"Rozwój bloga wspierany jest reklamami, których treść jest niezależna od prowadzącego."

Odlewnie – bardzo niska wycena choć w pewnym stopniu uzasadniona

Odlewnie Polskie – przedmiotem działalności spółki jest produkcja odlewów ze stopów żelaza oraz związana z tym działalność usługowa i handlowa a także handel materiałami i towarami odlewniczymi. Spółka prowadzi działalność głównie w kraju (w Polsce uzyskuje główne źródło przychodów) oraz za granicą przez jej Oddział w Niemczech gdzie świadczy usługi w branży odlewniczej. Czytaj dalej „Odlewnie – bardzo niska wycena choć w pewnym stopniu uzasadniona”

Odlewnie – odlejmy sobie sukces

dodano 9.11.2016 sprzedałem 1000 po 3,79, zarobek 13%, wygrana Trumpa to wolę postać z boku z gotówką


Odlewnie Polskie – przedmiotem działalności
spółki jest produkcja odlewów ze stopów żelaza.
Spółka prowadzi również działalność usługową w kraju i na terenie krajów
Unii Europejskiej oraz handlową w branży materiałów i tworzyw
odlewniczych.

Kupiłem 1000 akcji po 3,34, oczekiwany wzrost 10-25% w okresie
najbliższych 13 miesięcy.

Bardzo tania
fundamentalnie spółka patrząc na wskaźniki finansowe:

c/z 4,63, c/zo 4,27, c/wk 1,36, c/p 0,5, ev/ebidta 2,62 link, przychody i zyski od wielu
lat utrzymują tendencję wzrostową, dobry i zdrowy bilans, dobre przepływy
operacyjne, potencjał wzrostu wg
biznesradar.pl to 120%. Odlewnie mocno inwestują w rozwój badawczy, ostatnio podpisał  z MR umowę o dofinansowanie na 3,5 mln link. W obecnym roku zyski firmy wzrosły o 76% a dzięki nadal słabemu złotemu spodziewam się znacznie lepszych wyników za 3 kw r/r (ponad 50% sprzedaży jest na export), znowu powinny się poprawić wskaźniki i liczę że zainteresuje to inwestorów. Ryzyka są standardowe jak bessa czy nagłe wyjście większego inwestora a dodatkowo wybory prezydenckie w USA mogą podnieść też zmienność kursu.
Od strony technicznej kurs od stycznia 2016r. przebywa w trendzie (kanale) bocznym ze wsparciem na poziomie 3,20 i oporem 3,80 i w momencie pokonania któregoś z tych poziomów ruch powinien być dynamiczny, nawet o szerokość kanały czyli 60 groszy. Rosnący wskaźnik AD świadczy o akumulacji akcji i może zwiastować wybicie kursu górą.

Aktualny stan portfela – link Blogprezesa

Przedstawione informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianym rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszej analizy. Czytelnik musi być świadomy, że wyłącznie on ponosi odpowiedzialność z tytułu podejmowanych decyzji inwestycyjnych.