"Rozwój bloga wspierany jest reklamami, których treść jest niezależna od prowadzącego."

ABC Data dzięki słabemu USD wskakuje do Wirtualnego Portfela Fundamentalnego

ABC Data SA
ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT (komputery, telefony, oprogramowanie i elektronika użytkowa) w Europie Środkowo-Wschodniej. 
Kupiłem 2500 akcji po 2,10, okres inwestycji do 15 miesięcy, oczekiwany wzrost kursu 10-20%.

Głównym powodem zakupu akcji jest oczekiwanie na skokową wręcz poprawę zysków w 4 kw 2017 roku oraz lepszy 2018 rok w stosunku do 2017 roku. ABC Data od początku zeszłego roku zmieniła swoje podejście do biznesu i zrezygnowała z niskomarżowych produktów na rzecz wysokomarżowych. Doskonale te efekty widać po 3 kwartałach 2017 gdzie przychody spadły o 8,60% ale za to mocno wzrosła marża brutto z 5,30% do 6,16%. Zakładam że firma osiągnęła w 4 kw 2017 marżę 6% co przy 1,606 mld przychodów (firma podaje miesięczne szacunki sprzedaży) powinno się przełożyć na 16 mln zysku netto. Rok wcześniej firma zarobiła 4,1 mln więc oczekuję wzrostu zysku netto aż o 290% !!!

Należy w tym miejscu wyjaśnić że rok wcześniej baza była mocno zaniżona gdyż finansowe koszty były podwyższone o kwotę 6,4 mln z tytułu odpisu na BiznesLinkCO.
Gdyby zrealizowało się zakładane przeze mnie 16 mln zysku w 4 kw to w całym 2017r ABC zarobiłaby 30 mln co jest kwotą wyższą od prognozy firmy zakładającej 27,69 mln zysku link prognoza
UWAGA – możliwy jest niższy zysk netto gdyż w ostatnich dniach grudnia dolar się mocno osłabił i jeśli firma miała zabezpieczone transakcje kupna waluty to może pokazać stratę na transakcjach zabezpieczających która w zasadzie będzie tylko papierowa (zarobi na wyższych marżach).
ABC Data jest importerem głównie dolarowym dlatego obecne umocnienie złotówki do dolara (17% r/r) powinno pozytywnie wpłynąć na osiągane marże w tym roku. Zakładam że możliwy jest wzrost marży do nawet 6,50% co dałoby nawet 40 mln zysku rocznego.
Wskaźniki finansowe firmy są na średnich poziomach i wynoszą link: c/z 14,58, c/zo 6,40, c/wk 0,91, ev/ebidta 8,21. Bilans firmy i przepływy operacyjne dobre choć zawsze mogłoby być lepiej.
ABC Data płaci co roku dywidendy (w 2017 nie było dywidendy ale była zaliczka za 2018rok), w grudniu zostało wypłacone 8 groszy dywidendy i oczekuję jeszcze 7 groszy w 2018r.
Technicznie walor znajduje się w trendzie wzrostowym, natomiast długoterminowo zachowany jest trend spadkowy.
W przypadku tej inwestycji gram wyłącznie pod mocną
poprawę zysku netto w 4 kw 2017 oraz całym roku 2018 roku dzięki słabemu dolarowi co wpłynie korzystnie na marże.
Główne ryzyko w przypadku tej inwestycji to co jakiś czas wychodzące na światło dzienne problemy z Vatem w latach poprzednich. Niestety w branży elektronicznej było sporo nieuczciwych kontrahentów nie płacących Vat i obecnie Urzędy Skarbowe egzekwują zaległe podatki od tych rzetelnie płacących. Najlepszym przykładem jest Action który jest na skraju bankructwa. Gdyby się okazało że i ABC Data zostanie naliczony jakiś duży (kilkudziesiąt milionowy) zaległy podatek Vat wówczas trzeba spodziewać się z mocnym spadkiem kursu a nawet banructwem i to jest największe ryzyko.
Zwracam też uwagę na słaby sentyment do małych i średnich spółek na GPW oraz coraz większe
ryzyko globalnej bessy na giełdach (lub przynajmniej głębszej korekty).
Uwaga – wszystkie dane finansowe, wskaźniki oraz wykres zostały zaczerpnięte z www.biznesradar.pl.
 

Przypominam o koniecznym przeczytaniu zasad portfela link  i o ryzyku inwestycyjnym link zasady. Aktualny stan Wirtualnego Portfela Fundamentalnego oraz posiadane akcje link rachunek.

Przedstawione informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią

rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia
19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje

dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z
2005
roku, Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianym
rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Zgodnie z powyższym autor nie
ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne
podejmowane na podstawie niniejszej analizy.
Czytelnik musi być świadomy, że wyłącznie on ponosi
odpowiedzialność z tytułu podejmowanych decyzji inwestycyjnych. 

Przedstawione informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianym rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszej analizy. Czytelnik musi być świadomy, że wyłącznie on ponosi odpowiedzialność z tytułu podejmowanych decyzji inwestycyjnych.