"Rozwój bloga wspierany jest reklamami, których treść jest niezależna od prowadzącego."

Przed Vistal Gdynia daleka droga do uzdrowienia

Vistal Gdynia w Restrukturyzacji zajmuje się wytwarzaniem i montażem spawanych konstrukcji stalowych (obecnie głównie konstrukcje mostowe). W przeszłości realizowała ciekawe kontrakty takie jak budowa wieży na platformie wiertniczej na Morzu Północnym czy budowa w Szwecji zapory wodnej.

Analiza Vistalu (tak będę nazywał spółkę w dalszej części wpisu) jest na „zamówienie” czyli dla czytelnika który wsparł blog większą kwotą darowizny. Na wstępie zaznaczam że nie znam dobrze spółki i moja ocena tej spółki może być całkowicie błędna więc osoby zainteresowane spółką powinny także w innych źródłach weryfikować opinie.

Vistal jest doskonałym przykładem spółki którą dotknęły problemy typowe dla branży budowlanej (do takiej spółkę można zaliczyć) czyli zależność od koniunktury gospodarczej czy niedoszacowanie kosztów wygrywanych kontraktów np. przez wzrost wynagrodzeń czy cen materiałów. Spółka która regularnie przed 2017 rokiem osiągała roczne przychody 200-400 mln i zysk netto 10-20 mln zł popadła w 2017 roku w kłopoty (część powodów podana powyżej).

Banki zaczęły wypowiadać kredyty, wierzyciele składali wnioski o upadłość, spółka utraciła płynność finansową przez co nawet pojawiły się problemy z wynagrodzeniami na rzecz pracowników.

Po około 18 miesiącach trwającej zapaści finansowej zaczęły się pojawiać pewne symptomy poprawy gdyż spółka wygrała kilka mniejszych kontraktów, nawiązała współpracę z chińską spółką Stecol aby budować infrastrukturę w Skandynawii, zaczęła układać się z wierzycielami czego było zawarcie układu uprawomocnionego we wrześniu 2019 roku. Wg tego układu link część zobowiązań wobec wierzytelności zostanie umorzona, część spłacona w ratach a część skonwertowana na akcje (emisja 2,2-3,71 mln akcji z ceną 3 zł). Ponadto sąd zobowiązał spółkę do poszukiwania inwestora strategicznego a w tym ma pomóc Deloitte  (wcześniej KPMG).

Po tym wprowadzeniu w najnowszą historię Vistalu pozostaje postawić pytanie czy restrukturyzacja się uda a spółka w dalszej przyszłości powróci do rentowności (zacznie osiągać zyski) ?

Na chwilę obecną z pewnością najbliższe 10 lat, tyle mniej więcej ma trwać spłacanie rat restrukturyzacyjnych, będą trudne dla spółki bo będzie to raczej walka o przetrwanie niż o rozwój. Wynika to z faktu iż poza spłacanymi kwartalnymi ratami (nie potrafię ustalić ich wysokości bo nie mam dostępu do spisu wierzytelności), spółka będzie zmagała się z brakiem odpowiedniej płynności, z brakiem wykwalifikowanych pracowników (obecni raczej nie pozostaną zbyt długo w firmie bo nie będą mogli liczyć na rynkowe podwyżki wynagrodzenia), ze wzrostem cen materiałów itp. (link do ciekawego artykułu o wyzwaniach w branży budowlanej). Ponadto możliwe że uderzy też w spółkę wprowadzone przez UE delegowanie pracowników gdyż dużą część przychodów osiągają na rynku Skandynawskim. Trzeba też zakładać że problem z odpowiednio wysokimi środkami obrotowymi sprawi iż Vistal będzie mógł realizować tylko małe kontrakty (do 1 mln eur) co doskonale widać w ostatnich kwartałach.

Pomimo tego iż przeważają w spółce ryzyka nad szansami to wspomnę też o pewnych szansach. Branża budowlana jest trochę antycykliczna czyli notuje gorsze rentowności gdy jest mocny wzrost gospodarczy (bo rosną koszty pracy czy materiałów) a osiągają wyższe rentowności gdy wzrost gospodarczy hamuje. Wydaje się że zaczyna się robić obecnie korzystne otoczenie dla branży bo wzrost hamuje. Ponadto spółka posiada spory majątek trwały (okolice Gdyni) który częściowo zaczyna spieniężać więc realny jest pewien dopływ gotówki. Co więcej z majątkiem trwałym związana jest wysoka amortyzacja (koszt księgowy a nie gotówkowy) i z tego tytułu spółka wykazuje ponad 7 mln rocznie.

Analiza sprawozdań finansowych i prognozowanie przyszłych wyników jest niezmiernie trudna i nie jestem w stanie tego rzetelnie dokonać. Wystarczy spojrzeć na poniższe pozycje które mogą w przyszłości występować.

Patrząc na ten rok w rzis na pozór wydaje się że jest lepiej bo straty jest tylko 3,8 mln ale tak niska strata to w duże mierze zasługa rozwiązanych odpisów na 11,8 mln zł.

Zwracam uwagę że jeśli nie będzie nieoczekiwanych extra pozostałych przychodów operacyjnych to wynik w 3 kwartale 2019 może sporo gorszy r/r gdyż rok temu były rozwiązane duże odpisy na 5,9 mln czyli baza jest wysoka i raczej nie do pobicia.

Podsumowanie: od strony fundamentalnej w mojej ocenie raczej nic dobrego dla akcjonariuszy nie czeka, gdyż przed spółką wiele lat realizacji układu z wierzycielami który raczej będzie walką o przetrwanie niż szansą na rozwój. Oczywiście w przypadku sprzedaży zbędnego majątku czy pozyskania inwestora strategicznego jest szansa na pojawienie się dodatkowej gotówki która może pomóc w zdobywaniu i realizacji nowych/większych kontraktów. Na chwilę obecną spółka raczej może być rajem dla spekulantów gdyż mogą się pojawiać co jakiś czas pozytywne infa które mogą mocno rozruszać kurs.

Od strony technicznej Vistal jest w krótkoterminowym trendzie wzrostowym ale zwracam uwagę na lukę bessy która będzie raczej nie do przejścia (do luki brakuje 40% wzrostu).

W zasadzie to wszystko co wyłapałem przeglądając informacje odnośnie Vistal. Trzeba też pamiętać że raport za 3 kwartał 2019 może się mocno różnić od pozostałych bo może zostanie rozksięgowany w bilansie prawomocny układ (na pewno poszły już pierwsze raty). Zastrzegam że w swojej ocenie mogę się mylić bo nie znam dobrze spółki ale po tym co przeczytałem nie znalazła by się w moim portfelu, nie tylko przez jej problemy ale i branżę w której działa.

Pisząc tego posta korzystałem z portali biznesradar.pl, z programu do wykresów dm boś oraz informacji opublikowanych przez spółkę.

Przypominam o koniecznym przeczytaniu zasad mojego bloga a szczególnie informacji o ogromnym ryzyku które jest w przypadku inwestowania na giełdzie link zasady i ryzyko

Przedstawione informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianym rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszej analizy. Czytelnik musi być świadomy, że wyłącznie on ponosi odpowiedzialność z tytułu podejmowanych decyzji inwestycyjnych.


Zachęcam do odwiedzania forum bloga link, przeczytania pokazowego artykułu „Jak skutecznie zarabiać na giełdzie” link, do posta z historycznymi wynikami link oraz do subskrypcji nowych artykułów..

Uwaga – w związku z wprowadzeniem możliwości wsparcia bloga link, osoby wspierające w pierwszej kolejności otrzymywać będą analizy kolejnych spółek (będą też wiedziały wcześniej o kolejnej analizowanej spółce).

avatar
  Subscribe  
Powiadom o

Przedstawione informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianym rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszej analizy. Czytelnik musi być świadomy, że wyłącznie on ponosi odpowiedzialność z tytułu podejmowanych decyzji inwestycyjnych.