"Rozwój bloga wspierany jest reklamami, których treść jest niezależna od prowadzącego."

OEX – czy sprzedaż spółki zależnej za nawet 85 mln zł może być okazją inwestycyjną ?

OEX to grupa kapitałowa działająca w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu. W swojej działalności wyróżnia 4 segmenty operacyjne: Zarządzania sieciami punktów sprzedaży detalicznej, Wsparcia sprzedaży, E-biznes i Business Process Outsourcing (BPO).


Do poszczególnych segmentów należą następujące spółki :

Najważniejszy dla OEX segment (najwyższe przychody i Ebidta) to zarządzanie sieciami punktów sprzedaży detalicznej. Spółki z grupy OEX zarządzają łącznie największą liczbą salonów w Polsce dla trzech operatorów telefonii komórkowej: Orange (189 salonów na koniec 2018 roku), T-Mobile (97) i Plus (68).

W segmencie Wsparcia sprzedaży Grupa OEX świadczy usługi związane z dostarczaniem informacji niezbędnej do zarządzania sprzedażą, m.in. badania, audyty, usługi merchandisingowe i outsourcing sił sprzedaży. Specjalizuje się w programach konsumenckich i lojalnościowych, degustacjach, samplingach, animacjach sprzedaży i eventach.

E-biznes to dynamicznie rozwijający się segment, w którym Grupa oferuje usługi IT wspierające sprzedaż oraz obsługuje e-commerce w modelu end2end, od stworzenia projektu e-sklepu, przez technologię, marketing, magazynowanie i wysyłkę towaru do klientów, aż po obsługę posprzedażną. Częścią E-biznesu jest zarządzanie zlokalizowanym pod Warszawą centrum logistycznym o powierzchni ponad 40 tys. m. kw.

W segmencie Business process outsourcing realizowane są usługi mające na celu przekształcenie obiegu danych i informacji z analogowych, często papierowych, na dane systemowe. Usługi te realizowane są przez spółkę ArchiDoc S.A. Drugim obszarem działalności w tym segmencie są usługi z zakresu obsługi klienta poprzez kontakt telefoniczny, mail, chat, SMS. Usługi te świadczone są przez spółkę Voice Contact Center Sp. z o. o.

Jak widać na powyższym slajdzie przychody grupy w 2018 wzrosły o 7,62% dzięki wzrostom w większości segmentów a tylko segment „salonów komórkowych” zanotował spory bo 16% spadek przychodów. Spadek w tym segmencie wynikał ze zmiany systemu rozliczeń z Orange Polska S.A. skutkującym spadkiem przychodów  z tytułu sprzedaży telefonów komórkowych (bezmarżowych) bez większego wpływu na generowane zyski.

Grupa Oex uzyskała podobną Ebidtę r/r choć były spore różnice w poszczególnych segmentach. Mocno poprawił wyniki segment E-biznes a gorsze były wyniki w segmencie Wsparcia Sprzedaży, który jest największym pracodawcą w Grupie OEX i najbardziej odczuł wpływ presji płacowej, która w roku 2018 była silna w całej gospodarce ze względu na rosnący poziom wynagrodzeń we wszystkich sektorach i niski poziom bezrobocia. W odpowiedzi na sytuację na rynku pracy spółki tego segmentu sukcesywnie wprowadzają zmiany w umowach z klientami, mające na celu dostosowanie cen do zwiększonych kosztów pracy. Zmiany te działają jednak z większym niż początkowo zakładano opóźnieniem w stosunku do przeprowadzonych podwyżek wynagrodzeń. Wdrożono także programy mające na celu optymalizację struktur terenowych, co powinno przynieść poprawę efektywności biznesu w kolejnym roku.

Po krótkim wprowadzeniu w struktury grupy chciałbym przejść do głównego wątku (zgodnego z tytułem posta) czyli sprzedaży spółki zależnej za nawet 85 mln i spróbować odpowiedzieć na pytanie czy to może być okazja inwestycyjna.

Zarząd OEX S.A. poinformował, że w dniu 25 lutego 2019 r. podjął decyzję o przeprowadzeniu analiz dotyczących wstępnej niewiążącej oferty otrzymanej od zagranicznego inwestora branżowego w przedmiocie potencjalnej transakcji zbycia 100% akcji spółki ArchiDoc S.A. z siedzibą w Chorzowie a 8 kwietnia 2019 r. rozpoczęły się negocjacje w sprawie sprzedaży ArchiDoc SA link. Gdyby do sprzedaży doszło to cena sprzedaży wszystkich akcji ArchiDoc będzie sumą: a) wstępnej ceny sprzedaży wynoszącej, przy założeniu odpowiedniego poziomu kapitału obrotowego ArchiDoc oraz braku zadłużenia i gotówki na dzień finalizacji Transakcji, 70.000.000,00 zł (siedemdziesiąt milionów złotych) oraz b) dopłat do ceny sprzedaży, uzależnionych od uzyskania przez ArchiDoc w okresach od 01.11.2019 r. do 30.10.2020 r. oraz od 01.11.2020 r. do 30.10.2021 r. wartości EBITDA przekraczających określone poziomy. Łączna cena sprzedaży (uwzględniająca wstępną cenę sprzedaży i dopłaty) nie przekroczy kwoty 85.000.000,00 zł (osiemdziesiąt pięć milionów złotych). 

Pomimo iż nie ma podanych szczegółowych informacji o przychodach i zyskach sprzedawanego Archidoc (spółka nie chciała mi podać informacji o osiągniętych zyskach a w KRS mają być widoczne od 15 lipca 2019) w mojej ocenie nawet jak uzyskają 70 mln sprzedaży to będzie to dobra decyzja i duży zarobek dla OEX. Archidoc wraz z Voice Contact Center znajdują się w segmencie Business process outsourcing (BPO) który wykazał w 2018 roku 73,472 mln przychodów (20% wzrost r/r) i 8,606 mln Ebidta (7% spadek r/r). Wg danych finansowych uzyskanych z KRS w 2017 roku Archidoc miał 41,963 mln przychodów, 4,025 mln zysku netto, kapitał własny 10,204 mln, amortyzacja 1,398 mln a Ebidta 6,542 mln.

Jeśli w 2018 roku segment BPO miał niższą r/r Ebidtę to zakładam że Archidoc nie osiągnął wyższego zysku netto ale do wyliczeń opłacalności tej transakcji przyjmę że zarobił 5 mln zł. Przejęcie spółki za kwotę 70 mln i więcej oznaczałoby że została przejęta przy wskaźniku c/z 14 czyli bardzo wysokim jak na obecne standardy panujące na GPW (dużo dobrych spółek notowanych jest poniżej c/z 10). Cena sprzedaży ma być skorygowana o zobowiązania i gotówkę i nie znam aktualnych parametrów ale na koniec 2017 roku aktywa obrotowe wynosiły 13 mln a zobowiązania 11,9 mln.

Ponadto trzeba pamiętać że OEX zapłacił za Archidoc 45,942 mln (ostateczne rozliczenie kupna link) i sprzedaż za minimum 70 mln może wygenerować ok. 20 mln zysku czyli sporo jak na 2,5 letnią inwestycję.

Poza wygenerowanym zyskiem do spółki może wpłynąć 70 mln i więcej gotówki którą spółka może przeznaczyć na spłatę zadłużenia oraz na wypłatę akcjonariuszom solidnej dywidendy lub skupu akcji. Na kupno Archidoc i Voice Contact Center zostały zaciągnięte zobowiązania finansowe które w czerwcu 2018 zostały częściowo zrefinansowane emisją akcji link. Podczas tej emisji objętych zostało 1.101.445 akcji po 17zł i można zakładać że premia dla akcjonariuszy jest jak najbardziej wskazana.

W przypadku braku ostatecznej finalizacji (Term Sheet jest do 17 maja 2019 czyli jeszcze 5 dni) wiele się w grupie OEX nie zmieni, powinna nadal zarabiać w okolicach 15-16 mln rocznie (dynamicznych wzrostów biznesu nie przewiduję) co dawałoby wycenę na poziomie c/z 9 czyli właściwa. Można też byłoby liczyć że ze 2-3 lata gdy zadłużenie spadnie spółka OEX powinna powrócić do wypłat solidnych dywidend.

Podsumowanie: gdyby do sprzedaży Archidoc doszło to może krótkoterminowo pozytywnie wpłynąć na kurs akcji (okazja inwestycyjna?) gdyż do OEX wpłynie ok. 70 mln gotówki i zostanie wygenerowane około 20 mln zysku. Część tej gotówki (20-30 mln ?) może trafić do akcjonariuszy w formie wysokiej dywidendy lub skupu akcji. Należy jednak pamiętać że sprzedaż rozwijającej się spółki wpłynie negatywnie na przyszłe wyniki grupy gdyż trwały spadek zysku może być w okolicach 3 mln rocznie (5 mln zysku Archidoc minus 2 mln niższych odsetek od zadłużenia).

Kolejnym ryzykiem poza spadkiem zysku jest brak zainteresowania inwestorów inwestycją w OEX. Bywają takie dni że nie ma żadnych ofert kupna akcji więc w przypadku negatywnych informacji ze spółki szybka sprzedaż wiązałaby się z poniesieniem znacznych strat finansowych.

Ze względu na niskie obroty trudno odnieść się do analizy technicznej dlatego dla wzrokowców wklejam wykres akcji za ostatnie 3 lata.

Pisząc tego posta korzystałem z raportów opublikowanych przez spółkę, ze stron: oex.pl, interia.pl, parkiet.com (wykres techniczny) oraz z portalu ekonomicznego biznesradar.pl .

Przypominam o koniecznym przeczytaniu zasad mojego bloga a szczególnie informacji o ogromnym ryzyku które jest w przypadku inwestowania na giełdzie link zasady i ryzyko

Autor analizy zastrzega że może posiadać akcje spółki OEX w swoim rzeczywistym portfelu inwestycyjnym.

Przedstawione informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianym rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszej analizy. Czytelnik musi być świadomy, że wyłącznie on ponosi odpowiedzialność z tytułu podejmowanych decyzji inwestycyjnych.


Zachęcam do odwiedzania forum bloga link, przeczytania pokazowego artykułu „Jak skutecznie zarabiać na giełdzie” link, do posta z historycznymi wynikami link oraz do subskrypcji nowych artykułów..

Uwaga – w związku z wprowadzeniem możliwości wsparcia bloga link, osoby tego dokonujące w pierwszej kolejności otrzymywać będą analizy kolejnych spółek (będą też wiedziały wcześniej jak będzie kolejna analizowana spółka). Dla pozostałych czytelników bloga analiza będzie dostępna po 24 godzinach.

avatar
  Subscribe  
Powiadom o

Przedstawione informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianym rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszej analizy. Czytelnik musi być świadomy, że wyłącznie on ponosi odpowiedzialność z tytułu podejmowanych decyzji inwestycyjnych.