"Rozwój bloga wspierany jest reklamami, których treść jest niezależna od prowadzącego."

Asseco Slovakia – bardzo pewny i bezpieczny zarobek

Nie będę się rozpisywał na temat dzisiejszej inwestycji gdyż kupiłem 250 akcji po 20,22 i sprzedałem po 22,22 – szybkie 9% zarobku. Do 14.12.2016r. trwało wezwanie na sprzedaż całego ff (czyli 6% akcji ) po cenie 23,50. Nie wiem dlaczego inwestorzy nie wszyscy przystąpili do tego wezwania i co lepsze wczoraj zbili kurs do 20,22. Asseco Poland które robiło wezwanie komunikowało iż chcą zdjąć tą firmę z giełdy dlatego spodziewać się można w najbliższych miesiącach przymusowego wykupu. Wykorzystałem tą sytuację i kupiłem na otwarciu 250 akcji z opcją że w okolicach 22 sprzedam lub będę trzymał do przymusowego wykupu – udał się pierwszy wariant szybkiej sprzedaży i jest super.

Przedstawione informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianym rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszej analizy. Czytelnik musi być świadomy, że wyłącznie on ponosi odpowiedzialność z tytułu podejmowanych decyzji inwestycyjnych.