"Rozwój bloga wspierany jest reklamami, których treść jest niezależna od prowadzącego."

Trans Polonia powoli się rozpędza

Krótko się skupię tylko na podsumowaniu wyników za 4 kwartał 2018 i istotnych informacjach które napisał zarząd w raporcie, natomiast osoby nie znające tej spółki odsyłam do analizy link z przed 3 tygodni w której opisałem biznes i perspektywy. Czytaj dalej „Trans Polonia powoli się rozpędza”

Trans Polonia – może być ciekawie w najbliższych miesiącach

Trans Polonia – świadczy usługi transportowo-logistyczne (głównie przewóz paliw płynnych, chemii, asfaltów i środków spożywczych) na terenie całej Europy.  Czytaj dalej „Trans Polonia – może być ciekawie w najbliższych miesiącach”

Trans Polonia – sprzedałem wszystkie akcje !!!

Sprzedałem 440 akcji po 5,95, strata na pozycji 1%.

Pomimo znacznie lepszych wyników r/r (wzrost zysku o 106% do 2,8 mln) to okazuje się że wg konsensusu mbanku wynik jest gorszy o 17% (szacowali 3,4 mln) i to jest negatywne zaskoczenie. Wg mbanku może na to mieć wpływ, cytuję” bardzo wysoki wzrost kosztów usług obcych – płatności za usługi transportowe oraz prawdopodobnie część kosztów niedawnej emisji”. Co więcej mbank szacował zysk za cały 2017r. na poziomie 12 mln a to oznacza że kolejne wyniki mogą być gorsze bo aktualnie za 12 miesięcy zysk wynosi 13 mln. Główny jednak powód mojej sprzedaży to zauważalna w ostatnich dniach spora podaż akcji, kurs nie ma siły się podnieść i nie mogę wykluczyć że za kilka miesięcy będzie sporo niżej. Raczej w najbliższych miesiącach nie planuję powrotu do akcji tej firmy.

Przypominam o koniecznym przeczytaniu zasad mojego bloga i o ryzyku inwestycyjnym link zasady. Aktualny stan mojego rachunku i posiadane akcje link rachunek.
Przedstawione informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią
rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje
dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005
roku, Nr 206, poz. 1715). Czytelnik musi być świadomy, że wyłącznie on ponosi
odpowiedzialność z tytułu podejmowanych decyzji inwestycyjnych. Każda inwestycja
powinna być konsultowana z licencjonowanym doradcą inwestycyjnym.

Trans Polonia dzięki emisji akcji mocno zwiększy tabor

Trans Polonia – świadczy usługi transportowo-logistyczne (głównie przewóz paliw płynnych, chemii, asfaltów i środków spożywczych) na terenie całej Europy. 
Kupiłem 440 akcji po 6 zł (pakiet startowy, na więcej brak wolnej
gotówki), okres inwestycji do 36 miesięcy, oczekiwany wzrost 10-15% rocznie.
Możliwe jest że zbyt wcześnie zakupiłem akcje gdyż mocnej poprawy wyników oczekuję dopiero w przyszłym roku ale zdecydowałem się na mały zakup zachęcony wysokim wzrostem przychodów w lipcu oraz spadkowi kursu w ostatnich dniach. 
Działalność transportową firmy można podzielić na dwie grupy: transport paliw i inne (głównie masy bitumiczne, asfalt i płynne środki żywności). Pierwsza grupa to głównie usługi świadczone na rzecz Orlenu (koszty paliwa są pokrywane przez Orlen). W przypadku transportu paliw oczekuję wzrostu przychodów w dalszej części roku o około 10% r/r dzięki ustawie transportowej i paliwowej skierowanej przeciwko mafii paliwowej. W przypadku drugiej grupy dzięki wzrostowi inwestycji infrastrukturalnych ze środków z Unii Europejskiej oczekują że nawet 15% mogą wzrosnąć przychodów jeszcze w tym roku.
Głównym jednak czynnikiem który wpłynął na mój zakup to zakończona w lipcu emisja akcji  link emisja. Spółka z niej pozyskała 49 mln które mają być przeznaczone na zakup nowych środków transportu a do 2020 roku liczba cystern ma wzrosnąć o 40%. Cytując prezesa firmy „W sumie na inwestycje w tabor firma planuje wydać 55,8 mln zł. W
ramach tej kwoty zamierza kupić 56 cystern chemicznych, 10 paliwowych,
po 20 cystern paliwowych i LPG oraz 40 ciągników. Nie widzimy bariery rozwoju, jeśli chodzi o rynek chemiczny. Bez
względu na to, o ile zwiększylibyśmy obroty, nie będzie ograniczeń
rozwoju. (…) Dlatego to właśnie część chemiczna będzie głównym
beneficjentem programu” link.
Obecnie c/z firmy po uwzględnieniu nowej emisji akcji wynosi 11,44 i na logikę założyłem sobie że jeśli tabor wzrośnie o 40% to i zyski mogą przynajmniej o tyle wzrosnąć. Gdyby tak się stało to c/z spadłoby w okolice 7 w roku 2020r. Oczywiście spodziewam się że zyski już w tym roku będą się poprawiać dzięki oczekiwanemu wzrostowi przychodów, środkom pozyskanym z emisji które zmniejszą krótkotrwale zadłużenie i koszty finansowe.
Przewidywana mocniejsza poprawa wyników w 2018 roku wynika z faktu iż większość kupowanych cystern są specjalistycznymi i oczekiwanie na ich wyprodukowanie i dostarczenie to 9-12 miesięcy.
Trans Polonia publikuje co miesiąc informacje o miesięcznych przychodach i wg wstępnych danych przychody w 2 kw 2017 wzrosły o 12% r/r. Zysk netto natomiast szacuję że wzrósł o 24% do 2 mln.
Dzisiaj nie podam
aktualnych wskaźników finansowych gdyż po ostatniej emisji akcji nie
wszystkie serwisy ekonomiczne zmieniły jeszcze dane.

Technicznie kurs znajduje się w średnioterminowym trendzie wzrostowym który został zatrzymany nową emisją akcji gdyż od szczytu w marcu 2017 (8,20) kurs spadł blisko 30%.

W mojej ocenie największe ryzyko inwestycyjne jest globalne, indeksy
giełdowe na świecie są na rekordowych poziomach a rosnące stopy
procentowe w USA mogą w najbliższym roku doprowadzić do większej korekty
na giełdach (może nie bessy ale głębokich spadków). Kolejnym czynnikiem
ryzyka jest możliwy wzrost cen paliw oraz presja płacowa które mogą wpłynąć na spadek rentowności firmy.
Przypominam o koniecznym przeczytaniu zasad mojego bloga i o ryzyku inwestycyjnym link zasady. Aktualny stan mojego rachunku i posiadane akcje link rachunek.

ps dzisiaj analiza niezbyt profesjonalna ale okres wakacyjny i mało czasu :-)
Przedstawione informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią
rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje
dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005
roku, Nr 206, poz. 1715). Czytelnik musi być świadomy, że wyłącznie on ponosi
odpowiedzialność z tytułu podejmowanych decyzji inwestycyjnych. Każda inwestycja
powinna być konsultowana z licencjonowanym doradcą inwestycyjnym.

Przedstawione informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianym rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszej analizy. Czytelnik musi być świadomy, że wyłącznie on ponosi odpowiedzialność z tytułu podejmowanych decyzji inwestycyjnych.