"Rozwój bloga wspierany jest reklamami, których treść jest niezależna od prowadzącego."

AB SA czyli zbyt niska wycena w stosunku do osiąganych zysków

Gdy 3 tygodnie temu dodałem spółkę do obserwowanych nie spodziewałem się iż w tak krótkim czasie kurs akcji wzrośnie ponad 20%.  Siłą rzeczy spółka trochę urealniła swoją wycenę choć moim zdaniem nadal jest sporo niedowartościowana. Czytaj dalej „AB SA czyli zbyt niska wycena w stosunku do osiąganych zysków”

Przedstawione informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianym rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszej analizy. Czytelnik musi być świadomy, że wyłącznie on ponosi odpowiedzialność z tytułu podejmowanych decyzji inwestycyjnych.