"Rozwój bloga wspierany jest reklamami, których treść jest niezależna od prowadzącego."

Atal – to może być lider wypłacanych dywidend ale czy warto kupić ?

Atal do deweloper mieszkaniowy działający na terenie całego kraju głównie w dużych aglomeracjach miejskich (Warszawa, Kraków, Poznań, Katowice itp).
Spółka jest w moim zainteresowaniu jako potencjalny kandydat do Wirtualnego Portfela Dywidendowego ze względu na możliwość wypłacania dywidend w kolejnych latach ze stopą dywidendy 15%.

Czytaj dalej „Atal – to może być lider wypłacanych dywidend ale czy warto kupić ?”

Przedstawione informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianym rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszej analizy. Czytelnik musi być świadomy, że wyłącznie on ponosi odpowiedzialność z tytułu podejmowanych decyzji inwestycyjnych.