"Rozwój bloga wspierany jest reklamami, których treść jest niezależna od prowadzącego."

Cloud sprzedałem wszystkie akcje !!!

Sprzedałem pozostałe 40 akcji po 80,80, całkowita strata wyniosła 8% (k:75×91,50, s:20×89,90, s:15×88,30, s:40×80,80).

Cloud kupiłem z dwóch powodów: pierwszy gdyż liczyłem na poprawę wyników w kolejnych latach średniorocznie po 20-30% oraz w związku z wycofaniem się z nowej emisji akcji oczekiwałem szybki powrót kursu w rejony swoich historycznych poziomów (130zł). Pierwszy cel się w zasadzie realizuje (wzrost zysku 20% r/r w ostatnim kwartale) i dalej oczekuję kolejnych lepszych wyników w przyszłości (np. za 3 kw przynajmniej 30% wyższy zysk netto r/r). Niestety drugie założenie wzrostu kursu w kierunku szczytów się całkowicie nie realizuje a kurs sukcesywnie spada, nie widać żadnego popytu który mógłby zmienić ten stan. Uważam tą inwestycję jako swoją porażkę i nie zamierzam wracać do tej spółki w przyszłości.

Przypominam o koniecznym przeczytaniu zasad mojego bloga i o ryzyku inwestycyjnym link zasady. Aktualny stan mojego rachunku i posiadane akcje link rachunek.
Przedstawione informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią
rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje
dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005
roku, Nr 206, poz. 1715). Czytelnik musi być świadomy, że wyłącznie on ponosi
odpowiedzialność z tytułu podejmowanych decyzji inwestycyjnych. Każda inwestycja
powinna być konsultowana z licencjonowanym doradcą inwestycyjnym.

Czy Cloud Technologies powtórzy sukces Livechat ?

Cloud Technologies
Cloud Technologies działa
na rynku reklamy internetowej w segmencie technologii do przetwarzanych w
chmurze dużych zbiorów danych. Zajmuje się m.in. optymalizacją kampanii
reklamowych z wykorzystaniem automatycznego zakupu mediów.

Kupiłem 75 akcji po 91,50 zł, jest to zakup na długi termin nawet 3-5 lat, oczekiwana stopa zwrotu 25-100%.

Jest to inwestycja w dosyć wysoko wycenianą firmę (c/z 21,90) czyli trochę wbrew moim zasadom kupowania tanich i perspektywicznych spółek, co więcej jest to spółka notowana na newconnect na którym wyceny często są oderwane od rzeczywistej wartości spółek. W dalszej części analizy postaram się wyjaśnić powody tej decyzji i może trochę dzięki tej analizie upewnię się że dobrze zrobiłem.
Głównym impulsem do zakupu była decyzja firmy link o odstąpieniu od przejęcia za 320 mln spółki Imagine the Future na które miała być przeprowadzona emisja akcji co mocno rozdrobniłoby kapitał. W mojej ocenie była to dobra decyzja gdyż nie widziałem sensu ekonomicznego przejęcia. W grudniu 2016r. kiedy została podana informacja o przejęciu Imagine kurs spadł około 30% z poziomu 110 zł do 76 zł (obecnie 92zł) i liczę że kurs wróci do trendu wzrostowego i poziomów powyżej 110 zł. Na pewno pomogą w tym wyniki które od grudnia napłynęły (wyniki za 4 kw 2016 i 1 kw 2017) oraz ciekawe perspektywy dla firmy. Łącznie w tych dwóch kwartałach przychody wzrosły z 16,292 mln do 33 mln (wzrost o 102%) a zysk wzrósł z 7,73 mln do 10 mln (wzrost o 30% choć nie jest tak do końca co wytłumaczę w dalszej części). Czyli jak widać mamy obecnie od podania informacji o przejęciu kurs niższy o 17% a zyski w tym czasie wzrosły o 30%. 
Tak jak wyżej napisałem z tymi zyskami to nie jest tak do końca. Zysk za rok 2016 najpierw wyniósł 14,824 mln ale w raporcie rocznym za 2016r. został skorygowany o wartość objętych akcji menagerskich w 2015r i z zysku zrobiło się 9,59 mln straty link. Co ciekawe wiele serwisów finansowych nie zauważyło tej zmiany i nadal wykazują zysk za 2015r. Drugą istotną informacją jest to iż zysk cytuję :” Po I kwartale 2017 roku grupa kapitałowa osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 17,03 mln zł oraz wykazała zysk netto na poziomie 2,64 mln zł. Warto zauważyć, że EBITDA osiągnęła poziom 6,30 mln zł (najwyższy w historii), a zysk netto obniżyło saldo ujemnych różnic kursowych w wysokości 2,44 mln zł” gdyż Cloud posiada na rachunku 10,76 mln eur i umocnienie pln do eur wymusiło księgowe obniżenie zysku. 
Powyższe dane będzie dobrze widać w poniższej tabelce i pochodzą z serwisu biznesradar.pl

Kolejnym czynnikiem do wzrostów kursu w mojej ocenie będą działania podejmowane przez spółkę.  Z końcem 2016 roku zakończone zostały prace rozwojowe platformy zarządzania danymi OnAudience.com i dzięki temu ilość i rozdzielczość przetwarzanych danych wzrosła z poziomu 100 mln profili (cookies) do 3 mld link. Spółka stała się w ten sposób największą hurtownią danych w Europie i jedną z największych na świecie. Kolejną istotną technologią którą wprowadza Cloud i może w przyszłości przyczynić się do dynamicznego rozwoju to UnBlock. UnBlock umożliwia emitowanie reklam internetowych w sposób odporny na działanie oprogramowania blokującego reklamy internetowe. W 2016 roku spółka podpisała pierwsze umowy licencyjne i aktualnie pozyskuje nowych klientów na różnych rynkach. Warto dodać że według niezależnych badań oprogramowanie blokujące wyświetlanie reklam internetowych na koniec 2016 roku było używane przez ponad 600 milionów Internautów, co oznacza wzrost o blisko 30% w ujęciu rocznym. Przewiduje się, że z tytułu blokowania reklam internetowych w 2016 roku wydawcy łącznie stracili około 27 miliardów dolarów. Jak widać UnBlock ma ogromny potencjał jeśli się sprawdzi.
Przechodząc do finansów firmy to wyglądają one bardzo dobrze, mamy dynamiczny wzrost przychodów i zysków (mniejsza dynamika trochę zysku), mocny i bezpieczny bilans (samej gotówki jest 46 mln przy 7,3 mln wszystkich zobowiązań), mocne przepływy operacyjne za ostatnie 12 m-cy (25 mln przy 20 mln zysku ). Jeśli chodzi o wskaźniki to są wysoko (to źle) ale i tak sporo niżej niż w tytułowym Livechat (w nawiasie wskaźnik Livechat) gdyż C/WK 7,08 (34), C/Z 21,90 (35,40), C/ZO 16,50 (28,48) i EV/Ebidta 14,19 (26,97) link wskaźniki.
Technicznie kurs przebywa w trendzie bocznym pomiędzy 80-130 i liczę że będzie rósł w kierunku górnego ograniczenia czyli 130zł.

Jakich oczekuję w przyszłości wyników? Jak widać na zamieszczonej powyżej tabeli z kwartalnymi danymi finansowymi wyniki są bardzo różne i poza wzrostem trudno przewidzieć jak mogą wyglądać w poszczególnych kwartałach. Istotny jest kurs walutowy gdyż firma ponad 80% przychodów (kosztów też dużo) osiąga w walutach obcych (umocnienie złotówki jest raczej niekorzystne). Nigdy tego w analizach staram się nie robić ale szacuję że Cloud przez najbliższe 2-3 lata ma szansę rosnąć o 100% kwartał do kwartału na poziomie przychodów i 30% na poziomie zysku netto. Za 2 kw oczekuję 25 mln przychodów i 6,5 mln zysku netto.

Ryzyka główne to niekorzystne umocnienie złotówki, notowanie spółki na newconnect (niedługo się zmieni gdyż Walne podjęło uchwałę o przeniesieniu notowań na GPW) oraz możliwe przejęcie innej firmy z branży i możliwa emisja akcji.

Przypominam o koniecznym przeczytaniu zasad mojego bloga i o ryzyku inwestycyjnym link zasady. Aktualny stan mojego rachunku i posiadane akcje link rachunek.

Przedstawione informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianym rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszej analizy. Czytelnik musi być świadomy, że wyłącznie on ponosi odpowiedzialność z tytułu podejmowanych decyzji inwestycyjnych.