"Rozwój bloga wspierany jest reklamami, których treść jest niezależna od prowadzącego."

Konsorcjum Stali – niska wycena tylko dlaczego fundusze sprzedają ?

Konsorcjum Stali – prowadzi działalność na rynku dystrybucji i przetwórstwa wyrobów hutniczych ze stali zwykłych. W ostatnich latach działalność handlowa została poszerzona o produkcję zbrojeń budowlanych i konstrukcji stalowych oraz usługi w zakresie cięcia stali na wymiar oraz wiercenia.


Spółka jest w kręgu moich zainteresowań inwestycyjnych od blisko 3 lat ze względu na niską wycenę w stosunku do osiąganych zysków. Ze względu na ryzyka podatkowe (kwestionowane rozliczenia VAT-u przez Urzędy Skarbowe) jeszcze 2-3 lata temu dyskonto było uzasadnione, jednak obecnie te ryzyka są minimalne gdyż od 1.10.2013 r. wprowadzony został odwrócony VAT (VAT ma obowiązek odprowadzić do US kupujący a nie sprzedający) na produkty stalowe i minęło już 5 lat jak US może kwestionować zeznania podatkowe.

Wyniki Konsorcjum Stali w głównej mierze zależne są od tego co się dzieje z cenami stali gdyż jako pośrednik zarabia na różnicy między kupnem a sprzedażą. Na stronie Polskiej Unii Dystrybutorów Stali puds.pl jeszcze do końca ubiegłego roku można było przeglądać notowania różnych produktów stalowych w dowolnych historycznych okresach, niestety od tego roku dostęp jest płatny a to utrudnia „przewidywanie” wyników. Jest to o tyle ważne iż w przypadku dużych wahań czy trwających długoterminowych trendów wzrostu lub spadku cen to wyniki spółki mogą się mocno zmieniać (od dużych zysków do nawet strat). Wynika to z faktu iż spółka posiada znaczne zapasy (cykl rotacji zapasów to ok. 53 dni), księguje swoje przychody metodą FIFO (first in first out) i w przypadku wzrostu cen stali zarabia więcej a w przypadku spadku ceny stali notuje gorsze wyniki. To tak w wielkim skrócie i uproszczeniu bo jednak spółka przeobraża się i dodatkowo obecnie np. tworzy u siebie w zakładach np. konstrukcje stalowe na których ma określoną marże bez względu na wzrost/spadek cen stali.

Na podstawie wyszperanych w internecie i w raporcie informacji oczekuję iż wyniki za 1 kw 2019 będą gorsze r/r choć nie potrafię określić o ile faktycznie (może i 20% ?). Moje oczekiwania wynikają z tego iż rok temu ceny stali (prętów żebrowanych, blachy gorącowalcowanej itp) rosły a w tym roku jest powolny spadek ich cen.

Tabela jest moim „tworem”, zawiera dane za 1 tydzień 2019 roku i cotygodniowe dane począwszy od 9 tygodnia (od tego zacząłem zapisywać informacje) i dotyczy cen blachy gorącowalcowanej.

Analizując wykres i tabelę można zauważyć iż rok temu był korzystny wzrost cen a w tym roku nastąpił spadek cen o 3-4% dlatego jak najbardziej uprawnione jest oczekiwanie gorszego kwartału.

Oczywiście perspektywy spółki trzeba rozpatrywać pod kątem długiego terminu i tu sprawa jest niejednoznaczna. Z jednej strony przynajmniej do roku 2021 w Polsce będą trwały duże inwestycje infrastrukturalne dzięki środkom z UE, wzrost gospodarczy w Polsce w 2019 powinien być w okolicach 4%, wg HIPH zużycie stali powinno rosnąć o 2-3% a rosnące ceny energii przynajmniej teoretycznie powinny wpływać na wzrost cen stali. Z drugiej jednak strony rozpoczynające się spowolnienie w Europie oraz nałożone cła przez USA na Chiny spowodowała zalew Europy z „chińskiego” kierunku tańszą stalą.

W mojej ocenie niezależnie od tego co wydarzy się w gospodarkach Polski czy Europy oraz jak będą się kształtowały ceny stali to Konsorcjum Stali jest w stanie regularnie zarabiać między 20 mln a 40 mln.

Takie zyski przy obecnej 155 mln kapitalizacji dawałaby c/z na poziomie 7,75-3,88 ale gdyby uwzględnił skupione przez spółkę własne akcje (obecna ich wartość to 39,5 mln) to c/z mogłoby być jeszcze niższe bo w okolicach 5,80- 3 (bardzo niski wskaźnik).

Na krótko zatrzymam się przy wątku skupów akcji które odbyły się w ostatnich 6 miesiącach. Najpierw w listopadzie 2018 roku link spółka skupiła 738.925 akcji po 26zł a konsekwencji sporej redukcji uchwalono drugi skup akcji.

W drugim skupie przeprowadzonym w lutym 2019 roku link spółka po 26 zł chciała skupić 765.485 akcji a skupiła znacznie mniej bo 317.072 akcji.

W obu tych skupach sprzedawały głównie akcje fundusze (przynajmniej to wiadomo z oficjalnych informacji) bo OFE Aviva w pierwszym skupie zbył 312.707 akcji a TFI NN w drugim skupie zbył 161.072 akcji.

I zgodnie z tytułem posta powstaje pytanie dlaczego fundusze sprzedały akcje spółki w tych skupach po 26 zł, czy to może oznaczać że spodziewają się pogorszenia wyników i spadku kursu w kolejnych latach?

Jak dla mnie istotne jeszcze jest to że drugi (z lutego 2019) skup nie został zakończony bo nie zostały skupione wszystkie akcje a okres jego obowiązywania to  31.12.2020 roku. Ponadto akcje z drugiego skupu mają zostać umorzone a akcje z listopadowego skupu mogą zostać skupione i/lub odpłatnie odsprzedane i/lub wykorzystane do przejęcia innej spółki. Należy też dodać iż spółka posiadała 440.558 akcji które zostały skupione w latach 2008-2009 (cel skupu nie był podany).

Ciekawostką i to pozytywną jest to iż spółka posiada akcje Bowim SA (spółka notowana na GPW) i co miesiąc Bowim odkupuje akcje od Konsorcjum Stali w równej wartości 315.980 zł (22.570 akcji po 14zł) i na koniec 2018 roku kwota którą ma otrzymać z tego skupu to 10,386 mln (odkup będzie trwał jeszcze blisko 3 lata).

Konsorcjum Stali nieregularnie ale wypłaca dywidendy jednak w związku z przeprowadzonym skupem oraz programem inwestycyjnym w spółce zarząd podjął decyzję że dywidendy za lata 2018-2019 nie będzie.

Krótko wspomnę o trwającym programie inwestycyjnym wg którego w latach 2016-2019 spółka ma ponieść wydatki w kwocie 55 mln na rozbudowę oddziałów i unowocześnienie bazy handlowo-przetwórczej.

Spółka toczy batalię z US o rzekomo źle naliczony podatek od towarów i usług za okres od lipca do grudnia 2011 r i szanse na odzyskanie zapłaconych 10.05.2017 roku 31,859 mln z tego tytułu są duże.

Aktualne wskaźniki finansowe są na niskich poziomach a gdyby nie uwzględniał posiadanych własnych akcji to byłyby one na jeszcze atrakcyjniejszych poziomach.

Od strony technicznej kurs przebywa w długoterminowej konsolidacji między 19 a 39.

Podsumowanie: Konsorcjum Stali jest niewątpliwie nisko wycenianą spółką porównując obecną kapitalizację z osiąganymi zyskami. Posiadane własne akcje, trwający comiesięczny odkup akcji Bowim, trwający program inwestycyjny czy szansa odzyskania 31 mln z Urzędu Skarbowego sprawiają iż w mojej ocenie niedowartościowanie spółki jest wręcz ogromne. Jednak obecnie nie bardzo widzę pod co można zakupić akcje (zagrać) bo samo niedowartościowanie akcji może nie wystarczyć w świetle spodziewanego powolnego spadku zysków w tym czy kolejnych latach.  Gdyby jednak okazało się że ceny stali zaczną z jakiś powodów mocniej rosnąć co przełoży się na wzrost zysków spółki, może będzie kontynuowany skup akcji a nawet będzie się szykowało wezwanie na akcje czego nie wykluczam to wówczas jak najbardziej akcje spółki mogą trafić do blogowego portfela.

Pisząc tego posta korzystałem z raportów opublikowanych przez spółkę, ze stron: infostrefa.com, puds.pl, parkiet.com (wykres techniczny) oraz z portalu ekonomicznego biznesradar.pl .

Przypominam o koniecznym przeczytaniu zasad mojego bloga a szczególnie informacji o ogromnym ryzyku które jest w przypadku inwestowania na giełdzie link zasady i ryzyko

Przedstawione informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianym rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszej analizy. Czytelnik musi być świadomy, że wyłącznie on ponosi odpowiedzialność z tytułu podejmowanych decyzji inwestycyjnych.


Zachęcam do odwiedzania forum bloga link, przeczytania pokazowego artykułu „Jak skutecznie zarabiać na giełdzie” link, do posta z historycznymi wynikami link oraz do subskrypcji nowych artykułów..

Uwaga – w związku z wprowadzeniem możliwości wsparcia bloga link, osoby tego dokonujące w pierwszej kolejności otrzymywać będą analizy kolejnych spółek (będą też wiedziały wcześniej jak będzie kolejna analizowana spółka). Dla pozostałych czytelników bloga analiza będzie dostępna po 24 godzinach.

avatar
  Subscribe  
Powiadom o

Przedstawione informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianym rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszej analizy. Czytelnik musi być świadomy, że wyłącznie on ponosi odpowiedzialność z tytułu podejmowanych decyzji inwestycyjnych.