"Rozwój bloga wspierany jest reklamami, których treść jest niezależna od prowadzącego."

Delko – rozwój przez przejęcia to dobry kierunek

Delko – grupa kapitałowa prowadzi działalność w 3 segmentach: sprzedaż hurtowa produktów chemii gospodarczej, kosmetyków i artykułów przemysłowych oraz higienicznych. Sprzedaż detaliczna we własnych sklepach ogólnospożywczych i chemiczno-kosmetycznych oraz organizacja i prowadzenie franczyzowej sieci detalicznej w segmencie produktów chemii gospodarczej, kosmetyków, artykułów przemysłowych i higienicznych.

Delko – sprzedałem wszystkie akcje !

Sprzedałem 700 akcji po 10,88 zł, strata na pozycji to 2% (k:300×10,70, k:200×11, k:200×11,54, s:700×10,88).

Powody sprzedaży są dwa: lekki zawód po wynikach gdyż są gorsze o 1,4 mln od moich oczekiwań oraz nie widzę dużego potencjału poprawy w tym roku. Prezes firmy kiedyś w wywiadzie twierdził że w 2017r. przychody i zyski powinny wzrosnąć dwucyfrowo (dzięki styczniowemu przejęciu sporej firmy) ale czy tak będzie to nie wiem i mam wątpliwości. Coś mi nie leży ta firma i w przyszłości do niej nie zamierzam już wracać.

Przypomnę też posta w którym zapowiadałem że będę szybciej reagował na niekorzystne dla mnie informacje link post

Przypominam o koniecznym przeczytaniu zasad mojego bloga i o ryzyku inwestycyjnym link zasady
Aktualny stan mojego rachunku i posiadane akcje link rachunek

Delko – spodziewany dalszy wzrost zysków

Delko sprzedane !!!

Delko – ogólnopolski dystrybutor produktów chemii gospodarczej, artykułów higienicznych czy kosmetyków.
Kupiłem 750 sztuk średnio po 9,10 (500 po 9,15 i 250 po 9), oczekiwany wzrost 5-20% w okresie do 6 miesięcy.

Delko jest nisko wycenianą spółką patrząc na wskaźniki finansowe: c/z 5,65, c/zo 4,18, c/wk 1,04, c/p 0,11, ev/ebidta 8,07, z dobrymi fundamentami: dobre przepływy operacyjne i bilans (zawsze można się przyczepić do pewnych punktów), z rosnącymi przychodami i zyskami od kilku lat.

W 4 kw 2015r. Delko kupiła dwie spółki współpracujące z nią od wielu lat Doktor Leks i Delko Esta za 26,65 mln (dlatego pogorszył się trochę bilans przez zwiększenie się zobowiązań) a dzięki tym akwizycjom zarząd szacuje że przychody zwiększą się o 60 mln a zysk brutto o 3,7 mln rocznie (zysk netto 3 mln) (nie licząc efektów synergii). Zysk netto wzrósł w 2016r o 1,5 mln zł dlatego zakładam że w drugiej połowie wzrośnie o kolejne 1,5 mln (dzięki akwizycji) i w związku z tym liczę na wzrost zainteresowania inwestorów akcjami szczególnie w okresie ogłaszanych wyników. Dobrą informacją jest też zakup w październiku przez prezesa zarządu 4500 akcji co może być prognostykiem dobrych wyników, wspomnę też iż jest to spółka dywidendowa (stopa 3-4%).
Od strony technicznej to kurs przebywa w konsolidacji pomiędzy 9 a 10 zł i wybicie któregoś z tych poziomów może pokazać dalszy kierunek, jako że spodziewam się lepszych wyników oczekuję wzrostu kursu do 10 zł (a w przypadku wybicia tego oporu to wzrostu do 11 zł – szerokość konsolidacji).

Dodano 08.11.2016 
Sprzedałem 250 akcji po 9,60 gdyż miałem zbyt duże zaangażowanie, pozostałe 500 akcji trzymam bezwzględnie minimum do wyników.
Dodano 14.11.2016 
sprzedałem 500 akcji po 9,90 zł, grałem pod wyniki – łączny zysk na na Delko to 7%

Przedstawione informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianym rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszej analizy. Czytelnik musi być świadomy, że wyłącznie on ponosi odpowiedzialność z tytułu podejmowanych decyzji inwestycyjnych.