"Rozwój bloga wspierany jest reklamami, których treść jest niezależna od prowadzącego."

Analiza techniczna spółek z wirtualnego portfela dywidendowego

Post ten zawiera analizę techniczną spółek z drugiego prowadzonego portfela prowadzonego na blogu czyli portfela dywidendowego wykonaną przez zespół https://gpwatak.pl/.

ALTUS TFI 
Z reguły nie inwestujemy w fundusze giełdowe. Wychodzimy z założenia, że
inwestowanie w „pośredników” przeczy naszym zasadom. Tutaj jednak jest
duży pozytyw, że spółka wypłaca dywidendę. Pomijając jednak te
subiektywne czynniki poniżej analizujemy obiektywnie spółkę od strony
AT, która wygląda pozytywnie:
Wykres tygodniowy
Widoczny jest długoterminowy trend wzrostowy. Można to dobrze zobaczyć
analizując wykres tzw. „wyższych szczytów i dołków” (patrz poziomy 1. 2.
3. oraz 4. na wykresie). Jest to wykres nieuwzględniający operacje
(takimi wykresami posługuje się GPW ATAK: luki dywidendowe również
stanowią opór). Na wykresie uwzględniającym operacje wsparcie ostateczne
leży przy ~13 zł. Nie ma więc relatywnie istotnej różnicy. Wsparcie
można więc wyznaczyć na 13,00 – 14,00 zł.

Wykres dzienny
Jak już wyżej wspomniałem: wsparcie znajduje się przy 13,00 – 14,00 zł.
Patrząc jednak na zachowanie się szerokiego rynku i na fakt, że ALTUS to
towarzystwo inwestycyjne, to osobiście byśmy inwestowali dopiero na
przebicie 15,00 zł. Jak ktoś nie zważa na zachowanie kursu i inwestuje
tylko pod dywidendę, to aktualne rejony (14 zł) też są rozsądne (przy
wsparciu).

AMBRA
Wykres miesięczny
Z perspektywy analizy technicznej to bardzo dobra spółka. Trend
wzrostowy jest notorycznie potwierdzany przez obroty. Tworzą się również
regularnie wyższe szczyty (patrz punkty 1. 2. oraz 3. na wykresie). Do
tego kurs doszedł do rejonów mocniejszego wsparcia na poziomie ~12,00
zł. Tutaj również przebiega linia trendu wzrostowego.

Wykres dzienny
Aktualnie tworzy się formacja techniczna trójkąta zniżkującego. Formacje
techniczne kształtują się na bazie stałych zachowań inwestorów
(psychologia). T. Bulkowski tak opisuje ciąg statystyczny zdarzeń po
wybiciu:
„Pod względem wielkości wybicia wynoszącego średnio 47% formacja ta
zajmuje drugie miejsce (pamiętaj, że wynik ten zakłada idealną
realizację transakcji, więc twoje rezyltaty będą wyglądać inaczej).
Współczynnik fałszywych sygnałów wynosi 7%, co znaczy, że w 7% formacji
wzrost po wybiciu wyniósł mniej niż 5%. Kiedy wybicie się kończy,
przeciętny spadek wynosi 30%, co daje formacji siódme miejsce w tej
kategorii”.

Z perspektywy analizy technicznej potencjalne miejsce kupna to będą
obszary 11,50 – 12,10 zł (przy wsparciu) lub na przebicie 14,00 zł (pod
potencjalne wybicie górą z formacji).

DECORA
Wykres tygodniowy (szersza perspektywa)
Kurs ostatecznie wyszedł z konsolidacji wewnątrz ~6,00 – 8,00 zł. Tworzy
się więc zalążek trendu wzrostowego, co jest pozytywnym sygnałem. Cena
akcji musi jednak wyjść na stałe nad opór na poziomie 10,00 zł. Obszar
wsparcia jest tutaj szeroki: 8,00 – 9,10 zł. Jest to spowodowane
wychodzeniem z trendu spadkowego/bocznego, więc wahania kursowe są tutaj
dość spore. Przy niższych poziomach ~9,10 – 9,20 zł widoczna aktywacja
kupujących.

Wykres tygodniowy (węższa perspektywa)
Spółka jest małopłynna, o niskich obrotach dziennych, więc tutaj biorę
pod uwagę jedynie wykres tygodniowy. Z węższej perspektywy również
tworzy się formacja techniczna trójkąta zniżkującego (widoczna bardziej
na wykresie dziennym, który tutaj nie wklejam). Będziemy tutaj
inwestować pod potencjalne wybicie górą z formacji oraz pod pod
przebicie górnego knota świecy z dnia 15.03.18 – pod przebicie poziomu
10,20 zł. To w ten dzień utworzył się największy wolumen sesyjny podczas
tego roku.

ZEPAK
Wykres tygodniowy
Gdy w połowie 2016 roku kurs spółki rozpoczął wzrostową sekwencję,
mogliśmy być świadkami zmiany trendu w średnim terminie. Dokładnie rok
temu kurs ustanowił swój lokalny szczyt na 18 zł, który jest jak beton.
Co więcej, kurs po niemalże półrocznej konsolidacji wyruszył ponownie w
dół negując tym samym ciężko wypracowane wzrosty poparte wzrostowym
wolumenem. Przełamanie wsparcia na 16 zł w sierpniu ub.r. oznaczało dla
kursu utratę ważnej linii obrony, która odgrywa w tej chwili jeden z
wyższych oporów. Wybicie jeszcze mocniejszego wsparcia na 12 zł
utwierdza nas w przekonaniu, że sytuacja na ZEP jest zdecydowanie
prospadkowa, a kurs po ewentualnym powrocie do wyłamanego wsparcia na
12zł powinien kontynuować cykl spadkowym osiągając nowe minima. W
perspektywie tygodniowej nadzieją pozostaje jeszcze wsparcie na 10 zł,
które w maju 2016 r utworzone zostało na olbrzymim wolumenie wzrostowym.

Wykres dzienny
Podażowa moc ma zdecydowaną przewagę i nie widać z tej perspektywy
jakiekolwiek przesłanki do poprawy sytuacji. Stałe pogłębianie dołków
oraz brak nowych szczytów, to wyraźny znak dla silnego trendu
spadkowego. Pojedyncze wzrostowe sesje służą głównie jako minikorekta,
nie mająca jednak żadnego wpływu dla silnej podaży. To wszystko sprawia,
że sytuacja odmieni się na wzrostową dopiero wtedy, jeżeli pojawi się
olbrzymia marubozu, czyli czysta biała świeca o dużym wolumenie bądź
jakaś inna prowzrostowa formacja techniczna. Do tego czasu pozostaje nam
rysować nowe linie trendu spadkowego – przebicie którejś z niższych
linii trendu spadkowego również będzie przesłanką do większego
zainteresowania się wykresem pod względem zakupu akcji zgodnego z
trendem.

TELESTRADA
Wykres tygodniowy
Wykres tygodniowy przedstawia nam długoterminowy trend wzrostowy, gdzie
pole do korekty spadkowej może bez większego zagrożenia dla trendu
sięgnąć nawet 15 zł. Mając u podstawy taki trend możemy jednak
domniemać, że w długim terminie akcjonariuszy spółki czekają dalsze
wzrosty. Z obecnych 17,6 zł kurs powinien kontynuować ruch do co najmniej
historycznych szczytów na ~21 zł.

Wykres dzienny
Z perspektywy dziennej kurs charakteryzuje się niską zmiennością oraz
trendem spadkowym z pewnym dolnym ograniczeniem na 17 zł. Taki obraz
wykresu rysuje nam trójkąt zniżkujący. Możemy wyznaczyć, że wybicie
kursu nad jedno z ostatnich ekstremów (18,3 dla oporu oraz 16,43 jako
wsparcie) oznaczać będzie mocniejszy ruch w jedną ze stron. Do tego
czasu kurs może konsolidować się jeszcze parę tygodni, jak nie miesięcy
(obecna konsolidacja trwa już ponad rok) zacieśniając zakres ruchu
jeszcze bardziej. Na koniec pragnę zaznaczyć, że pomimo swojego dosyć
przewidywalnego (wzrostowego) charakteru, na wykresie zdarzają się takie
„niespodzianki” jak np. w maju 2014, kiedy doszło do chwilowego
wyłamania trendu (patrz wykres tygodniowy). Z wieloletniej perspektywy
nie zmieniło się nic, bo widoczne wsparcie na 8 zł mogło się wykazać.
Ogólnie mamy do czynienia z dosyć mozolnym, ale technicznie ciekawym
walorem.

FERRO
Wykres tygodniowy
Długoterminowo wykres spółki Ferro prezentuje się zdecydowanie
prowzrostowo. Nie jest to przykład spółki o nieskazitelnym trendzie
wzrostowym, ale trwająca od 2013 roku dobra passa spółki jest wyraźna.
Mamy bardzo silne wsparcie w obszarze 13 zł, gdzie wielokrotnie
dochodziło do testu (niegdyś) oporu. Prowzrostowa sekwencja wyższych
dołków była skazana na powodzenie pchając kursu na nowe historyczne
maksima w połowie ubiegłego roku. Obecnie kurs oddał sporą ilośc
wzrostów zniżkując z lekko powyżej 18 zł do obecnie 13,85 zł. Z jednej
strony mamy skuteczny atak podaży, który w trzy tygodnie oddał spory
procent wypracowanego zysku. Z drugiej, byczej strony mamy zetknięcie
się z dwoma istotnymi poziomami: linią długoterminowego trendu
wzrostowego oraz horyzontalnym wsparciem na 13 zł.  Długoterminowo
możemy stwierdzić, że akcjonariusze mają dostępne tanie akcje, ale
konieczne jest jeszcze spojrzenie na wykres dzienny.

Wykres dzienny
Na wykresie dziennym widzimy spore problemy. Po pierwsze kurs utworzył w
czerwcu ub.r. sporą lukę spadkową, która zapoczątkowała ruch boczny w
rejonie 15-17,8 zł przez 9 miesięcy wyłamując się finalnie parę tygodni
temu luką w dół. Kolejna spadkowa luka na wykresie z tej perspektywy nie
wygląda zachęcająco. Mamy de facto wyprzedanie na wskaźniku RSI, ale
podyktowane ono jest silną przeceną w ostatnich dniach. Na 13,5 ubiło
się małe wsparcie, które musi być bronione. O ile bykom uda się
zainicjować atak, to zatrzyma się on na 15 zł, czyli na dolnym
ograniczeniu wybitego ostatnio boczniaka – dopiero wyjście nad 15 zł i
tym samym domknięcie potężnej luki spadkowej oznaczać będzie dla wykresu
powrót siły. Do tego czasu pozostajemy w niepewności, przynajmniej w
tym interwale.

Eurotel
Wykres tygodniowy
Wykresy tygodniowe tego typu nie wymagają obszernego komentarza. Mamy
wzorowy trend wzrostowy poruszający się w kanale wzrostowym od początku
2015 roku. Fajnie widać jak znoszony jest kurs do istotnych wsparć,
tudzież do dolnej bandy kanału, a następnie wyprowadzana jest kontra do
górnego kanału tworząc tym samym nowe poziomy obronne. W tej
perspektywie nie widać większych zagrożeń dla kursu. Najbliższe wsparcie
mamy na 24 zł, ale nawet zejście kursu do 22 zł nie zaneguje
prowzrostowego charakteru spółki.

Wykres dzienny
Obecna korekta ostatnich wzrostów podyktowana jest wykupieniem na
wskaźnikach RSI oraz MACD. Zgodnie z analizą wykresu tygodniowego należy
stwierdzić, że istotne wsparcia widoczne są na 24, 23 oraz 22 zł. Są to
także ciekawe technicznie poziomy do dokupienia kolejnego pakietu
akcji, gdyż dotychczas zawsze mieliśmy na wykresie potwierdzenie trendu
wzrostowego w postaci silnych białych świec popartych wolumenem
wzrostowym. Pomimo trendu wzrostowego nie możemy uznać szczególnego
znaczenia różnych średnich kroczących, które w tym wypadku odgrywają
bardziej marginalne znaczenie. Sytuacja w perspektywie krótkoterminowej
zacznie się komplikować, jeżeli obóz niedźwiedzi zaatakuje wsparcie na
23 zł z ponadprzeciętnym wolumenem. Do tego czasu inwestycja w akcje
Eurotel choć mozolna, wydaje się być pewna.

Powyższe wykresy i ich interpretacje są podane tylko informacyjnie, nie stanowią żadnej rekomendacji i porady inwestycyjnej.
Autorzy strony www.gpwatak.pl
informują, że nie wykonują działalności maklerskiej składającej się z
doradztwa inwestycyjnego, zarządzania portfelem, czy też
przygotowywaniem rekomendacji dotyczących transakcji na instrumentach
finansowych, ani jakiejkolwiek innej działalności maklerskiej określonej
w Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi w rozumieniu
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz. U. z
2005 r. Nr 206, poz. 1715) i w odpowiednich rozporządzeniach.
Transakcje dokonywane przez użytkownika strony www.gpwatak.pl
uważa się za jego własne, niezależne decyzje. Autorzy nie ponoszą
odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie
powyższych danych, ani za szkody poniesione w ich wyniku.

Przypominam o koniecznym przeczytaniu zasad mojego bloga a
szczególnie informacji o ogromnym ryzyku które jest w przypadku
inwestowania na giełdzie link zasady i ryzyko

Przedstawione informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią

rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia
19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje

dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z
2005
roku, Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianym
rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Zgodnie z powyższym autor nie
ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne
podejmowane na podstawie niniejszej analizy.
Czytelnik musi być świadomy, że wyłącznie on ponosi
odpowiedzialność z tytułu podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

avatar
  Subscribe  
Powiadom o

Przedstawione informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianym rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszej analizy. Czytelnik musi być świadomy, że wyłącznie on ponosi odpowiedzialność z tytułu podejmowanych decyzji inwestycyjnych.