"Rozwój bloga wspierany jest reklamami, których treść jest niezależna od prowadzącego."

Ferro – stabilny rozwój + dywidenda to idealne połączenie

Ferro -to prężnie działająca grupa kapitałowa w branży: armatura sanitarna, instalacyjna i technika grzewcza. Grupa kapitałowa o międzynarodowym zasięgu, lider sprzedaży w Europie Środkowo-Wschodniej, producent, którego baterie, natryski, zawory i grzejniki, obecne są w ponad 30 krajach na 2 kontynentach.

Kupiłem 500 akcji po 14,05, długoterminowy okres inwestycji, oczekiwany zarobek 15% rocznie (10% wzrost kursu + 5% dywidendy).


Ferro weszło do wirtualnego portfela dywidendowego ale ze względu na globalne ryzyko inwestycyjne jest to mała pozycja. Spółka jednak spełnia moje kryteria inwestycyjne (zrównoważony rozwój, oczekiwana poprawa wyników, niska wycena, wypłacane dywidendy, możliwe jej przejęcie) więc uznałem że warto dać szansę w portfelu tym akcjom.

Ferro jest najlepszym przykładem zdrowego, długoterminowego rozwoju który doskonale widać analizując przychody i zyski za ostatnie 10 lat.

Jak widać powyżej grupa od 2009 roku co roku zwiększa swoje przychody które wprost proporcjonalnie przekładają się na rosnące zyski. Na taki stan rzeczy wpływa pewnie wiele czynników np. dobra jakość produktów ale co najważniejsze wzrost biznesu odbywa się na wszystkich na których Ferro sprzedaje swoje produkty (tabele poniżej z danymi za 1 kwartał).

Zakładam iż przez kilka najbliższych lat cała grupa może rosnąć na poziomie 10% corocznego wzrostu i to jest zbieżne z ogłoszoną w marcu 2019 przez spółkę strategią link. Wg nowej strategii Zarząd szacuje możliwość osiągnięcia w 2023 r. skonsolidowanych przychodów na poziomie sięgającym 700 mln PLN (CAGR 2018*-2023 około 11%) oraz skonsolidowanej EBITDA** sięgającej 90 mln PLN (CAGR 2018*-2023 około 10%). Gdyby to się sprawdziło to w przeciągu 5 lat przychody wzrosłyby ok. 70% a Ebidta o 60% w stosunku do roku 2018r.

Znając długoterminową przyszłość :-) chciałbym się skupić na wynikach za 1 kwartał 2019 i szacunkach zysku za 2 kwartał który na poziomie zysku może być dużo lepszy r/r.

W 1 kwartale 2019 Ferro zaraportowało 10% wzrost przychodów (do 109,436 mln), 12% wzrost zysku operacyjnego (do 17,497 mln) i niewielki bo 3% spadek zysk netto (do 13 mln).

Jednak przeglądając powyższy rzis w oczy się rzucają znacznie gorsze w tym roku przychody i koszty finansowe które zepsuły wynik. Głównie w skutek umocnienia dolara (rok wcześniej było osłabienie) Ferro wykazało ok. 2,4 mln gorszego wyniku na różnicach kursowych i gdyby nie te różnice to zysk netto byłby wyższy o ok. 2 mln r/r (o ok. 15% więcej r/r).

Tak jak rok temu w 1 kw wykazali oni 1,8 mln zysku z różnic kursowych tak w 2 kwartale sytuacja się odwróciła, dolar mocno się umocnił i spółka wykazała około 3,3 mln strat kursowych. Jeśli kurs usd/pln nie wzrośnie mocno do końca trwającego kwartału to realne jest iż z samych różnic kursowych zysk netto w tym kwartale będzie wyższy o około 3 mln brutto.

Wpływ na działalność i wyniki finansowe stanowią głównie czynniki makroekonomiczne, które są odpowiedzialne za rozwój rynkowy przedsiębiorstwa. Należą do nich m.in. koniunktura na rynku budowlano-montażowym oraz remontowym w Polsce i na świecie, ogólna sytuacja gospodarcza w Polsce i w Europie, poziom popytu na produkty oferowane przez Grupę FERRO w Polsce i za granicą.

Wśród innych czynników należy wymienić:

• wahania cen metali kolorowych w szczególności zmiany ceny miedzi;

• zmiany kursu walut w szczególności zmiany kursu złotego w stosunku do dolara amerykańskiego.

W dużym skrócie Ferro swoje produkty wytwarza w dużej mierze z miedzi, w zakładach w Republice Czeskiej oraz u innych producentów w Chinach, Turcji, Włoszech czy Polsce.

Przekładając to na prostszy język czym tańszy dolar i miedź tym osiągane marże powinny się poprawiać. Aby sprawdzić iż obecne tendencje są korzystne (głównie dzięki spadkom cen miedzi) załączam wykres cen miedzi w przeliczeniu na PLN wg którego wynika iż obecne ceny są niżej o 9,32% r/r.

Wiem już że można oczekiwać mocnych wyników w 2 kwartale 2019 jak i najbliższych latach to warto zwrócić jeszcze uwagę na aktualne wskaźniki które są niskie jak na spółkę wzrostową.

Ferro wypłaca dywidendy od 7 lat i zgodnie z nową polityką dywidendową w kolejnych latach ma przeznaczać minimum 50% zysku netto na dywidendy z uwzględnianiem planów inwestycyjnych i utrzymania wskaźnika długu finansowego netto do skonsolidowanej Ebidta poniżej 2,5 (obecnie 1,67) . Zakładam że dywidenda za rok 2018 wyniesie 0,70 zł a w przyszłym roku 1,20.

Na początku wpisu wymieniając pozytywy spółki napisałem iż możliwe jest przejęcie spółki przez branżowy lub inny podmiot. Taką próbę przejęcia w 2016 roku podjął private equity Palmyra z ceną wezwania 11,30 zł ale wówczas główni akcjonariusze (OFE i TFI) jak i zarząd uznały zaproponowaną cenę za zbyt niską i nie odpowiadającą wartości godziwej link.

Jeśli jestem już przy akcjonariuszach to należy wspomnieć chyba o największym ryzyku inwestycyjnym jakie moim zdaniem jest ze strony akcjonariatu. Obecnie udział OFE przekracza 70% wszystkich akcji i zapowiadana likwidacja OFE od przyszłego roku może w negatywnym wariancie wywołać zwiększoną podaż na akcjach spółki.

Będą już w temacie ryzyk należy też wspomnieć o ryzyku podatkowym. W ubiegłym roku Urząd Skarbowy zakwestionował objęcie udziałów w spółce zależnej w 2012 roku i z tego tytułu nakazał zapłatę 28 mln zaległego podatku wraz z odsetkami. Ferro oczywiście się z tym nie zgadza i odwołuje się w wyższych instancjach ale żeby przerwać bieg naliczania odsetek w dniu 26.07.2018 zapłaciła sporne kwoty link. Na chwilę obecną nie toczą się przed spółką żadne kontrole podatkowe więc ryzyko trochę spada.

Podsumowanie: Ferro jest nisko wycenianą spółką która wzorowo się wręcz rozwija co widać po rosnących co roku przychodach i zyskach. Jeśli kurs usd/pln pozostanie do końca kwartału bez większych zmian (+-5 groszy) to oczekuję w 2 kwartale dużo wyższego zysku netto. Zakładam iż zysk wyniesie 11 mln przy 7,1 mln rok wcześniej co przełoży się na 55% wzrost (ok. 2,5 mln to różnic kursowych i 1,4 mln z tytułu lepszych wyników operacyjnych). Oczekuję również iż kolejne kwartały będą lepsze r/r a zysk za cały rok może być w okolicach 44 mln przy 37,70 mln uzyskanych w 2018 roku.

Pisząc tego posta korzystałem z informacji i raportów opublikowanych przez spółkę, ze stron: ferro.pl, stooq.pl, infostrefa.com, bankier.pl oraz biznesradar.pl.

Przypominam o koniecznym przeczytaniu zasad portfela link  i o ryzyku inwestycyjnym link zasady. Aktualny stan Wirtualnego Portfela Dywidendowego oraz posiadane akcje link rachunek.

Autor analizy zastrzega że może posiadać akcje spółki Ferro w swoim rzeczywistym portfelu inwestycyjnym.

Kompleksowa analiza spółki musi zawierać także analizę techniczną kursu akcji której dokonał zespół gpwatak.pl.

Od razu na wstępie muszę napisać, że płynność i średni obrót spółki jest relatywnie na niskim poziomie. W ciągu ostatnich 20 dni sesyjnych średni obrót dzienny był na poziomie 40,5 tyś zł. Przez to analiza techniczna ma mniejszą wartość i trzeba postawić bardziej na porządną analizę finansową. Takowa jednak została powyżej przeprowadzona. Do tego na wykresie spółki występuje długoterminowy trend wzrostowy i to już od 2011 roku. Korekty miały do tej pory również „zdrowy” zasięg. Można więc przeprowadzić analizę techniczną. Jednak przez relatywnie małą płynność/obrót obszary wsparcia oraz oporów będą szersze.

Najmocniejszym obszarem wsparcia jest poziom cenowy 12,00 – 13,30 zł. To na tych poziomach odbywały się największe obroty (patrz zaznaczoną świecę 1. oraz 2. na wykresie miesięcznym). To również przy tych rejonach mieliśmy do czynienia ze szczytami w roku 2015. Też w pobliżu tych poziomów przechodziła/przechodzi linia długoterminowego trendu wzrostowego, która ma rolę pomocniczą w ukazaniu tendencji, jaka panuje na wykresie.

Patrząc na mniejszy zakres czasowy – wykres dzienny – wsparcie mamy na 13,30 – 13,50 zł. Większy opór jest na poziomach 15,80 zł. Aktualny kurs to 14,05 zł. Obszar wsparcia jest już trochę oddalony. Do głównego obszaru oporu zostało jeszcze jednak trochę „miejsca”. Biorąc pod uwagę aktualny kurs, potencjalny spadek do ~13,30 to -5,33%. Natomiast do głównego wsparcia 12,00 to już -14,59%. Gdyby kurs doszedł do głównego oporu 15,80 – 16,00 zł by dało to nam stopę zwrotu ~14%.

Sytuacja na wykresie jest więc dalej pozytywna (spora „poduszka” do najbliższego, większego oporu). Miejsce na inwestycję jednak by nie było „idealne”. Potencjalnym, relatywnie dobrym miejscem do wejścia by były okolice wsparcia 13,30 zł. Potencjał ze strony „technicznej” jednak dalej istnieje – z wymienionych wyżej powodów oraz z uwagi na pozytywną świecę z dnia 04.09.2018. Ale nawet różnica między 13,30 a 14,05 zł (aktualny kurs) jeszcze nie jest aż tak znacząca – szczególnie, gdy wychodzimy z założenia, że sytuacja finansowa spółki w dalszym ciągu ma szansę na dalszą, stałą poprawę (patrz analiza finansowa).

Notka prawna:
Autorzy strony www.gpwatak.pl informują, że nie wykonują działalności maklerskiej składającej się z doradztwa inwestycyjnego, zarządzania portfelem, czy też przygotowywaniem rekomendacji dotyczących transakcji na instrumentach finansowych, ani jakiejkolwiek innej działalności maklerskiej określonej w Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) i w odpowiednich rozporządzeniach.Transakcje dokonywane przez użytkownika strony www.gpwatak.pl uważa się za jego własne, niezależne decyzje. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych danych, ani za szkody poniesione w ich wyniku.


Przedstawione informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianym rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszej analizy. Czytelnik musi być świadomy, że wyłącznie on ponosi odpowiedzialność z tytułu podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

Zachęcam do odwiedzania forum bloga link, przeczytania pokazowego artykułu „Jak skutecznie zarabiać na giełdzie” link, do posta z historycznymi wynikami link oraz do subskrypcji nowych artykułów..

Uwaga – w związku z wprowadzeniem możliwości wsparcia bloga link, osoby wspierające w pierwszej kolejności otrzymywać będą analizy kolejnych spółek (będą też wiedziały wcześniej o kolejnej analizowanej spółce). Dla pozostałych czytelników bloga analiza będzie dostępna po zamknięciu poniedziałkowej sesji giełdowej.

avatar
9 Comment threads
11 Thread replies
4 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
9 Comment authors
PiotrWitekCzytelnikPrezesagryppa Recent comment authors
  Subscribe  
Powiadom o
Piotr
Gość
Piotr

Witam Prezesie, Jak oceniasz wyniki Ferro, chyba zgodnie z prognozami, będzie jakiś komentarz z twojej strony?

Witek
Gość
Witek

Prezesie. masz jakieś przypuszczenia, kiedy można spodziewać się wyroku WSA w sprawie podatku za Novaservis?

Czytelnik
Gość
Czytelnik

Jak patrzysz na wskaźniki zadłużenia? Dług jest na poziomie 41… ale mimo wszystko w bilansie jest ok 120 mln wartości niematerialnych wynikających z przejęcia po wyższej cenie w 2011 roku. Spólka wtedy po protu tyle przepłaciła i gdyby to odjąc od aktywów to dług by wychodził w okolicach 60

agryppa
Użytkownik
agryppa

Prezesie chyba znowu kasujesz moje wpisy biorąc je prawdopodobnie za spam:-) Pytanie było o ryzyko nowej emisji (była z tego co kojarzę informacja że nie wykluczając pod przejęcia zagraniczne) bo nie wspominasz więc zakładam, że nie zakładasz takiego ryzyka?

agryppa
Gość
agryppa

Prezesie w ryzyka nie wymieniasz emisji akcji pod przejęcia za granicą (kojarzę takie info ze spółki, że nie wykluczają). Nie zakładasz?

JarekD
Użytkownik
JarekD

Firma w której pracuję jest jednym z ich największych klientów w Polsce. Do wczoraj mamy z nimi obroty +20% (mimo spadającego ogólnie popytu – maj w handlu DIY jest porażką). Firma ogólnie fajna z normalnymi ludźmi – przynajmniej z tymi z którymi rozmawiamy :)

Przemek
Gość
Przemek

Przemek ale jeśli chodzi o te kwestie związane z miedzią i PLN to jest to prawda, ale moim zdaniem nie do końca. Oczywiście, że to ma wpływ i to znaczny, ale nie zawsze idealnie w kwartale w którym występuję te zmiany. Spójrz na zapasy i rotację jaką mają – trochę czasu im zajmuje zanim zejdą (sprzedadzą) się te stare i wejdą te nowe.

Rafał
Gość
Rafał

jest info o dywidendzie. 1,12 zł na akcje co daje 8%. całość zysku jednostkowego poszła na dywidendę co może oznaczać że w tym roku raczej żadnego przejścia nie będzie. nie uważasz że spółka mogłaby rozważyć skup akcji? a czy robiłeś analizę przed wynikami za 1q19? cena miedzi i dolara tak jak pisałeś dają cenę surowca na poziomie -10% r/r.uwazasz ze faktycznie 11 mln w 2q19 jest relane? obstawiałem 9mln patrząc na kurs surowców. pozdrawiam

Łukasz
Użytkownik
Łukasz

A co sądzisz o aktywach obrotowych? Wzrost zapasów, należności krótkoterminowych i znaczny spadek gotówki. Wzrost także zobowiązań krótkoterminowych. Do tego ciągle jeszcze ujemne przepływy operacyjne. Nie wspominasz o tym, a dla „amatora” wygląda to niebezpiecznie, możesz dwa słowa na ten temat dlaczego nie uznajesz tego za istotny aspekt?

Przedstawione informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianym rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszej analizy. Czytelnik musi być świadomy, że wyłącznie on ponosi odpowiedzialność z tytułu podejmowanych decyzji inwestycyjnych.