"Rozwój bloga wspierany jest reklamami, których treść jest niezależna od prowadzącego."

Ambra – fundamentalny wzór na GPW

Ambra – działalność grupy obejmuje produkcję, import i dystrybucję win musujących i klasycznych, wermutów, napojów musujących dla dzieci itp wyrobów. Kupiłem 350 akcji po 15,85 (połowa docelowej pozycji), długoterminowy okres inwestycji, oczekiwany zarobek 15% rocznie (10% wzrost kursu + 5% dywidendy). Czytaj dalej „Ambra – fundamentalny wzór na GPW”

Ambra – sprzedałem wszystkie akcje !!!

Sprzedałem 197 akcji po 11,44 i 303 akcje po 11,42, zysk z inwestycji wyniósł 6,70% (k:500×10,69, k:150×10,05, s:150×10,69, s:197×11,44, s:303×11,42).

Mój zakup był trochę zagraniem pod lepsze wyniki r/r oraz wyższą dywidendę i to się sprawdziło. Jednak reakcja kursu była słaba (wzrost 3-4%), dodatkowo w przyszłym roku mogą trochę wyniki się pogorszyć przez wzrost cen surowców do produkcji win i cydru (mniej i droższe winogrona oraz jabłka) czy też wzrosty płac (dzisiaj wspomniane na konferencji). Jeśli chodzi o wyniki 3 najbliższych kwartałów (w tym i obecny) to zakładam że jeszcze będzie poprawa wyników (pomaga mocniejszy złotych do euro oraz są zapasy po niższych kosztach) ale nie będzie to jakaś duża dynamika a jakoś super tanio Ambra nie jest wyceniana. To są powody sprzedaży.
Przypominam o koniecznym przeczytaniu zasad mojego bloga i o ryzyku inwestycyjnym link zasady. Aktualny stan mojego rachunku i posiadane akcje link rachunek.
Przedstawione informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią
rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje
dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005
roku, Nr 206, poz. 1715). Czytelnik musi być świadomy, że wyłącznie on ponosi
odpowiedzialność z tytułu podejmowanych decyzji inwestycyjnych. Każda inwestycja
powinna być konsultowana z licencjonowanym doradcą inwestycyjnym.

Ambra – czy umocnienie złotówki umocni wyniki firmy ?


Ambra – działalność grupy obejmuje produkcję, import i dystrybucję win musujących i klasycznych,
wermutów, napojów musujących dla dzieci itp wyrobów. 
Kupiłem 500 akcji po 10,69, okres inwestycji do 12 miesięcy, oczekiwany wzrost kursu 10-20%.
W przypadku Ambry postanowiłem zainwestować pieniądze pod umacniającą się złotówkę która powinna się przełożyć na poprawę wyników na poziomie zysku netto. Nie znalazłem w raportach finansowych dokładnych danych jaką część kosztów stanowi import win (zakładam że dużo) ale w ostatnim raporcie rocznym pojawiła się informacja iż przez osłabienie złotówki oraz wzrost cen jabłek marża brutto była niższa o 1,3% (a to sporo). O korzyściach mocnej złotówki może świadczyć informacja z raportu „Znaczący wpływ na wyniki Grupy AMBRA w przyszłości mogą mieć również zmiany kursu złotego wobec euro,a także zmiany cen surowców i materiałów. W przypadku utrzymywania się negatywnego wpływu osłabienia złotego wprowadzane będą podwyżki cen dostosowane do specyfiki poszczególnych kanałów dystrybucji”. Za poprawiającymi się wynikami (na pewno przychodami) w przyszłości powinna stać poprawiająca się konsumpcja wina, cytuję ” W oparciu o posiadane dane historyczne dotyczące wzrostu polskiego rynku wina, a także wielokrotnie niższy poziom konsumpcji per capita w porównaniu do innych krajów Europy Zarząd AMBRA S.A. przewiduje, że rynek wina w Polsce może w kolejnych latach rosnąć na poziomie około5%. Trwałym i sprzyjającym wzrostowi rynku wina czynnikiem będzie również zmiana stylu życia w Polsce, w wyniku której konsumenci odchodzą od konsumpcji alkoholi mocnych, w szczególności wódki i zwiększają konsumpcję wina”.

Nietypowo ale załączam część opisową raportu za 3 kw roku (mają przesunięty rok obrotowy) która pokazuje najważniejsze czynniki które miały wpływ na wyniki i kondycję firmy :
– Dynamika sprzedaży na poziomie 7,9%. Rośnie sprzedaż cydru i alkoholi mocnych w Polsce i w Rumunii oraz win spokojnych – głównie win premium w sieci sklepów CENTRUM WINA oraz w gastronomii. Podobnie jak w poprzednich okresach najmocniej rośnie sprzedaż na rynku rumuńskim o 29,4%. Wzrost w Polsce na poziomie 6,1%. Stabilny poziom sprzedaży w Czechach i na Słowacji.
– Korzystne zmiany w strukturze sprzedaży: dynamiczny wzrost win premium, wyższe ceny sprzedaży cydru i alkoholi mocnych, co w połączeniu ze spadkiem kosztów marketingu zwiększa rentowność zysku brutto zesprzedaży, który rośnie o 5,1 mln zł, czyli o 23,4%.
– Umiarkowany wzrost kosztów operacyjnych o 2,7% (głównie wynagrodzenia w Rumunii) i rosnący zysk brutto ze sprzedaży sprawiają, że w trzecim kwartale roku obrotowego Grupa AMBRA po raz pierwszy wypracowuje zysk ze sprzedaży w kwocie 0,2 mln zł.
– Straty i zyski jednorazowe: strata w Czechach w kwocie 3,9 mln zł (oszustwo na szkodę spółki zależnej Soare Sekt a.s.) oraz zysk w Rumunii w kwocie 1,5 mln zł (wpływ dodatkowej ceny sprzedaży nieruchomości).
– Pomimo negatywnego wpływu zdarzeń jednorazowych ujemny wynik operacyjny na poziomie 2,1 mln zł jest lepszy niż w trzecim kwartale ubiegłego roku obrotowego o 1,9 mln zł.
– Strata akcjonariuszy AMBRA S.A. w kwocie 4,9 mln zł – na poziomie o 0,5 mln niższym niż rok wcześniej. Wynik obciążają m.in. ujemne różnice kursowe w kwocie 0,6 mln zł oraz wyższa kwota udziałów akcjonariuszy mniejszościowych.
– Zadłużenie netto Grupy AMBRA na rekordowo niskim poziomie 18,3 mln zł dzięki bardzo dobremu wpływowi należności z głównego sezonu sprzedażowego oraz spadkowi zapasów.

Jak widać powyżej rzucają się w oczy dwie pozycje czyli strata w Czechach na oszustwie 3,9 mln zł (ukradziono im z konta 0,9 mln euro) oraz zysk w Rumuni 1,5 mln zł i po ich wyeliminowaniu gdyż to były zdarzenia jednorazowe (raczej niepowtarzalne) wynik brutto byłby wyższy 2,4 mln zł (jakieś 2 mln zł netto). Na lepsze wyniki w niewielkim stopniu może wpłynąć najniższe od lat zadłużenie gdyż przełoży się to na niższe koszty odsetek.

Jeśli chodzi o wskaźniki link i liczby to na pierwszy rzut wyglądają bardzo dobrze, gdyż c/z 9,33, c/wk 0,96, ev/ebidta 5,47, bardzo ładne przepływy operacyjne i mocny bilans nie ma się wręcz do czego przyczepić ale jest jedno ale.. Należy koniecznie zwrócić uwagę na zysk netto 30,324 mln który jest rozbity na dwie kwoty: Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 21,824 mln oraz Udziały niekontrolujące 8,5 mln.

Analitycy i serwisy finansowe różnie uwzględniają takie zyski, jedni przyjmują że zysk to 30,324 mln a inni 21,824 mln. Jednak prawidłowo powinno się uwzględniać tylko zysk niższy czyli jednostki dominującej. Jeśli przyjmiemy niższy zysk wówczas c/z wzrasta do około 12 ,5.

Jeśli chodzi o stronę techniczną to kurs przebywa w trendzie wzrostowym i wszystko wskazuje na kontynuację wzrostów.

W kontekście pozytywów warto dodać że Ambra jest spółką dywidendową, zwiększającą co roku wielkość dywidendy (ostatnia to 0,52 grosze i stopa dywidendy 6,42%).

Ryzyko największe jakie obecnie widzę to niekorzystne warunki atmosferyczne (pogoda), panujące ostatnio mrozy w europie spowodowały wymarznięcie sporej liczby jabłoni, możliwe że i winnicom się dostało. Wydłużona wegetacja i pewnie gorsze zbiory podniosą ceny surowca do produkcji a to się przełoży na niższe marże. Na szczęście jest to perspektywa przynajmniej 6-9 miesięcy i do tego czasu może już nie będę posiadał akcji :-)

Przypominam o koniecznym przeczytaniu zasad mojego bloga i o ryzyku inwestycyjnym link zasady.

Aktualny stan mojego rachunku i posiadane akcje link rachunek.

Przedstawione informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianym rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszej analizy. Czytelnik musi być świadomy, że wyłącznie on ponosi odpowiedzialność z tytułu podejmowanych decyzji inwestycyjnych.