"Rozwój bloga wspierany jest reklamami, których treść jest niezależna od prowadzącego."

PGS Software to poważny kandydat do wirtualnego portfela dywidendowego

Planowałem zrobić analizę AB SA ale po opublikowaniu świetnych szacunków przychodów za 4 kw 2018 przez PGS Software postanowiłem zrobić analizę tej spółki. Nie ukrywam iż ze względu na historycznie wysokie wyceny c/z, słabe wyniki na przełomie 2017/2018 oraz trend spadkowy dotychczas nie analizowałem szczegółowo spółki dlatego obecna analiza może pomijać istotne informacje. Czytaj dalej „PGS Software to poważny kandydat do wirtualnego portfela dywidendowego”

Przedstawione informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianym rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszej analizy. Czytelnik musi być świadomy, że wyłącznie on ponosi odpowiedzialność z tytułu podejmowanych decyzji inwestycyjnych.