"Rozwój bloga wspierany jest reklamami, których treść jest niezależna od prowadzącego."

Analiza techniczna spółek z Wirtualnego Portfela Fundamentalnego – ABC Data

Przedstawiam analizę techniczną spółek z Wirtualnego Portfela Fundamentalnego którą zgodnie z zapowiedzią w tym poście wykonał zespół gpwatak.pl . Niestety nie mogę zbiorczo w jednym poście analizy umieścić więc będzie to rozbite na kilka postów.

ABCData: już od końca 2013 roku mamy do czynienia na wykresie spółki z
długoterminowym trendem spadkowym (~5 lat). Kurs doszedł do obszarów
historycznego wsparcia ~2 zł (obszar, nie sztywny poziom 2,00 zł). Mimo
tego kurs jeszcze nie przebił żadnego kluczowego oporu. Nie możemy więc
mówić jeszcze nawet o krótkoterminowym trendzie wzrostowym.
Na tej spółce odbywają się mocne wahania. Z analizy technicznej możemy
więc mówić jedynie o „spekulacyjnym” charakterze spółki. Obraz się
zmieni dopiero po stałym przebiciu obszaru 2,20 – 2,30 zł. Wtedy
będziemy mogli mówić o zapoczątkowaniu trendu wzrostowego (niższego
rzędu).
Spekulacyjne ruchy powinny nastąpić po przebiciu 2,01 zł, gdyż aktualnie
tworzy się formacja techniczna trójkąta zniżkującego. Po przebiciu tego
poziomu powinien znowu zostać zapoczątkowany krótkoterminowy ruch
wzrostowy.
Przebicie na stałe 1,94 zł (na koniec sesji) natomiast będzie sygnałem
negatywnym. Będzie to świadczyło, że dystrybucja na spółce trwa w
najlepsze.
My spółkę byśmy dopiero brali pod uwagę (nie jedynie na spekulacyjny
wzrost) po przebiciu na stałe właśnie rejonów 2,20 – 2,30 zł.

Powyższe wykresy i ich interpretacje są podane tylko informacyjnie i nie stanowią żadnej rekomendacji i porady inwestycyjnej.

Autorzy strony www.gpwatak.pl
informują, że nie wykonują działalności maklerskiej składającej się z
doradztwa inwestycyjnego, zarządzania portfelem, czy też
przygotowywaniem rekomendacji dotyczących transakcji na instrumentach
finansowych, ani jakiejkolwiek innej działalności maklerskiej określonej
w Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi w rozumieniu
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz. U. z
2005 r. Nr 206, poz. 1715) i w odpowiednich rozporządzeniach.
Transakcje dokonywane przez użytkownika strony www.gpwatak.pl
uważa się za jego własne, niezależne decyzje. Autorzy nie ponoszą
odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie
powyższych danych, ani za szkody poniesione w ich wyniku.

Przypominam o koniecznym przeczytaniu zasad mojego bloga a
szczególnie informacji o ogromnym ryzyku które jest w przypadku
inwestowania na giełdzie link zasady i ryzyko

Przedstawione informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią

rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia
19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje

dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z
2005
roku, Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianym
rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Zgodnie z powyższym autor nie
ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne
podejmowane na podstawie niniejszej analizy.
Czytelnik musi być świadomy, że wyłącznie on ponosi
odpowiedzialność z tytułu podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

avatar
  Subscribe  
Powiadom o