"Rozwój bloga wspierany jest reklamami, których treść jest niezależna od prowadzącego."

Onico – sprzedałem wszystkie akcje

Sprzedałem resztę akcji po 144,80, całkowity zysk to 7% (k:30×116,34, 5×195,10, k:12×169, s:22×153,50, s:25×144,80).

Powody sprzedaży są dwa: pierwszy to całkowicie mnie firma zawiodła jeśli chodzi o zysk netto który był o 40% gorszy od moich szacunków przez znaczny wzrost opłat i podatków (nie wiem dokładnie dlaczego tak jest). Drugi powód to zadałem pytanie do Unimotu czy wzrosły im podatki i opłaty np. z tytułu koncesji i uzyskałem takie informacje: „W związku z aktualizacją koncesji i rozszerzeniem zakresu produktów o benzyny i
lekkie oleje opałowe w 1Q17 Spółka nie poniosła dużych kosztów, były to opłaty
skarbowe nie przekraczające kwoty 1000 pln.

W kwestii ewentualnego
wzrostu kosztów to należy pamiętać, że od dnia 1 stycznia 2017 r. obowiązuje
nowy sposób realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego. W związku z wejściem w
życie nowych przepisów, przedsiębiorcy zostali zobowiązani do zapewnienia
odpowiedniej ilości biokomponentów w sprzedawanym paliwie poprzez przygotowanie
i sprzedaż mieszanek (blendowanie), zawierających wymagany udział
biokomponentów. Nowy sposób realizacji tego obowiązku może wpłynąć na zwiększenie
kosztów działalności, z uwagi na konieczność korzystania z dodatkowych usług
związanych z przygotowaniem odpowiednich mieszanek paliw.”

W związku z powyższym do Onico już nie wracam i skupiam się na Unimot, którego zresztą trochę akcji dzisiaj sprzedałem zapobiegawczo (jak będzie ok w wynikach to najwyżej dobiorę Unimot).

Onico – najmocniej rosnąca spółka na giełdzie

Onico – zajmuje się pośrednictwem w hurtowym obrocie paliwami płynnymi w całej Europie.

Kupiłem 30 akcji po 116,34 (wcześniej zamknąłem 40% pozycji i skasowałem 80% zysku), oczekuję wzrostu od obecnego kursu 200zł o 20-50% w okresie najbliższych 12 miesięcy.

Pomimo wzrostu kursu akcji w ciągu ostatnich 12 m-cy o 375% uważam iż spółka nadal ma duży potencjał wzrostu ze względu na ogromną dynamikę rozwoju (w ciągu 2 lat wzrost przychodów o 170% a zysku netto o 800%) i korzystne zmiany prawne które powinny się przełożyć na jeszcze lepsze wyniki w kolejnych kwartałach. Wskaźniki finansowe c/z 10, c/zo 7,40, c/p 0,15, c/wk 6,85 (ten za wysoko), ev/ebidta 8,58 są obecnie na odpowiednim poziomie, bilans i przepływy operacyjne na pierwszy rzut oka są słabe (wysokie zobowiązania i należności, niskie przepływy operacyjne) jednak takie wartości występują w przypadku firm dynamicznie rozwijających się i handlujących na dużą skalę, wystarczy pozyskać jednego klienta i sprzedać mu paliwa za 50 mln z terminem płatności 30 dni i gorzej to przejściowo w bilansie wygląda. Porównując z notowanym też na newconnect Unimotem (lepszy bilans i gorsza rentowność) który działa w tej samej branży i jest o podobnej  kapitalizacji to c/z Onico jest niższe połowę (10) niż Unimotu (20). Na poprawę dalszych wyników firmy i wzrostu kursu upatruję w obowiązującym od sierpnia 2016 pakiecie paliwowym (zmniejszy się liczba nielegalnie handlujących paliwem oraz ograniczenia w handlu zagranicznym firmom) oraz planowane od stycznia pakietowi przewozowemu (będzie elektroniczny monitoring cystern przewożących paliwa) link, konkurencyjne Lotos i PKN Orlen pokazały bardzo dobre wyniki za 3 kw 2016r. i wg nich częściowy wpływ na lepsze wyniki miał pakiet paliwowy (większa sprzedaż).
Zysk Onico za 3 kw 2016r. szacuję na poziomie 8 mln (przy 4,3 mln rok temu) i każda niższa kwota będzie zaskoczeniem i ostrzeżeniem.
Jeśli chodzi o ryzyka to obecnie widzę dwa główne: dynamiczny i mocny wzrost odbywa się bez większych korekt i w każdej chwili może nastąpić nawet 20% korekta wykres oraz tak dynamiczny rozwój wymaga dużych kapitałów (środków obrotowych) dlatego nie wykluczam iż może nastąpić nowa emisja akcji.

Przypominam o koniecznym przeczytaniu zasad mojego bloga i o ryzyku inwestycyjnym link zasady
Aktualny stan mojego rachunku i posiadane akcje link rachunek

Przedstawione informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianym rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszej analizy. Czytelnik musi być świadomy, że wyłącznie on ponosi odpowiedzialność z tytułu podejmowanych decyzji inwestycyjnych.