"Rozwój bloga wspierany jest reklamami, których treść jest niezależna od prowadzącego."

Astarta – sprzedałem wszystkie akcje

Sprzedałem ostanie 100 akcji po 63,55, zysk z inwestycji w Astartę to 10% (k:100×52,39, k:50×50,51, k:2×58,88, k:17×60,03, k:35×65,69, k:30×66,01, k:35×67, k:40×70,50, k:25×65, s:52×60,45, s:57×68, s:100×70,70, s:25×67,50, s:100×63,55). Maksymalny wzrost kursu od mojego zakupu to 40% (z 52,39zł do 73,50zł).

Powodem sprzedaży jest fakt iż wyniki mnie całkowicie zawiodły (szacowałem wzrost zysku o 100
mln zł a jest spadek o 62 mln zł), przyszłe wyniki też mogą być słabsze
od moich wcześniejszych oczekiwań (spadek zapasów, spadek cen produktów rolnych i brak zwrotów vat) oraz przynajmniej przez najbliższe 2 lata nie ma co
liczyć na żaden transfer zysków do akcjonariuszy. 
W najbliższym czasie (1-2 lata) nie zamierzam wracać do tej inwestycji.

Przypominam o koniecznym przeczytaniu zasad mojego bloga i o ryzyku inwestycyjnym link zasady. Aktualny stan mojego rachunku i posiadane akcje link rachunek.
Przedstawione informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią
rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje
dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005
roku, Nr 206, poz. 1715). Czytelnik musi być świadomy, że wyłącznie on ponosi
odpowiedzialność z tytułu podejmowanych decyzji inwestycyjnych. Każda inwestycja
powinna być konsultowana z licencjonowanym doradcą inwestycyjnym.

Astarta – szacuję o 100 mln zł lepsze wyniki w 4 kw 2016r.

Dokupiłem 50 akcji Astarty po 50,51 (łącznie mam 150 akcji ze średnią 51,76 zł ) gdyż spodziewam się o ponad 100 mln wyższego zysku netto w 4 kw 2016 od tego rok wcześniej pod warunkiem że kurs hrywny do dolara będzie na podobnym poziomie czyli przedział 25-26. 

Astarta posiada około 800 mln zł (w przeliczeniu na złote) kredytów walutowych (USD i EUR) i na koniec kwartału musi je przeszacowywać w zależności od wzrostów lub spadków hrywny. W 4 kw 2015 r. hrywna osłabiła się z 21 do 24 usd/hry i w związku z tym zrobiono przeszacowanie zadłużenia na kwotę około 100 mln zł (zwiększone koszty finansowe), takie skoki kursów i przeszacowania tylko w mniejszej skali były jeszcze robione w 1 i 3 kw 2016 co widać na poniższym rysunku. W obecnym kwartale kurs hrywny do dolara nie zmienił się natomiast do euro nawet umocnił link waluta i jeżeli nie będzie do końca roku dużego osłabienia hrywny to jest realne że zysk netto będzie wyższy o około 100 mln zł, łączny zysk za 2016 r. wyniesie 400 mln a c/z spadnie w okolice 3,20. W przypadku takich przeszacowań trzeba pamiętać iż jest to operacja tylko księgowa która nie pociąga za sobą wypływu (utraty) gotówki z firmy i faktyczna sytuacja finansowa firmy jest bardziej korzystna niż to wygląda z danych liczbowych. 
 
W moich szacunkach przyjąłem że przychody firmy i zysk operacyjny nie zmienią się, tutaj bazuję tylko na zmianach kursowych. Co do zmian cen wytwarzanych produktów to ceny cukru na świecie zaczęły mocniej spadać ale są nadal 30% wyższe r/r, a pozostałe ceny są wyższe r/r. Astarta na swojej stronie co miesiąc publikuje raporty link raport na których m.in. podaje zmiany cen na Ukrainie (50% ich sprzedaży) i co ciekawe cukier spada r/r o 14% a pozostałe rosną od 14,9 5 do 25,50 %.
Co ciekawe (niepokojące) wczoraj na comparic.pl pojawiła się analiza której autor przewiduje iż technicznie kurs może spaść o 20% czyli do poziomu 41 zł link analiza , technikom pozostawię tą ocenę gdyż ja od strony fundamentalnej nie widzę jednak powodów do takich spadków, gdyby jednak kurs spadł do tych poziomów to z pewnością znacznie powiększę pozycję.
Dzisiejszy wpis jest ściśle powiązany z poprzednią analizą spółki która jest nadal aktualna link.
Przypominam o koniecznym przeczytaniu zasad mojego bloga i o ryzyku inwestycyjnym link zasady.
Aktualny stan mojego rachunku i posiadane akcje link rachunek.

Astarta – karmi cały świat

 

Astarta – ukraiński holding
rolno-przemysłowy, działalność spółki koncentruje się na produkcji i
sprzedaży cukru produkowanego z buraka cukrowego, produktów pochodnych
cukru (melasy oraz granulatu pulpy buraczanej), produkcji mleka i
mięsa oraz na produkcji i sprzedaży zbóż, która wynika z konieczności
stosowania płodozmianu w uprawie buraka cukrowego.

Kupiłem 100 akcji po 52,39 – inwestycja nawet do 2-3 lat,
oczekiwana stopa wzrostu 10-100%.

Jest jedną z
droższych spółek ukraińskich na gpw, jednak w porównaniu do polskich spółek
„rolnych” jest od nich dużo tańsza, ładny bilans i przepływy operacyjne, c/z 4,45, c/zo 2,40, c/wk 1, c/p 0,9, ev/ebidta 2,97
– i ten wskaźnik jest na bardzo atrakcyjnym poziomie gdyż wolę patrzyć
na zysk operacyjny pokazujący prawdziwy potencjał tej spółki, tutaj zysk neto jest
zaniżany przez aktualizację wyceny kredytów walutowych, jak hrywna się osłabia
to powstaje głownie koszt księgowy (bez wypływu gotówki) obniżający zysk netto. Astarta 50% swojej produkcji
eksportuje czyli ewentualne osłabienie hrywny jest w dużej części
bilansowane przez zyski z eksportu. Na ich sprzedaż składają się: 40%
cukier który wzrósł ponad 50% w ostatnim roku link
, 26% soja (olej i śruta ) wzrost o 10%, 8% mleko lekki spadek, 24% to zboża (kukurydza, słonecznik itp) tutaj zakładam że na 0 gdyż
kukurydza w górę, słonecznik w bok i inne w dół  link
czyli można spokojnie przyjąć że na dzień dzisiejszy wzrosty cen
produkowanych przez Astartę towarów są o 25% wyższe niż rok
temu. Dodatkowo lepszym wynikom powinna pomagać pogoda i zbiory płodów rolnych mogą być wyższe o kilka % r/r co w połączeniu z wyższymi cenami może nawet dać wyniki lepsze w kolejnych 12 m-cach o około 30% na poziomie zysku operacyjnego. Fajne wyniki Astarty są zasługą  najlepszych na świecie gleb (czarnoziemy) a Ukraina jest nazywana spichlerzem świata link, dodatkowo płacą śmiesznie niskie stawki za dzierżawę ziemi bo tylko 12-15 usd za 1 ha ziemi a ryzyko podniesienia tych stawek (memorandum) zostało przesunięte na 01.01.2018r.

 

Pomimo wielu pozytywów
jakie dostrzegam jest też kilka bardzo istotnych negatywów (ryzyk) które
mogą spowodować znaczne straty, główne to ryzyko wojny ze strony Rosji,
pomimo iż tereny Astraty nie są w bezpośrednim sąsiedztwie działań
zbrojnych to jednak cała Ukraina jest podwyższonego ryzyka, masowe bankructwa
banków w tym i poprzednim roku na Ukrainie i nie można wykluczyć że
Astarta może straci gotówkę w banku lub jakiś kontrahent ją straci i
przez to nie spłaci należności wobec Astarty, gwałtowne osłabienie hrywny może także zaniżyć zysk netto (na Ebidta bez wpływu).

Przypominam o koniecznym przeczytaniu zasad mojego bloga i o ryzyku inwestycyjnym link zasady
Aktualny stan mojego rachunku i posiadane akcje link rachunek

Przedstawione informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianym rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszej analizy. Czytelnik musi być świadomy, że wyłącznie on ponosi odpowiedzialność z tytułu podejmowanych decyzji inwestycyjnych.