"Rozwój bloga wspierany jest reklamami, których treść jest niezależna od prowadzącego."

Asbis – jest dobrze a będzie jeszcze lepiej ?

Asbis mocno zaskoczył rynek publikując wyniki na poziomie zysków (Ebit, Ebitda, netto) znacznie lepsze (średnio 10%) od oczekiwań analityków jak i do wyników sprzed roku. W poście tym krótko podsumuję opublikowane wyniki i skupię się na oszacowaniu wyników za 4 kwartał trwającego roku.


Kluczowy wpływ na wyniki miał zaskakujący 22% wzrost marży brutto ze sprzedaży z 4,80% do 5,88% (analitycy dm boś oczekiwali 5,50% marży). Tak duży wzrost marży w pełni pokrył (i jeszcze trochę zostało :-) 13% spadek przychodów (co widać doskonale w poniższym slajdzie).

W raporcie nie zostało napisane wprost jakie były główne powody poprawy rentowności ale można zakładać że wpłynęła na to dalsza kontrola kosztów i skupienie się na sprzedaży marek własnych (smartfony, tablety, urządzenia GPS)  i pozostałych produktów (dyski, serwery itp).

Analizując powyżej załączone slajdy mam wrażenie że mocno ograniczyli sprzedaż niskomarżowych dla Asbisu smartfonów Apple co widać w niższej sprzedaży smartfonów i niższym dyskoncie przy sprzedaży tego sprzętu (slajd poniżej).

W rachunku zysków i strat nie zauważyłem żadnych nietypowych/niepokojących pozycji natomiast w raporcie jest jedna pozycja którą trzeba obserwować w kolejnych kwartałach a mianowicie dużo gorsze r/r przepływy operacyjne. Jak widać poniżej w ostatnim kwartale przepływy operacyjne były niższe aż o ok. 47 mln USD choć po 9 miesiącach tego roku „gorzej jest tylko” o 18 mln usd.

Na pewną obronę tych przepływów może być to że takie sytuacje miały miejsce już kilkukrotnie a spółka je nadrabiała, ponadto zarząd oczekuje że w całym roku będą dodatnie (i w to wierzę :-).

Na koniec (choć to dla mnie najważniejsze) pokuszę się o prognozę przychodów i zysków.

Przypomnę że spółka na początku roku podała prognozę przychodów między 1,7-1,9 mld USD i zysku netto między 8,5-10 mln USD i w ostatnim raporcie podtrzymała jej wykonanie.

Dla mnie istotne i kluczowe do oszacowania zysku za 4 kwartał 2019 było stwierdzenie dyrektora ds. ryzyka i relacji inwestorskich Asbisu Costas Tziamalis wg którego spółka liczy na wypracowanie w 2019 roku przychodów w górnej granicy prognozy link.

Obecnie po 3 kwartałach Asbis wypracował 1,25 mld USD przychodów i zakładam że w 4 kwartale osiągnie 0,6 mld USD przychodów czyli 1,85 mld USD rocznych przychodów (mniej niż 1,9 mld usd górnych widełek). Zakładam 5,5% marży brutto ze sprzedaży (rok temu 5,14%) przy 5,88% marży w 3 kwartale 2019 (4,80% marży w 3 kw 2018). Zakładając iż koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wzrosną o kilka % r/r to oczekuję iż w 4 kwartale spółka zarobi 6 mln USD co dałoby 22% wzrost r/r.

Proszę pamiętać że to są tylko moje szacunki i mogą się nie sprawdzić a każdy czytelnik może zrobić dowolną kalkulację przyjmując różne dane do wyliczeń. Gdyby sprawdził się mój szacunek to spółka w całym 2019 roku zarobiłaby 13,2 mln usd czyli znacznie wyżej od górnego przedziału ich prognozy czyli 10 mln usd. Biorę ten fakt pod uwagę jest ryzyko że mogłem zawyżyć mój szacunek ale przypomnę że na 2018 rok Asbis oczekiwał 9-10 mln usd zysku a faktycznie zarobił 12 mln usd.

Poza spodziewanym lepszym r/r na każdym poziomie rzis 4 kwartałem liczę że wyniki przynajmniej 1 półrocza 2020 roku będą lepsze do okresów porównywalnych. Wpłynąć na to powinna dalsza poprawa marż (choć pole do poprawy w tej branży nie jest duże), dyscyplina kosztowa oraz zwiększona sprzedaż komputerów (PC i laptopów) ze względu na kończący się w styczniu 2020 okres wsparcia technicznego dla Windows 7 przez Microsoft.

Mając na uwadze oczekiwaną poprawę wyników w najbliższych 3 kwartałach, niską wycenę (obecne c/z 3,25 a możliwy spadek do 2,80), trwający skup akcji (pozostało jeszcze jakieś 0,6 mln zł do wykorzystania) oraz dywidendę z 12% stopą mocno powiększam obecną pozycję w Wirtualnym Portfelu Dywidendowym. Po kursie z piątkowej sesji 2,74 zł dobieram 2.000 akcji i łączny obecny stan akcji to 3.000 akcji.

Ryzyka dla tej inwestycji raczej się nie zmieniają od poprzednich moich analiz (link do analiz) czyli polityka na rynku rosyjskim na którym Asbis osiąga największe przychody czy wielkość sprzedaży produktów Apple.

Pisząc analizę korzystałem z raportów opublikowanych przez spółkę, ze strony infostrefa.com.

Przypominam o koniecznym przeczytaniu zasad portfela link  i o ryzyku inwestycyjnym link zasady. Aktualny stan Wirtualnego Portfela Dywidendowego oraz posiadane akcje stronach myfund.pl pod tym linkiem i/lub na biznesradar.pl pod linkiem Wirtualny Portfel Dywidendowy

Autor analizy zastrzega że może posiadać akcje spółki Asbis w swoim prywatnym portfelu inwestycyjnym.

Analizę techniczną ewentualnego kupna wykonał zespół gpwatak.pl i jak można zauważyć obecny kurs może nie być w odpowiednim miejscu do kupna.

Na Asbis od sierpnia mówimy o pozytywnym wydźwięku wykresu. Pisaliśmy już wtedy o możliwości inwestycji pod wsparcie 2,30 – 2,20 zł. Następnie pisaliśmy o możliwym zagraniu pod przebicie oporu 2,40 zł. Pierwszymi pozytywnymi sygnałami były konstelacje świec zaznaczone na wykresie dziennym (1. oraz 2.). Aktualnie dalej nie występują żadne większe sygnały ew. sprzedaży. Kurs jednak już doszedł do głównego obszaru oporu 3,00 zł. Wejście teraz by nie było miejscem „idealnym”. Większe wsparcie zaznaczyłem obszarem pomarańczowym (2,55 – 2,63 zł). Inwestując potencjalnie w tym obszarze inwestujemy już z pewną odległością do głównego oporu ~3 zł. „Poduszka bezpieczeństwa” by wynosiła procentowo ~15%. Zagrywając przy powyższych obszarach byśmy mogli przykładowo zagrać/zainwestować pod wytrzymanie 2,50 zł. By to był nasz poziom obronny. Dopiero stałe przebicie 2,50 zł (na koniec sesji) by przyniosło negatywny wydźwięk.

Notka prawna:
Autorzy strony www.gpwatak.pl informują, że nie wykonują działalności maklerskiej składającej się z doradztwa inwestycyjnego, zarządzania portfelem, czy też przygotowywaniem rekomendacji dotyczących transakcji na instrumentach finansowych, ani jakiejkolwiek innej działalności maklerskiej określonej w Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) i w odpowiednich rozporządzeniach.Transakcje dokonywane przez użytkownika strony www.gpwatak.pl uważa się za jego własne, niezależne decyzje. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych danych, ani za szkody poniesione w ich wyniku.


Przedstawione informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianym rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszej analizy. Czytelnik musi być świadomy, że wyłącznie on ponosi odpowiedzialność z tytułu podejmowanych decyzji inwestycyjnych.


Zachęcam do odwiedzania forum bloga link, przeczytania pokazowego artykułu „Jak skutecznie zarabiać na giełdzie” link, do posta z historycznymi wynikami link oraz do subskrypcji nowych artykułów.

Uwaga – w związku z wprowadzeniem możliwości wsparcia bloga link, osoby tego dokonujące w pierwszej kolejności otrzymywać będą analizy kolejnych spółek (będą też wiedziały wcześniej jaka będzie kolejna analizowana spółka).

avatar
  Subscribe  
Powiadom o

Przedstawione informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianym rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszej analizy. Czytelnik musi być świadomy, że wyłącznie on ponosi odpowiedzialność z tytułu podejmowanych decyzji inwestycyjnych.