"Rozwój bloga wspierany jest reklamami, których treść jest niezależna od prowadzącego."

Jak skutecznie zarabiać na giełdzie $

Pewnie wiele osób niekoniecznie związanych z rynkiem finansowym słyszało o legendarnych inwestorach (Warren Buffett czy George Soros) którzy stali się miliarderami dzięki udanym inwestycjom na giełdach. Każdy z takich inwestorów miał swój styl i metody inwestycyjne ale nie doszliby do imponujących stop zwrotu gdyby nie solidna analiza fundamentalna. Z pewnością takiej dokonał Warren Buffet gdy w 1988 r. dokonywał inwestycji w akcje Coca-Cola Company które do dzisiaj wzrosły blisko 2000% nie licząc wypłacanych dywidend.


Czytaj dalej „Jak skutecznie zarabiać na giełdzie $”

Przedstawione informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianym rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszej analizy. Czytelnik musi być świadomy, że wyłącznie on ponosi odpowiedzialność z tytułu podejmowanych decyzji inwestycyjnych.