stały rozwój firmy, rosną przychody i zyski, bilans prawidłowy, przepływy operacyjne dodatnie ale mogłyby być lepsze (w ostatnich 12 miesiącach niższe są od zysku netto). 


Wskaźniki finansowe są na niskich poziomach, c/z 8,50, c/zo 6,62, c/wk 1,37, ev/ebidta 4,28 link wskaźniki .
Firma nie wypłaca dywidendy ale na ostatnim walnym link skup został uchwalony skup do 326.076 akcji po cenie między 2 a 19 zł za akcję i obowiązujący do 31.12.2018r.

Technicznie kurs przebywa w trendzie wzrostowym który obecnie jest korygowany.

Szacuję że w 2017r. w stosunku do 2016r. przychody wzrosną o około 40% a zysk o 20%, w 2 kw zysk będzie wyższy o 20% r/r i wyniesie 1,2 mln.
W mojej ocenie największe ryzyko inwestycyjne jest globalne, indeksy
giełdowe na świecie są na rekordowych poziomach a rosnące stopy
procentowe w USA mogą w najbliższym roku doprowadzić do większej korekty
na giełdach (może nie bessy ale głębokich spadków).
Przypominam o koniecznym przeczytaniu zasad mojego bloga i o ryzyku inwestycyjnym link zasady. Aktualny stan mojego rachunku i posiadane akcje link rachunek.

ps dzisiaj analiza niezbyt profesjonalna ale okres wakacyjny i mało czasu :-)
Przedstawione informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią
rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje
dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005
roku, Nr 206, poz. 1715). Czytelnik musi być świadomy, że wyłącznie on ponosi
odpowiedzialność z tytułu podejmowanych decyzji inwestycyjnych. Każda inwestycja
powinna być konsultowana z licencjonowanym doradcą inwestycyjnym.

LSI Software – sprzedałem wszystkie akcje

Sprzedałem wszystkie akcje LSI czyli 400 akcji po 11,75 zł, zarobek całkowity to około 25% a wzrost kurs od mojego pierwszego zakupu w dniu 18.11.2016r. to 33%.

Rozbicie transakcji: k. 500 x 8,80, k. 150 x 11,10, s. 250 x 10,25, s. 400 x 11,75. Powodem sprzedaży jest potrzeba zbierania gotówki na zakup Unimotu oraz na zapłatę podatku giełdowego w kwietniu oraz fakt iż potencjał wzrostów kursu LSI jest niższy niż innych spółek z mojego portfela. Dodam jeszcze iż szybkimi krokami zbliżamy się do korekty wzrostów na całym rynku gdyż poziomy 60.000 pkt na WIG mogą być trudne do przebicia. Oczywiście nadal uważam iż w średnim i długim terminie LSI  powinna dawać 10-15% regularnego rocznego zarobku wraz ze wzrostem swojego biznesu.

LSI Software – informatyka to przyszłość

LSI Software – spółka informatyczna kierująca głównie swoją ofertę (oprogramowanie) dla sektora detalicznego, gastronomiczno-hotelarskiego a ostatnio do kin.
Kupiłem 500 akcji po 8,80 zł, okres inwestycji od 3 do 15 miesięcy, oczekiwany wzrost do 25%

Długo myślałem o zakupie akcji LSI Software gdyż na początku roku miałem akcje tej firmy i sprzedałem je w okolicach 5,20 (czyli 40% niżej jest obecny kurs), wówczas zarobiłem około 50% (kupowałem po 3,70) jednak fakt iż mi uciekło 80% wzrostów był dla mnie psychologiczną blokadą przed powrotem do tych akcji.  Jednak trudno nie dostrzec iż w tym roku LSI mocno poprawił wyniki (wzrost o 53% zysku netto a przychodów o 16%, zysk uwzględnia 0,5 mln jednorazowego przychodu z przeszacowania wartości nieruchomości) i patrząc na obecne działania firmy nie można wykluczyć że rozwój będzie nadal kontynuowany. Duże szanse w mocniejszym wzroście przychodów (zysków także) upatruję w zaprezentowanym w czerwcu 2016r. systemie POSitive® Show będącego kompleksowym rozwiązaniem do zarządzania siecią obiektów z branży rozrywkowej w  tym kinami, teatrami, stadionami i innymi obiektami o podobnym przeznaczeniu. Obecnie ten program wdrażany jest w sieci kin Cinema 3D SA oraz Helios i emitent osiągnął 75% udziału w rynku największych sieci kinowych w Polsce. Bardzo liczę także na sfinalizowanie rozmów handlowych z dużym międzynarodowym klientem Grupy w sprawie dostawy rozwiązań Emitenta do kilkuset istniejących lokalizacji w innych krajach Unii Europejskiej (o tym zarząd wspomina w raporcie). Firma nie wyklucza w przyszłości przejęć, ma nawet zgodę Walnego na emisję akcji jednak wg zarządu obecny poziom gotówki i możliwości kredytowe nie wymagają emisji akcji w przypadku takiego przejęcia, możliwość przejęć z własnych środków wyklucza dywidendę dla akcjonariuszy w najbliższych latach.
Przechodząc do liczb i wskaźników LSI jak dla mnie jest zbyt nisko wyceniany: c/z 6,10, c/zo 5,23, c/wk 1,11, ev/ebidta 3,02 link wskaźniki, ładny bilans i przepływy operacyjne.
Potencjał wzrostu dostrzegają analitycy dm boś (wzrost o 40%), Kalliwoda (wzrost o 73%) czy automatyczna wycena biznesradar.pl (wzrost o 95%).
Od strony technicznej kurs przebywa w trendzie wzrostowym który powinien być kontynuowany link wykres.
Największym obecnie ryzykiem jakie widzę w tej inwestycji to coraz gorszy sentyment dla całej GPW i polskiej gospodarki.

Przypominam o koniecznym przeczytaniu zasad mojego bloga i o ryzyku inwestycyjnym link zasady
Aktualny stan mojego rachunku i posiadane akcje link rachunek

Przedstawione informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianym rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszej analizy. Czytelnik musi być świadomy, że wyłącznie on ponosi odpowiedzialność z tytułu podejmowanych decyzji inwestycyjnych.