"Rozwój bloga wspierany jest reklamami, których treść jest niezależna od prowadzącego."

Vindexus – wszystkie akcje sprzedane !!!

Sprzedałem 700 akcji po 8,58 zł, zarobek wyniósł 15%  (k: 400×7,27, k:200×6,65, k:200×7,95, k:200×7,50, s:300×8,09, s:700×8,58).

W przypadku powrotu kurs poniżej 8 zł będę chciał ponownie wrócić do akcji Vindexusa gdyż moim zdaniem spółką jest mocno niedowartościowana. Powodem sprzedaży był nagły wzrost kursu spowodowanym podwyższeniem rekomendacji przez DM BOŚ, jest to czwarte podwyższenie (uaktualnienie) rekomendacji w ostatnich 14 miesiącach i wzorem poprzednich spodziewam się ponownie kurs spadnie. Poniżej załączam wykres z zaznaczonymi okresami publikacji rekomendacji.

 

Vindexus – wierzytelności to dobry biznes

http://www.gpm-vindexus.pl/img/stopka_logo.gif

Vindexus – specjalizuje się w obrocie wierzytelnościami oraz ich
windykacją, kupuje bezsporne pakiety wierzytelności a następnie we
własnym zakresie dochodzi ich zapłaty.

Kupiłem 400 akcji po 7,27zł,
oczekiwany wzrost 10-25% w okresie do 13 miesięcy.

Bardzo tania
fundamentalnie spółka patrząc na wskaźniki finansowe: c/z 4,82, c/zo
3,90, c/wk 0,64, c/p 1,56, ev/ebidta 4,34, przychody i zyski od wielu
lat utrzymują tendencję wzrostową, bardzo mocny i zdrowy bilans, niskie
zadłużenie kredytowe (dużo niższe od konkurencji), dobre przepływy
operacyjne (w tej branży trochę inaczej się na nie patrzy). Vindexus
jest znacznie niżej wyceniany niż konkurencja, potencjał wzrostu wg
biznesradar.pl to 118% a wg rekomendacji DM BOŚ o 60%.
W mojej ocenie
przed branżą i firmą jest dobry okres, gdyż banki ze względu na
nałożony na nie podatek od aktywów i ograniczenie BTE zwiększą podaż
wierzytelności i Vindexus będzie mógł więcej ich nabyć, ponadto liczę że
dzięki bogaceniu się społeczeństwa czy nawet wprowadzeniu programu
500+ powinny się poprawić spłaty (wzrosną przychody i
zyski). W samym 3 kw 2016r. Vindexus nabył nowe pakiety wierzytelności o
wartości około 460 mln, jest to więcej niż przez ostatnie 18 miesięcy i jest to dla mnie pozytywna wiadomość bo świadczy o rozwoju.
Od strony ryzyk to największe widzę od strony technicznej, po dynamicznych wzrostach w sierpniu 2016 kiedy kurs osiągnął swoje maksimum 8,06 zł, obecnie jest 12 % cofnięcie i nie wykluczam iż kurs może jeszcze spaść do 6,80 zł. Vindexus jest fajny do robienia na nim częstych transakcji (tzw. kółeczek), w tym roku już 3 razy były duże ruchy po 20-30% w górę i w dół dlatego po obecnym 12% spadku możliwy jest znowu większy ruch w górę, na co liczę.

Przypominam o koniecznym przeczytaniu zasad mojego bloga i o ryzyku inwestycyjnym link zasady
Aktualny stan mojego rachunku i posiadane akcje link rachunek

Przedstawione informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianym rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszej analizy. Czytelnik musi być świadomy, że wyłącznie on ponosi odpowiedzialność z tytułu podejmowanych decyzji inwestycyjnych.