"Rozwój bloga wspierany jest reklamami, których treść jest niezależna od prowadzącego."

Szacunki wyników za 2 kw spółek z moich wirtualnych portfeli

Dodano 5.10 – ABC Data podała wyniki za 2 w i są słabe (pełne dla mnie zaskoczenie),
wykazali straty 9,6 mln przy 3,3 mln zysk rok wcześniej (12,9 mln
gorzej). Wg raportu ” Obniżenie to ma związek ze zdarzeniami
jednorazowymi tj.: • wpływ różnic kursowych (w części obciążającej wynik
operacyjny Grupy); ok. 4 mln
• wysoka baza 2017 roku uwzględniająca
wygraną w sporze sądowym,ok.3 mln • korekta podatku VAT za II kwartał
2014 roku dokonana w II kwartale 2018 roku ok. 6 mln”. „Po wyłączeniu
ww. zdarzeń EBITDA skorygowana wyniosła 11,5 mln PLN w I półroczu 2018
roku oraz 6,9 mln PLN w I półroczu 2017 roku. Skorygowana EBITDA wzrosła
o 67% r/r, co jest efektem przede wszystkim wyższego zysku brutto ze
sprzedaży będącego pochodną wyższej sprzedaży.” Największą uwagę zwraca zapłata zaległego podatku Vat za 2014 a wg komunikatu Ebi z lipca 2018 kontrola US w firmie zakończyła się bez żadnych negatywnych konsekwencji (jest to mijanie się z prawdą).

Kania na poziomie zysku netto podała bardzo dobre wyniki gdyż zysk wyniósł 17 mln przy 11 mln
rok wcześniej i 13 mln moich oczekiwań. Co najważniejsze w firmie
przepływy operacyjne były też świetne kolejny kwartał bo wyniosły 25 mln
(najlepszy kwartał w historii). Jednak należy zwrócić uwagę na raport
biegłego który ma zastrzeżenia do przejęcia Staropolskich Specjałów gdyż
wg niego Kania sprawowała nad nimi kontrole od 2013 i kapitały własne
powinny być pomniejszone aż o 243 mln !!! Zarząd Kani odnosi do tego w
swoim oświadczeniu ale jestem przekonany że w przeciągu kilku lat Kania
będzie zmuszona taką korektę zrobić (do tego czasu jest szansa że
odpowiednio zarobi aby płacić obligacje które mogą im zostać
wypowiedziane).

4fun media – pozytywny raport ale bez
fajerwerków, przychody wzrost ok.10% a zysk netto o 20%. Co do zysku to
miałem obawy że może być płasko r/r gdyż przychodami z reklam (tv i
outdor) bujają mocno święta a te były kilkanaście dni wcześniej. Bilans
się odrobinę poprawił, bardzo mocne przepływy operacyjne. Minusem
niestety jest spadająca oglądalność ich kanałów tv a to się przekłada na
spadek przychodów z reklam. Na plus spadek tv jest rekompensowany
reklamą zewnętrzną i agencją reklamy. Wydaje mi się że jest szansa na
dalszą poprawę zysku netto na poziomie ok.10% r/r szczególnie dzięki
ostatnim przejęciom, jednak niekoniecznie mi się one podobają (coraz
bardziej odchodzą od głównej działalności), c/z spada w okolice 7 czyli
nisko.

analiza wyników Eurotel tutaj

12.09 – Ambra – zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 2,41 mln (przy 1,249 mln rok temu czyli 94% wzrostu), przychody wyniosły 107,316 mln i były wyższe o 8%, 55 mln przepływów
operacyjnych czyli super. Wyniki oceniam pozytywnie bo jakby nie patrzył
jest lepiej r/r, c/z spada do 10 i tak nisko nie była chyba nigdy. Ale jest duże ale… Firma
w swoim raporcie stwierdza że „wzrost cen wina ze zbiorów roku 2017
może mieć negatywny wpływ na marżę ze sprzedaży w pierwszych kwartałach
roku obrotowego 2018/2019 i spółka planuje przeprowadzać podwyżki cen,
które powinny pozwolić powrócić do standardowego poziomu marży w drugiej
połowie roku obrotowego – poinformowała Ambra w raporcie.” Obserwowane w
ostatnich latach zwiększone oczekiwania płacowe zapewne utrzymają się w
roku 2018/2019 i czynnik ten może ograniczać potencjał wzrostu
rentowności grupy”. Ja to rozumiem tak że kolejne półrocze (trwające
obecnie) będzie z płaskim lub nawet lekko niższym zyskiem netto a
dopiero przyszły rok pozwoli na odbicie (wzrost) marż. Fundamentalnie jest mocna Ambra, działa na rynku który ma
perspektywy wzrostu ok. 6% rocznie więc ładnie, jednak nie sprzyjające
warunki mogą przez pewien czas zmniejszyć rentowność spółki i nie
wiadomo jak rynek to odbierze. Mamy rekomendację tez 68 groszy dywidendy
czyli stopa 5% a to bez fajerwerków choć znowu więcej niż rok temu. Wydaje się że krótkotrwałe wzrosty mogą być, jednak w krótkim terminie tak do roku wątpię czy kurs trwale przebije 13zł.

4.09 BAH – upadła gwiazda ostatnich miesięcy, patrząc na przekazane wyniki
można mieć wrażenie że sprzedaż akcji na początku roku przez głównego
udziałowca miała negatywne drugie dno. BAH w 2 kw osiągnął tylko 3,893
mln przy 13,246 mln czyli spadł aż o 71%. Łącznie w 1 półroczu spadek
zysku jet o 52% czyli bardzo dużo. Nie czytałem raportu ale na chwilę obecną nie widzę sensu inwestować w BAH. Mam wrażenie
że po takich wynikach kurs może spaść w kierunku 1,50 zł (chyba że
Książek zacznie skup).

IRL – pomimo wzrostu przychodów o 22% firma pokazała 0,7 mln zł straty
przy moich oczekiwaniach 10 mln zł zysku, bardzo mocne przepływy
operacyjne. Nie znam dokładnych powodów takich wyników ale na pewno
słabiej wiało ale główny wpływ to duży wzrost cen energii na giełdach.
Oni kupowali możliwe że po cenach wyższych niż sprzedawali bo mieli
podpisane kontrakty i musieli się z nich wywiązywać. Komentarz zarządu
też dokładnie tego nie wyjaśnia
https://interrao.lt/pl/aktualnosci/2018/grupa-inter-rao-lietuva-oglasza-wyniki-finansowe-za-i-polrocze-2018-r-wzrost-przychodow-o-22-r-r-zysk-netto-na-poziomie-2-4-mln-euro/

17.08 Seko podało gorsze wyniki od moich oczekiwań gdyż w 2 kw było 86
tysięcy straty przy 0,5 mln oczekiwanego zysku i 0,576 mln zysku rok
temu. Na stratę miały wpływ różnice kursowe ok. 0,2 mln oraz przesunięte święta na 1 kw 2018 (rok temu
wyższa sprzedaż była jeszcze w 2 kw). Przychody w tym okresie spadły aż o
10% więc sporo. Spółka zwraca uwagę że na niektórych łowiskach wzrosły
ceny śledzi i makreli co może przełożyć się na wyższe koszty. Pomimo
mocnych przepływów operacyjnych i poprawy się bilansu należy się
spodziewać że inwestorzy w reakcji na stratę mogą dzisiaj sprzedawać
akcje.

10.08 Ropczyce
opublikowały świetne wyniki za 2 kw zarówno na poziomie przychodów
i zysku netto. Przychody wzrosły o 43% a zysk netto wzrósł o 163%
(do 6,279 mln) ale gdyby nie odpis na ok. 6 mln o którym spółka informowała wcześniej link to zysk wyniósłby
ok. 12 mln czyli byłby wyższy o jakieś 400%. Dla mnie
najważniejsze że mocnemu wzrostowi przychodów starała się też
dorównać rosnąca marża na sprzedaży (prawie najważniejsze w
firmie) która wyniosła 27% przy 20% rok temu i 25% w 1 kw 2018r. Cieszą też dobre przepływy operacyjne które wyniosły 8 mln ale
były niższe od 9 mln rok temu. Bilans wiele się nie zmienił i
nadal jest dobry bez większych zastrzeżeń. Gdyby nie
odpisy w ostatnich kwartałach (jednorazowe, raczej bezgotówkowe i
mam nadzieję że ostatnie) zysk za ostatnie 12 miesięcy wyniósłby
ok. 30 mln i przy kapitalizacji 116 mln (nie uwzględniając
skupionych akcji) c/z wyniosłaby 3,87.

9.08 – Asbis przedstawił na pierwszy rzut oka dobre wyniki gdyż przychody wzrosły 67% a zysk aż o 171% ale wygląda na to że wzrost zysku to zasługa wysokich przychodów finansowych (prawdopodobnie zyski z zabezpieczeń walutowych). Jak można było się spodziewać spadła marża na sprzedaży oraz kolejny kwartał ujemne są przepływy operacyjne. Jest pewien niesmak i obawa o przyszłość (cały czas traci rubel do dolara).
————————————————————————————————————————–
Jak co kwartał podjąłem się szacowania zysku netto spółek znajdujących w moich wirtualnych portfelach choć dzisiaj trochę nietypowy szacunki rozszerzyłem o firmy spoza portfeli.  Zaprezentowane w tym poście szacunki dotyczą ostatniego kwartału czyli
okresu od  1.04.2018 do 30.06.2018r.

Na samym początku postu chcę od razu zaznaczyć że nie jestem
zawodowym analitykiem, nie mam uprawnień i
odpowiednich narzędzi do profesjonalnej analizy dlatego to nie są
żadne rekomendacje czy prognozy a tylko moje oczekiwania. Spodziewam się iż w poprzednim
kwartale spółki miały odrobinę słabsze wyniki, niektóre miały nawet kilkuset %
wzrosty zysku, ale są też spółki w przypadku których oczekuję spadku zysku.

Spółki z wirtualnych portfeli:

ABC Data – spółka zaraportowała wyższe przychody w kwietniu i maju a kursy walutowe mogły jeszcze pomagać.
Ambra – wynikom nie pomogą święta we wcześniejszym kwartale oraz wzrost kursu eur/pln.
Asbis – bardzo nieprzewidywalne mogą być wyniki ze względu na 10% osłabienie rubla do usd (główna waluta rozliczeniowa firmy) gdyż takie osłabienie negatywnie wpłynie na osiągane marże (głównie w długim terminie). Jednak ze względu na zgromadzone zapasy, bardzo duży wzrost przychodów, fakt że osłabienie zaczęło się od połowy kwartału a Asbis jeśli zabezpieczał kurs walutowy może wykazać extra przychody finansowe to realny jest mocny wzrost zysku netto nawet o kilkaset %.
BAH – kolejna trudna spółka do szacowania wyników przez koszty marketingu. W 1 kw 2018 wydali oni blisko 5 mln na reklamę więcej r/r i nie mam pojęcia ile mogli obecnie wydać. Jeśli nic to zysk r/r będzie wyższy ale jeśli 5 mln to zysk będzie ze 30% niższy r/r .
Eurotel – wyższe koszty pracy i wyższe czynsze przez wzrost kursu eur/pln.
IRL – duży wzrost cen energii na giełdzie Nord Pool ale fatalne warunki wietrzne (słabo wiało).
Ropczyce – przychody powinny wzrosnąć w tempie dwucyfrowym, wyższa powinna być marża oraz znamy zysk za kwiecień (czyli 1/3 kwartału).
Seko – surowiec rybny może jeszcze pomagać ale negatywnie wpływać wzrost kursu eur/pln i święta we wcześniejszym kwartale.
Telestrada – w każdym kwartale oczekuję 2,5 mln zysku.

Spółki obserwowane:
4fun – mocny spadek reklamy telewizyjnej w związku z wcześniejszymi świętami który może być w większości zniwelowany reklamą zewnętrzną.
Altus – niższe przychody za zarządzanie związane ze spadkiem aktywów a wyższe przychody dzięki konsolidacji przejętego BPH TFI, w przypadku tej spółki oczekuję mocnego spadku zysków od obecnego kwartału i tak przez wiele kolejnych kwartałów.
CDRL – rok wcześniej straty na zabezpieczeniach walutowych w tym roku oczekuję zysków z tego tytułu, wyższa też powinna być marża choć przychody nie zachwycają.
Kania – ceny surowca były przez cały kwartał blisko 15% niżej r/r co powinno mocno poprawić osiąganą marżę ze sprzedaży, ciężko natomiast określić wielkość kosztów finansowych które mocno obniżają zysk netto.
Livechat – kurs usd/pln i wzrost liczby klientów wyższe po około 3% w stosunku do poprzedniego kwartału.
PCM – koszty remarketingu powinny nadal niekorzystnie wpływać na wyniki.

Nazwa Wynik 2 kw 2017 w mln Mój szacunek w mln Wynik 2 kw 2018 w mln Różnica szacunku w mln Różnica szacunku w% c/z przed / po wynikach
ABC Data 3,30 4,00       -9,6     -13,6        – 7,14 / 9
Ambra 2,18 2,00 3,28 +1,28 +64% 10,54/9,42
Asbis 1,70 3,00        4,60     +1,60      +53% 5,98 / 5,66
BAH 13,25 10,00 3,90 -6,10 -61% 5,33 / 3,37
Eurotel 1,90 1,70 2,01 +0,31 +18% 6,50 / 5,31
IRL 9,50 10,00       -0,75     -10,75       5,45 / 5,78
Ropczyce 2,38 7,00        6,28      -0,72      -10% 18,10/12,76
Seko 0,58 0,50 -0,09 -0,59 6,67 / 7,27
Telestrada 2,98 2,50 2,35 -0,15 -6% 4,97 / 4,58
Pozostałe
4fun 2,82 2,50 3,28 +0,78 +31% 7,36 / 7,23
Altus 25,26 23,00 17,22 -5,78 -25% 3,45 / 3,68
CDRL 2,27 7,00 8 +1 +14% 11,20/ 7,80
Kania 11,18 13,00 17,07 +4,07 +31% 2,44 / 2,74
Livechat 11,07 13,80 14,22 +0,42 +3% 16,95/15,34
PCM 9,60 7,00       1,97      -5,03       -72% 4,95 / 3,17

Post ten będzie modyfikowany gdyż będę wpisywał podawane wyniki oraz w
przypadku jakiegoś zakupu akcji nowej spółki przed wynikami za 2 kw to
wówczas dopisze ją do tabeli. 

Podane wyniki za 2 kw 2017 pochodzą z serwisu biznesradar.pl a nie z raportów finansowych więc jest możliwość że mogą być błędne.

Przypominam o koniecznym przeczytaniu zasad Wirtualnego Portfela Fundamentalnego link  , wirtualnego portfela dywidendowego link oraz o ryzyku inwestycyjnym link zasady.

 
Przedstawione informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią

rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia
19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje

dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z
2005
roku, Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianym
rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Zgodnie z powyższym autor nie
ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne
podejmowane na podstawie niniejszej analizy.
Czytelnik musi być świadomy, że wyłącznie on ponosi
odpowiedzialność z tytułu podejmowanych decyzji inwestycyjnych. 

avatar
7 Comment threads
7 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Comment authors
SyriuszWojtJarek TurekPrezesAnonimowy Recent comment authors
  Subscribe  
Powiadom o
Anonimowy
Gość
Anonimowy

Prezesie, podczas twojej nieobecności Astarta wydała komunikat o skupie akcji. Czy zapoznałeś się z tym komunikatem? Jakie są Twoje aktualne przemyślenia na temat tej spółki?

Pozdrawiam,
Automotive

Anonimowy
Gość
Anonimowy

Nie wiedziałem o tym, co prawda swego czasu komunikowali o planach związanych z tymi rynkami ale widocznie przeoczyłem ich obecność tam. Dzięki za czujność, tym bardziej, że nie jest to spółka z Twojego kręgu zainteresowań. Pozdrawiam Łukasz_S

Anonimowy
Gość
Anonimowy

Jeżeli chodzi o Ferro, to pełna zgoda z tym co napisał Prezes, w uzupełnieniu dodam tylko, że wysoki poziom zapasów jakie posiada spółka może świadczyć o dalszej chęci rozwoju i pozytywnych perspektywach sprzedażowych, co jest uzasadnione patrząc na dobre tendencje w budownictwie. Problemem może być słaby PLN/USD- napewno przełoży się to w tym kwartale na niższą marżę. W I kw. 2018 wykazali rekordową – 33,2% a to dzięki korzystnej relacji walutowej. W tym kw. pewnie będzie obniżka marży, dodatkowo może to przełożyć się na spadek (może nawet ujemne przepływy finansowe). Warto również zwrócić uwagę na relację kursu PLN/RON z uwagi na to że istotnym rynkiem zbytu dla spółki jest Rumunia. Gospodarka rośnie i Ferro notuje tam niezłe wzrosty przychodów – w I kw. 2018 wzrost o ponad 20%.
W moim odczuciu spóła wygląda dobrze, otoczenie sprzyja, jest tylko ten problem z decyzją skarbową. Póki co utworzyli rezerwę – kosztem obcięcia dywidendy, jednak narazie jest to tylko rezerwa i pieniądze nie wyszły ze spółi, w przypadku pozytywnej drogi odwoławczej (niestety, to trwa czasami latami) silny udział w akcjonariacie OFE może przyczynić się do tego że w którymś z kolejnych lat dywidenda będzie rekordowa.
Prezesie skąd masz tą informację "rozwój struktur sprzedażowych za granicą (głównie kraje bałkańskie)" z tego co mi wiadomo od lat czołówka krajów to: Polska, Czechy, Słowacja i Rumunia. Z najmocniejszymi przyrostami w tym ostatnim. Pozdrawiam Łukasz_S

Wojt
Gość

Powiedz Prezes jak ty to robisz że nie pracujesz a utrzymujesz się w tak cholernie drogim kraju jak Polska? Wygrałeś w Totolotka czy tylko z giełdy masz dochody? Jeżeli zbyt osobiste pytanie nie musisz odpowiadać. Pozdrawiam po urlopie

Jarek Turek
Gość

A co to Prezesie pracujemy na urlopie?:)

Anonimowy
Gość
Anonimowy

Dzięki serdeczne. W przypadku bah właśnie liczę na pozytywny wpływ po otwarciu nowych salonów. Dywidenda minimalnie osłodziła stratę. Spółkę traktuję dywidendowo, czyli planuję ją trzymać, chyba że mocno pogorszą się fundamenty.

Syriusz
Gość

BAH zarabia tez na serwisie tych samochodow, szczegolnie, ze samochody w leasingu maja wymog serwisowania w ASO. Nizsza marze na sprzedazy jest wiec gdzie odbic

Anonimowy
Gość
Anonimowy

Przesie, czy mógłbyś napisać, jak widzisz wyniki Ferro i sytuację spółki obecnie? Mam akcje i niestety na razie dosyć kiepsko to wygląda, jeśli chodzi o kurs, ale to od czasu info o zastrzeżeniach związanych w vatem. Sam biznes chyba jest stabilny, to dobra marka moim zdaniem.
Czy pokusilbyś się o rozwinięcie tematu bah? Jak widziałbyś sytuację firmy w tym roku?
Pozdrawiam
Paweł

Przedstawione informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianym rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszej analizy. Czytelnik musi być świadomy, że wyłącznie on ponosi odpowiedzialność z tytułu podejmowanych decyzji inwestycyjnych.