"Rozwój bloga wspierany jest reklamami, których treść jest niezależna od prowadzącego."

Cognor technicznie


W ostatnich kilku dniach na blogu poruszany był temat Cognora i jego dosyć mocnych fundamentów. Nie wgłębiając się w szczegóły (powody dobrych link iż spodziewa się w 3 kwartale niższej Ebidty o kilka milionów złotych od tej w 2 kw 2018r.
wyników) a tylko bazując na aktualnych cenach stali oraz wypowiedzi członka zarządu Krzysztofa Zoła 

można się pokusić o oszacowanie wyników. W 2 kw 2018 r. Ebidta wyniosła 62,1 mln a zysk netto 16,70 mln (sporo jednorazowych kosztów) a na 3 kw realne jest wg mnie osiągnięcie 55 mln Ebidty i 20 mln zysku netto. Byłby to mocny wzrost w stosunku do wyników osiągniętych rok wcześniej gdyż Ebidta wzrosłaby o 114% (z 25,70 mln do 55 mln) a ze straty 5,70 mln zrobiłoby się 20 mln zysku. Pisząc o dobrych informacjach ze spółki należy też wspomnieć iż w dniu wczorajszym link Cognor złożył wniosek do banków o wypłatę kredytów na refinansowanie drogich obligacji (12% w skali roku) co powinno dać nawet 25 mln niższych kosztów rocznie. Tyle o fundamentach w wielkim skrócie.

O aktualną analizę techniczną Cognora pokusił się ponownie Jake Grabowski.
Cognor, wykres
miesięczny, skala logarytmiczna, niekorygowany o dywidendy, ostatnia
świeca niedomknięta z 20 sierpnia 2018.
Potwierdzenie
złamania linii trendu spadkowego pociągniętej od szczytu z marca
2007r miało miejsce na przełomie 2015/2016 roku, kiedy to
uformowało się drugie dno na poziomie około 60 groszy.
W owym czasie, kiedy
cena oscylowała w granicach 60 groszy i odbijała w górę można
było domniemywać że mamy do czynienia z formacją podwójnego dna
jednak aby wiedzieć to na pewno kurs musiałby poszybować powyżej
2 złotych a dokładniej powyżej 2,03 pln.
Zamknięcie świecy
z poprzedniego tygodnia na poziomie 2,07 pln potwierdza formację
podwójnego dna.
Warto zwrócić
uwagę na konsolidację w obszarze od 60 groszy do 2 pln ciągnącą
się od początku 2013 roku. Właśnie w tych granicach oscylował
kurs przez ostatnie lata a obecnie ten poziom jest pokonywany co by
mogło oznaczać początek ruchu w nowym trendzie wzrostowym.
Proszę pamiętać,
że rozpatruję tu wykres na świecach miesięcznych co może
oznaczać kup i trzymaj przez najbliszy rok / dwa lata.
Przedstawiam również
wykres konsolidacji w skali liniowej oraz wykres skorygowany o
dywidendy. 
p.s. analiza wykonana w dniu 21.08.2018r. przed sesją giełdową
Na chwilę obecną Cognor nie wskakuje do Wirtualnego Portfela Fundamentalnego gdyż liczę na cofnięcie kursu w okolice 2zł ale czy to się uda mam pewne wątpliwości.

Przypominam o koniecznym przeczytaniu zasad portfela link  i o ryzyku inwestycyjnym link zasady. Aktualny stan Wirtualnego Portfela Fundamentalnego oraz posiadane akcje link rachunek.

Przedstawione informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią

rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia
19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje

dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z
2005
roku, Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianym
rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Zgodnie z powyższym autor nie
ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne
podejmowane na podstawie niniejszej analizy.
Czytelnik musi być świadomy, że wyłącznie on ponosi
odpowiedzialność z tytułu podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

Cognor – czy w 1 kw 2018 zysk netto spadł aż o 70% r/r ?


Cognor jest grupą przemysłową zajmującą się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. 

Zakupem akcji Cognoru jestem zainteresowany od blisko roku z kilku powodów (szczególnie możliwość refinansowania drogich obligacji w eur) jednak w prosty sposób chcę pokazać iż obecna niska wycena jest trochę złudna a zysk netto za 1 kw 2018 może być niższy o około 70% r/r. 
W tej krótkiej analizie nie odnoszę się do obecnych tendencji na rynku stali które wpływają na wyniki firmy ale skupiam się tylko i wyłącznie na zadłużeniu firmy (obligacje w EUR) które mają decydujący wpływ na wyniki. 
Cognor osiągnął zysk netto w 2017 roku 50 mln złotych (zysk jednostki dominującej jest niższy o 2,40 mln) co przy kapitalizacji 210 mln daje c/z 4,20. Jednak w tym zysku znajduje aż 22 mln zysku z przeszacowania wartości obligacji w eur związanych z umocnieniem polskiego złotego do euro o 25 groszy.
Cognor posiada około 85 mln eur obligacji (dokładnie nie ustalę bo mi trochę się nie zgadza gdy wartość w euro przeliczam na złotówki) 
Gdyby nie zmiana kursu waluty eur/pln zysk netto wyniósłby około 28 mln a faktyczne c/z nie byłoby tak atrakcyjne i wyniosłoby około 7,50. 
A jak mogą wyglądać wyniki za 1 kw 2018 ?
Wszystko wskazuje że porównując je z wynikami z przed roku mogą być nawet gorsze o 70% (nie odnoszę się do koniunktury na rynku stali). W 1 kw 2017 firma wykazała zysk 30,30 mln na który składało się aż 18,20 mln z umocnienia złotówki do eur i przeszacowania obligacji.
W 1 kw 2018r. kurs eur/pln wzrósł o 4 grosze co przy 85 mln eur da 3,4 mln zł straty na przeszacowaniu obligacji w eur. 
Jeśli zakładając że na podstawowej swojej działalności hutniczej zarobią podobnie jak rok wcześniej 12,10 mln (30,30-18,20=12,10) i odejmiemy 3,4 mln straty ze wzrostu kursu eur/pln to Cognor mógł osiągnąć 8,70 mln zysku (12,10-3,40= 8,70). 8,70 mln zysku przy 30,30 mln zysku rok wcześniej oznaczać będzie ponad 70% spadek zysku. Jeśli moje proste wyliczenia się sprawdzą to c/z z 4,20 wzrośnie do 7,50
Pisząc na wstępie posta iż obecna wycena jest trochę złudna to miałem na myśli nie tylko obligacje w eur wpływające na zysk netto ale też to iż od dłuższego czasu uchwalone są emisje akcji serii 9 i 10 dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych (około 66 mln akcji) i jeśli zostaną one wyemitowane to ogólna liczba akcji wzrośnie do około 185 mln akcji co mocno rozwodni akcje a c/z wzrośnie ponad 10.
Dlaczego jestem zainteresowany ewentualnym zakupem akcji Cognor ?
Aktualnie firma posiada bardzo drobie obligacje w eur których oprocentowanie obecnie wynosi aż 12,50% !!!
Obecnie firma stara się o refinansowanie w bankach zadłużenia (trochę się to wydłuża ze względu na mniejsze objęcie przez inwestorów akcji emisji nr 11), w przypadku refinansowania kredytem bankowym koszty odsetek mogą być niższe o 25 mln złotych rocznie.
Można też upatrywać dalszą ewentualną poprawę zysków dzięki zmniejszaniu zadłużenia które przełoży się na spadek odsetek od zadłużenia finansowego. Obecnie firma co roku płaci około 53 mln złotych odsetek, po refinansowaniu koszty mogę spaść w okolice 28 mln zł rocznie a dalsza spłata zadłużenie będzie zmniejszała odsetki na niższe poziomy (może kiedyś do 0).
Podsumowując: Cognor jest dosyć skomplikowaną spółką na której wyniki wpływa wiele czynników. Obecna wycena wydaje się niska ale jest ona mocno podbita przeszacowaniami zadłużenia które raczej w tym roku się nie powtórzy i wyniki porównywalne na poziomie zysku netto będą sporo gorsze. W przypadku udanego refinansowania bardzo drogich obligacji w eur Cognor ma szansę pokazywać 25 mln wyższego zysku netto które przeznaczając na spłatę zadłużenia będzie powodowało efekt kuli śnieżnej poprzez mocny spadek kosztów finansowych.
Jest to analiza poglądowa i szacunki zysków w niej zawarte nie uwzględniają wyników osiągniętych na podstawowej ich działalności hutniczej. Akcje tej spółki nie znajdują się w żadnym moim portfelu prowadzonym na blogu ale napisałem tego posta z powodu mojego zainteresowania zakupem w przypadku refinansowania obligacji oraz sporego zainteresowania tą spółką wielu inwestorów.
Wszystkie przytoczone informacje są zaczerpnięte z raportów opublikowanych przez firmę a tabela ze zmianą kursu eur/pln pochodzi z serwisu biznesradar.pl.
Przypominam o koniecznym przeczytaniu zasad portfela link  i o ryzyku inwestycyjnym link zasady. Aktualny stan Wirtualnego Portfela Fundamentalnego oraz posiadane akcje link rachunek.

Przedstawione informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią

rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia
19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje

dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z
2005
roku, Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianym
rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Zgodnie z powyższym autor nie
ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne
podejmowane na podstawie niniejszej analizy.
Czytelnik musi być świadomy, że wyłącznie on ponosi
odpowiedzialność z tytułu podejmowanych decyzji inwestycyjnych. 

Przedstawione informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianym rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszej analizy. Czytelnik musi być świadomy, że wyłącznie on ponosi odpowiedzialność z tytułu podejmowanych decyzji inwestycyjnych.