"Rozwój bloga wspierany jest reklamami, których treść jest niezależna od prowadzącego."

WDX – sprzedałem wszystkie akcje

Sprzedałem 400 akcji po 8,10, zysk na tej krótkiej inwestycji to 9% (k:400×7,41, s:400×8,10).

Główny powód sprzedaży to potrzeba uwolnienia gotówki na dokupienie akcji Skarbca w przypadku którego spodziewane są bardzo mocne wyniki i dywidenda jeszcze w tym roku na poziomie 13-15%.
Ponadto po przedstawionych szacunkach przez firmę spodziewam się jednak że wzrosty przychodów i zysku w tym roku mogą być na poziomie 10% r/r, a takie dynamiki raczej nie wpłyną na wzrosty kursu mocno powyżej 8 zł. W najbliższym czasie nie planuję wracać do akcji WDX.
Przypominam o koniecznym przeczytaniu zasad mojego bloga i o ryzyku inwestycyjnym link zasady. Aktualny stan mojego rachunku i posiadane akcje link rachunek.
Przedstawione informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią
rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje
dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005
roku, Nr 206, poz. 1715). Czytelnik musi być świadomy, że wyłącznie on ponosi
odpowiedzialność z tytułu podejmowanych decyzji inwestycyjnych. Każda inwestycja
powinna być konsultowana z licencjonowanym doradcą inwestycyjnym.

WDX – rośnie dzięki wzrostowi powierzchni magazynowych w Polsce

WDX – zajmuje się kompleksową organizacją magazynów (projekt i wykonawstwo), produkcją regałów i
przenośników magazynowych oraz sprzedażą, serwisem i wynajmem wózków
widłowych.

Kupiłem 400 akcji po 7,41 (pakiet startowy), czas inwestycji to do 12 miesięcy, oczekiwany wzrost to 10-25%. 
WDX wydaje się firmą zdrową pod kątem fundamentalnym, od 5 lat zwiększa przychody i zyski, poprawia się struktura bilansu, wzorowe są wręcz przepływy operacyjne. 
Wraz z napływem środków z funduszy europejskich, bogaceniem się społeczeństwa (spadek bezrobocia, wzrost wynagrodzeń czy program 500+) kontrahenci firmy powinni zwiększać powierzchnie magazynowe i ich wyposażenie a to jest korzystne dla firmy. Widać to po głównym odbiorcy WDX czyli Inter-Carsie który co kwartał po kilkadziesiąt % r/r zwiększa sprzedaż i buduje do tego nowe magazyny. Z raportu za 1 kw jest informacja „Z łącznej kwoty zamówień 7.300 tys. PLN, do realizacji w I-ej połowie 2017 r. pozostają zamówienia na kwotę około 6.400 tys. PLN”.
Jeśli chodzi o wpływ waluty to wg raportu za 1 kw to w firmie jest naturalny hedging czyli kurs jest obojętny. Nie znalazłem też informacji czy spadające ostatnio ceny stali wpływają na osiągane marże, jednak wydaje mi się że trochę tak gdyż zużywają duże ilości do budowy regałów magazynowych itp (widać to po ich realizacjach ze strony internetowej link .
W firmie jest uchwalona polityka dywidendy link wg której na wypłatę dla akcjonariuszy ma być co roku przeznaczana 50% zysku netto i jest jak na razie realizowana (ostatnia stopa dywidendy to 5%).
Jeśli chodzi o wskaźniki finansowe link to są na średnim poziomie, c/z 8,20, c/zo 5,98, c/wk 1,34, ev/ebidta  4,18. 
Od strony technicznej wygląda jakby kurs wyszedł dołem z kanału wzrostowego i możliwe są dalsze spadki.


Obecnie wiele tzw. małych spółek notuje spadki i ich wyceny wydają się atrakcyjne. Powodów spadków może być kilka, począwszy od okresu wakacyjnego i spadku płynności a kończąc na dużych IPO które w ostatnich są miesiącach (Play, Getback). Liczę że kurs WDX powróci do wzrostów po debiutach Play i Getback (inwestorzy jak uwolnią gotówkę to może wrócą) oraz w najbliższych dniach WDX poda szacunki przychodów które powinny być lepsze r/r. Szacuję że w 2 kw przychody i zysk wzrosną o 10% r/r (przesunięte święta mogły zmniejszyć dynamiki) a w całym 2017r. liczę na wzrost przychodów i zysku r/r o 20%.

W mojej ocenie największe ryzyko inwestycyjne jest globalne, indeksy giełdowe na świecie są na rekordowych poziomach a rosnące stopy procentowe w USA mogą w najbliższym roku doprowadzić do większej korekty na giełdach (może nie bessy ale głęboki spadków). W przypadku WDX trzeba też brać pod uwagę niższą płynność, łatwiej wywołać spadki i wzrosty.

Przypominam o koniecznym przeczytaniu zasad mojego bloga i o ryzyku inwestycyjnym link zasady. Aktualny stan mojego rachunku i posiadane akcje link rachunek.

ps dzisiaj analiza niezbyt profesjonalna ale okres wakacyjny i mało czasu :-)

Przedstawione informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią
rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje
dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005
roku, Nr 206, poz. 1715). Czytelnik musi być świadomy, że wyłącznie on ponosi
odpowiedzialność z tytułu podejmowanych decyzji inwestycyjnych. Każda inwestycja
powinna być konsultowana z licencjonowanym doradcą inwestycyjnym.

Przedstawione informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianym rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszej analizy. Czytelnik musi być świadomy, że wyłącznie on ponosi odpowiedzialność z tytułu podejmowanych decyzji inwestycyjnych.