"Rozwój bloga wspierany jest reklamami, których treść jest niezależna od prowadzącego."

PCM czyli jak zarobić a czuć się jak przegrany :-(

Od blisko 20 lat staram się zbyt długo nie rozpatrywać swoich sukcesów i porażek (choć niektóre bolą) gdyż uważam iż „jutro” jest kolejny dzień (czytaj sesja na GPW) czyli kolejna szansa na zarobek (albo odrobienie strat).

Pomimo najlepszych kilku miesięcy w ostatnich 2 latach pod kątem uzyskiwanych stop zwrotu (mam na myśli portfel rzeczywisty) po ostatnich wydarzeniach na PCM czuję się jakbym stracił duże pieniądze a tak przecież nie jest. Czytaj dalej „PCM czyli jak zarobić a czuć się jak przegrany :-(„

PCM zaparkował w Wirtualnym Portfelu Fundamentalnym w oczekiwaniu na podniesienie cen ogłoszonych wezwań

PCM (grupa Masterlease) – zajmuje się leasingiem samochodów oraz usługami zarządzania flotą tj. car fleet management.

„Kupiłem” 1500 akcji po 13,10zł, czas inwestycji do 2 miesięcy, oczekiwany zysk ok. 30%. Czytaj dalej „PCM zaparkował w Wirtualnym Portfelu Fundamentalnym w oczekiwaniu na podniesienie cen ogłoszonych wezwań”

PCM – wyniki gorsze od oczekiwań

PCM opublikował raport roczny za 2017 r. i niestety wyniki 4 kwartału były znacznie gorsze od tych rok wcześniej. Zysk netto wyniósł 5,7 mln i spadł aż o 31% r/r przy moich szacunkach 5% spadku. Analizując wyniki widoczna jest presja na marże w segmencie leasingu operacyjnego jak i segmencie leasingu finansowego, wzrosły też koszty koszty z tytułu napraw i serwisu ale to jest związane z większym wolumenem. 

Warto zacytować wypowiedź prezesa PCM Jakuba Kizielewicza które trochę wyjaśniają gorsze wyniki link:
„”Wyniki finansowe spółki są na porównywalnym poziomie r/r
pomimo wzrostu aktywów. Jest to głównie wynik naszych inwestycji
rozwojowych, takich jak wsparcie marketingowe dla naszej platformy
e-commerce Master1.pl, kampania reklamowa pod hasłem ‚Motorewolucja’
oraz rozwój nowej linii biznesowej (wynajem krótkoterminowy
MasterRent24). Szacujemy, że koszty związane z tymi projektami, które
bezpośrednio obciążyły wyniki, wyniosły ok, 2,3 mln zł. W naszej ocenie,
są to inwestycje, które przełożą się na wzrost naszego biznesu oraz
pozwolą nam uzyskać szereg synergii kosztowych pomiędzy biznesami grupy.

W 2017 podstawowe marże usługowe naszego biznesu rozwijały się
stabilnie i proporcjonalnie do rozwoju naszej floty. Zakładamy
kontynuację tej tendencji w kolejnych kwartałach”.
Pomimo gorszych wyników nie zmienia to moich oczekiwań odnośnie dywidendy, oczekuję 3 zł dywidendy co da 12% stopę. Przypomnę że dywidenda jest wypłacana z zysku jednostkowego a polityka dywidendy przewiduję wypłatę do 100% tego zysku. 
Od strony technicznej zgodnie z analizą link wsparcie jest na 24,50zł ale mam wątpliwości czy wytrzyma. Obecne c/z 8,40 to jak na spółką dywidendową to nie jest dużo ale perspektywa gorszych wyników w przyszłości jest negatywna dla kursu.
PCM znajduje się w moich obu portfelach fundamentalnym i dywidendowym więc jest istotne, jako że firma podała złe wyniki powinien zamknąć tą pozycję jednak podejmuję ryzyko i trzymam akcje do dywidendy (nie wiem czy do dnia dywidendy czy do jej ogłoszenia) i liczę na pozytywną reakcję kursu jeśli będzie ze stopą dywidendy 12%. Niestety jeśli dywidenda zostanie ogłoszona jak w ubiegłym roku czyli w połowie maja to do tego czasu kurs może kilka % jeszcze spaść. 
Przypominam o koniecznym przeczytaniu zasad portfela link  i o ryzyku inwestycyjnym link zasady. Aktualny stan Wirtualnego Portfela Fundamentalnego oraz posiadane akcje link rachunek.

Przedstawione informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią

rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia
19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje

dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z
2005
roku, Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianym
rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Zgodnie z powyższym autor nie
ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne
podejmowane na podstawie niniejszej analizy.
Czytelnik musi być świadomy, że wyłącznie on ponosi
odpowiedzialność z tytułu podejmowanych decyzji inwestycyjnych. 

PCM – oczekuję 12% dywidendy

PCM (grupa Masterlease) – zajmuje się leasingiem samochodów oraz usługami zarządzania flotą tj. car fleet management. 

Kupiłem 300 akcji po 26,60 zł, oczekiwany wzrost 10-15% w okresie najbliższych 4 miesięcy.

Jest to ponowne kupno akcji spółki które posiadałem w zamkniętym w zeszłym roku portfelu fundamentalnym „blogprezesa”. Poza danymi finansowymi spółki za 3 kwartał 2017 niezbyt wiele się zmieniło jeśli chodzi o fundamenty dlatego odsyłam do poprzedniej analizy link.
Moje obecne zagranie jest tylko i wyłącznie pod wysoką dywidendę i jest ograniczone czasowe do 4 miesięcy (sprzedam przed dniem przyznania dywidendy). Oczekuję iż całość zysku skonsolidowanego (oczywiście dywidendy są wypłacana z zysku jednostkowego ale on jest obecnie wyższy od skonsolidowanego) zgodnie z polityką dywidendy  zostanie przeznaczone dla akcjonariuszy co dałoby  minimum 3,20 zł dywidendy ze stopą 12% . 
PCM działa w bardzo konkurencyjnym otoczeniu, pomimo wzrostu przychodów widoczna jest presja na marże i w zasadzie trzeci rok z rzędu zysk netto jest płaski. Firma stara się zmienić ten stan rzeczy zwiększając flotę (w 2017 roku wzrost o 9,70% r/r link) oraz mocno rozszerzając innowacyjną ofertę Abonament który widać po ogłoszonym rekordowym przetargu na zakup 3000 pojazdów link
Zakładam jednak iż pomimo możliwego wzrostu przychodów o 10% w obecnym roku to zyski będą raczej znowu płaskie, poza konkurencją mogą też być widoczny wzrost kosztów finansowania które było zaciągnięte na zakup zwiększonej floty pojazdów.
Wskaźniki firmy link są w średnich wielkościach: c/z 8,38, c/zo 6,79, c/wk 0,72, ev/ebidta 10,38, ROA 2,08.
W bilansie firmy widoczne jest wysokie zadłużenie finansowe firmy 1,324
mld ale jest ono typowe dla branży leasingowej która działa na wysokiej
dźwigni finansowej i zadłużenie jest w pełni pokryte aktywami. Typowe
dla branży są też „dziwne przepływy” w których jest bardzo wysoka
amortyzacja.
Technicznie kurs przebywa w długoterminowym kursie spadkowym i nie wykluczony jest spadek do listopadowych dołków w okolicach 24,50zł.
 
Główne ryzyko to trwający trend spadkowy, wysokie zadłużenie, słaby sentyment do małych i średnich spółek na GPW oraz coraz większe
ryzyko globalnej bessy na giełdach (lub przynajmniej głębszej korekty).

Uwaga – wszystkie dane finansowe, wskaźniki oraz wykres zostały zaczerpnięte z www.biznesradar.pl. oraz raportu finansowego spółki.

Przypominam o koniecznym przeczytaniu zasad portfela link  i o ryzyku inwestycyjnym link zasady. Aktualny stan Wirtualnego Portfela Fundamentalnego oraz posiadane akcje link rachunek.

Przedstawione informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią

rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia
19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje

dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z
2005
roku, Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianym
rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Zgodnie z powyższym autor nie
ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne
podejmowane na podstawie niniejszej analizy.
Czytelnik musi być świadomy, że wyłącznie on ponosi
odpowiedzialność z tytułu podejmowanych decyzji inwestycyjnych. 

PCM – liczę na dwucyfrową dywidendę

PCM (grupa Masterlease) – zajmuje się leasingiem samochodów oraz usługami zarządzania flotą tj. car fleet management.

Kupiłem 200 akcji po 25,25 zł, oczekiwany wzrost 20% w okresie najbliższych 9 miesięcy.
Jest to spółka na której kupno czekałem ponad 1 miesiąc licząc na spadek kursu. Kurs spadł blisko 20% w tym czasie a ja nie jestem przekonany czy się cieszyć gdyż jest ewidentny trend spadkowy. 
PCM jest spółką dywidendową której Zarząd ma rekomendować wypłaty dywidendy w kwocie na maksymalnym poziomie do 100%
skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej PCM za
dany rok obrotowy. Jak każdy inwestor wie dywidenda wypłacana jest z zysku jednostkowego a nie skonsolidowanego a te zyski nie zawsze są tożsame. I tak w obecnym roku została wypłacona niższa dywidenda (28,1 mln) gdyż w 2016 roku zysk jednostkowy (28,12 mln) był sporo niższy niż skonsolidowany (36,22 mln). W obecnym roku zyski spółek zależnych za 2016 rok zostały przekazane do PCM co widać w raporcie półrocznym gdzie zysk jednostkowy wynosi 26,99 mln w stosunku do 13,77 mln rok temu. Wszystko to sprawia że w przyszłym roku szykuje się bardzo wysoka dywidenda, wg moich szacunków może to być kwota 3,30 zł na akcje (stopa dywidendy 13%).

Gdyby się moje założenia odnośnie dywidendy zrealizowały to jest możliwy nawet 20% wzrost kursu, gdyż po takim wzroście stopa dywidendy byłaby nadal atrakcyjna bo 11%. Moje szacunki 3,30 zł dywidendy są trochę wyższe od konsensu prognoz analityków który w sierpniu 2017 wynosił 3,16 zł dywidendy.
Ciekawostką jest też to że PCM trafił do portfela dywidendowego prowadzonego przez gazetę Parkiet na IV kwartał, cytuję ” Do portfela na IV kwartał brokerzy wskazali w sumie 20 różnych spółek
(wszystkie opisujemy w ramkach powyżej i poniżej), a cztery zostały
wytypowane przez więcej niż jedno biuro. Są to: wspomniany już Alumetal,
Prime Car Management, Grupa Kęty oraz Robyg”.
Tak wysoka dywidenda (100% zysku jednostkowego) powinna być zatwierdzona przez akcjonariuszy, gdyż 84% akcji jest w posiadaniu OFE i TFI a im będzie zależeć na maksymalnym podziale zysku.
Przechodząc do aktualnych wskaźników finansowych to są one umiarkowane link wskaźniki: c/z 7,70, c/wk 0,69, ev/ebidta 9,56. Przychody powoli rosną co roku jednak ze względu na sporą konkurencję w branży spadają rentowności przez co zyski są dosyć płaskie.
Zarząd aby dalej rozwijać rozwijać firmę i poprawić zyski nieustannie rozszerza swoją ofertę. Masterlease jest prekursorem w Polsce oferty dla osób fizycznych tzw. samochodów na abonament link i to wydaje się dobry kierunek rozwoju.
W bilansie firmy widoczne jest wysokie zadłużenie finansowe firmy 1,247 mld ale jest ono typowe dla branży leasingowej która działa na wysokiej dźwigni finansowej i zadłużenie jest w pełni pokryte aktywami. Typowe dla branży są też „dziwne przepływy” w których jest bardzo wysoka amortyzacja.
Możliwy w przyszłym roku wzrost stóp procentowych nie powinien negatywnie wpłynąć na wyniki gdyż umowy leasingowe oparte są o wskaźnik Wibor i automatycznie klienci płacą wyższe raty.