"Rozwój bloga wspierany jest reklamami, których treść jest niezależna od prowadzącego."

Bank Handlowy z dobrymi perspektywami

Bank Handlowy po bardzo słabym 2020 roku, dzięki udanym inwestycjom w obszarze działalności „skarbcowej”, w 2021 roku kilkukrotnie poprawił zyski.

Rozpoczęte przez Radę Polityki Pieniężnej w 4 kwartale 2021r. podwyżki stóp procentowych, powinny mocno podbić przychody odsetkowe w obecnym roku.

Po pierwszej podwyżce stopy referencyjnej o 40 punktów bazowych, Bank poinformował:

Z kolejną podwyżką o 75 punktów bazowych, wynik odsetkowy może jeszcze więcej wzrosnąć:

Od tego czasu stopy % wzrosły o kolejne 2,25% i oczekiwane są dalsze podwyżki.

W analizie opublikowanej na Portalu Analiz zawarłem własne szacunki zysków, które może Bank Handlowy uzyskać w 2022 roku.

Zachęcam do dołączenia do społeczności Portalu Analiz, czyli 1.400 abonentów, którzy aktywnie na forum i czat, wymieniają się swoją wiedzą i doświadczeniami inwestycyjnymi.

avatar
  Subscribe  
Powiadom o

Przedstawione informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianym rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszej analizy. Czytelnik musi być świadomy, że wyłącznie on ponosi odpowiedzialność z tytułu podejmowanych decyzji inwestycyjnych.