"Rozwój bloga wspierany jest reklamami, których treść jest niezależna od prowadzącego."

Danks – sprzedałem wszystkie akcje

Sprzedałem resztę akcji Danks, strata na pozycji około 1% (k: 500×0,92, k:1500×0,82, k:2000×0,82, s:2000×0,82, s:2000×0,78). Powodem sprzedaży fakt iż zupełnie nic na spółce się pozytywnego nie dzieje a to
ma przełożenie na marazm kursu. Pomimo faktu iż Danks jest mocno niedowartościowany (więcej gotówki niż obecna kapitalizacja, wysokie zyski i rentowność) to zanim zacznie przekładać swoje plany na realne wyniki to może minąć jeszcze nawet rok czasu, wcześniej też nie ma co liczyć na dywidendę którą w przeszłości wypłacał. W momencie pojawienia się pozytywnych informacji z firmy zamierzam jak najbardziej powrócić do akcji.

Danks – czyli niczego nie bądź pewien


Danks – świadczy usługi z zakresu księgowości oraz doradztwa finansowego i podatkowego na terenie Polski. 

Posiadam obecnie minimalny pakiet 500 sztuk akcji gdyż zbliża się NWZ na którym ma być uchwalona duża emisja 6 mln akcji, jeżeli zarząd ją dobrze uzasadni i zaproponuje atrakcyjną cenę to nie wykluczam iż wezmę udział w tej emisji. 


Od strony wskaźników finansowych aktualna wycena jest atrakcyjna – c/z 4,47, c/zo 4,11, c/wk 0,73, ev/ebidta 0,52, bilans firmy jest wręcz wzorowy gdyż jest aż 6,9 mln gotówki przy łącznych zobowiązaniach 0,99 mln, wyższe o 0,422 mln od zysku netto i mocne przepływy operacyjne, wysoka amortyzacja „starej” inwestycji która zaniża zysk netto link. Patrząc wyłącznie na powyższe liczby to kurs akcji powinien być minimum 100% wyższy, jednak jest kilka powodów tej niskiej wyceny. Danks debiutując na giełdzie w 2011r. zgodnie z prospektem emisyjnym miał być firmą dywidendową wypłacającą swoim akcjonariuszom 100% zysku. Tak było przez pierwsze 2 lata i od tego czasu zaczęły się nieprzewidywalne decyzje Zarządu, zaczął robić emisje akcje których celem miały być przejęcia (emisja w 2013r.) albo założenie start-upów, dofinansowanie ich i pozyskanie środków unijnych (emisja w2015r.), jednak cele tych emisji do tej pory nie zostały zrealizowane a na regularne wypłaty dywidend nie można już liczyć (w jednym roku trochę wypłacili z zysku, w innym zrobili skup akcji, a w obecnym nic nie wypłacili). 
Tak jak w temacie postu „czyli niczego nie bądź pewien” tak w przypadku tej firmy pomimo atrakcyjnej wyceny i regularnych zysków w każdej chwili zarząd może zaskoczyć swoim „super pomysłem” i zamiast spodziewanych zysków trzeba będzie liczyć straty na rachunku.

Do firmy wrócę gdy zostanie lub nie uchwalona nowa emisja akcji.

Przypominam o koniecznym przeczytaniu zasad mojego bloga i o ryzyku inwestycyjnym link zasady
Aktualny stan mojego rachunku i posiadane akcje link rachunek

Przedstawione informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianym rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszej analizy. Czytelnik musi być świadomy, że wyłącznie on ponosi odpowiedzialność z tytułu podejmowanych decyzji inwestycyjnych.