"Rozwój bloga wspierany jest reklamami, których treść jest niezależna od prowadzącego."

Wistil – sprzedałem wszystkie akcje

Sprzedałem pozostałe 25 akcji po 69 zł – łączny zarobek na moim wejściu to 23% a łączny wzrost

kursu to 32%. Podtrzymuję że Wistil powinien pokazać za 4 kw jakieś 38% lepsze wyniki r/r i spółka jest niedowartościowana jednak moja sprzedaż spowodowana jest kilkoma powodami : potrzebuję kasy na ewentualne dokupienie akcji Unimot i iAlbatros oraz na zapłatę podatku giełdowego w kwietniu a tak mała pozycja Wistilu nie wiele wpłynęłaby na wycenę mojego portfela.

Wistil – podwójny fixing przeszkadza we wzrostach

wistil_grupa

Wistil – producent porcelany stołowej (Lubiana, Ćmielów) oraz wyrobów włókienniczych (Haft).

Kupiłem 50 akcji po 54,50 zł, oczekiwany wzrost 10-25% w okresie 6 miesięcy.

Bardzo tania fundamentalnie spółka patrząc na wskaźniki finansowe : c/z 3,63, c/zo 3,12, c/wk 0,45, c/p 0,19, ev/ebidta 1,95, przychody firmy w zasadzie są płaskie od kilku lat ale za to poprawia się rentowność i zysk netto (w 2016 wzrost o 64% i jest to po części zasługa osłabienia złotówki oraz spadku zadłużenia i mniejszych kosztów odsetkowych), bardzo mocny i zdrowy bilans i najważniejsze w każdej firmie przepływy operacyjne które są świetne i w 2016r. wynoszę 15,5 mln przy 7,25 mln zysku netto. Wistil kilka lat temu poczynił spore inwestycje w środki trwałe i
obecnie ma dużą amortyzację bo 13 mln w 2015 przez co zaniżony jest zysk
netto. Wg moich kryteriów c/z to około 3 (zysk netto + amortyzacja – capex)
więc firma jest bardzo tania. Sprzedawane przez Wistil towary nie są produktami pierwszej potrzeby i ich zakup jest ograniczany w przypadku kryzysów czy spowolnienia gospodarczego, jednak dzięki bogaceniu się naszego społeczeństwa (spadek bezrobocia, wzrost wynagrodzeń, program 500+), słabszej złotówce (około 50% produktów jest eksportowane) czy niższym kosztom odsetkowym liczę że w kolejnych kwartałach wyniki będą jeszcze lepsze niż obecne.
Ciekawostką jest iż Wistil który posiada duże tereny poprzemysłowe w Kaliszu stworzył koncepcję na ich zagospodarowanie (może powstaną osiedla, biura i centra handlowe ) link i może rozszerzyć swoją działalność o „deweloperkę”.
UWAGA – Wistil nie jest inwestycją typową i dla większości inwestorów,
niestety jest notowana w systemie dwóch fixingów (o 11 i 15 przez 30
minut) i przez to jest mało płynna i niewiele się na niej dzieje.
Powodem takich notowań jest niski ff bo tylko 4 %, więc jest duże
ryzyko problemów wyjścia z inwestycji oraz trudno jest wejść w dobrej
cenie. Ponadto zła historia firmy (słaba komunikacja z inwestorami), brak pełnej przejrzystości oraz
notowania na 2 fixingach sprawiają iż jest duże ryzyko i to może być powód tak niskiej obecnej wyceny.

Dodano 04.11.2016
Wistil podał dzisiaj szacunki zysku netto po 3 kw 2016, jednym słowem  podsumowując „fantastyczne”, zysk netto za 3kw to 3,7 mln przy 1,34 mln rok wcześniej,  wzrost o 176% , c/z spada do 3,06 link

Przypominam o koniecznym przeczytaniu zasad mojego bloga i o ryzyku inwestycyjnym link zasady
Aktualny stan mojego rachunku i posiadane akcje link rachunek

Przedstawione informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianym rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszej analizy. Czytelnik musi być świadomy, że wyłącznie on ponosi odpowiedzialność z tytułu podejmowanych decyzji inwestycyjnych.