"Rozwój bloga wspierany jest reklamami, których treść jest niezależna od prowadzącego."

Kino Polska z widoczną poprawą zysków w 2020 roku

W dniu wczorajszym opublikowane zostały wstępne wyniki Grupy Kapitałowej Kino Polska SA link. Wg nich, w 2020 roku przychody wyniosły 211,81 mln, a zysk netto 26,28 mln. Uzyskane wyniki są znacznie lepsze niż w 2019 r. gdy przychody wyniosły 201,59 mln a zysk netto 18,56 mln.

Jeśli powyższe dane rozbić na wyniki samego 4 kwartału, to oznaczałoby że spółka zarobiła w 4 kwartale 11,50 mln, przy 6,5 mln rok temu – oczekiwałem 7,5 mln zysku, więc mocno mój szacunek został pobity.

Inaczej jest jednak w przypadku uzyskanych przychodów, które wyniosły ok. 60 mln przy 68,6 mln rok temu (zastanawiający spadek ?).

W reakcji na opublikowane szacunki kurs akcji pozytywnie zareagował i rośnie ok. 4%.

Szanowny Czytelniku, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o spółce i poznać jej perspektywy, zachęcam do opublikowanej przeze mnie analizy na Portalu Analiz.

avatar
  Subscribe  
Powiadom o

Przedstawione informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianym rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszej analizy. Czytelnik musi być świadomy, że wyłącznie on ponosi odpowiedzialność z tytułu podejmowanych decyzji inwestycyjnych.