"Rozwój bloga wspierany jest reklamami, których treść jest niezależna od prowadzącego."

Colian – sprzedane wszystkie akcje

Po kursie otwarcia 3,75 zamknąłem pozycję na Colian. Zysk na transakcji 9% (kupno 3,42, sprzedaż po 3,75zł)
Powodem sprzedaży jest ogłoszone wezwanie na sprzedaż wszystkich akcji po 3,76zł link
Jako że akcje znajdowały się w Wirtualnym Portfelu Fundamentalnym to nie czekam na ewentualne podniesienie ceny wezwania chociaż nie można go wykluczyć gdyż w obecnym akcjonariacie znajduje się około 19% różnych funduszy (OFE i TFI).

Przypominam o koniecznym przeczytaniu zasad portfela link  i o ryzyku inwestycyjnym link zasady. Aktualny stan Wirtualnego Portfela Fundamentalnego oraz posiadane akcje link rachunek.

Przedstawione informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią

rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia
19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje

dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z
2005
roku, Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianym
rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Zgodnie z powyższym autor nie
ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne
podejmowane na podstawie niniejszej analizy.
Czytelnik musi być świadomy, że wyłącznie on ponosi
odpowiedzialność z tytułu podejmowanych decyzji inwestycyjnych. 

Colian dzięki Vistuli kupiony do Wirtualnego Portfela Fundamentalnego

Colian działa w branży spożywczej w trzech sektorach: słodycze (Goplana, Jutrzenka, Solidarność), kulinaria (Appetita) i napoje (Hellena).

Kupiłem 1500 akcji po 3,42, okres inwestycji minimalnie do wyników za 1 kw 2018r., oczekiwana stopa zwrotu 10-15%.

Patrząc na wskaźnik finansowy c/z 17,73 to jest to inwestycja niejako łamiąca moje zasady czyli kupowanie spółek z niskim c/z (najlepiej do 6-7), jednak mam nadzieję że wraz z upływem czasu zakup ten da zarobić. Jest wiele czynników które powinny sprawić że wyniki mocno się poprawią na poziomie zysku netto a są to:
1. Akcje Vistula – Colian część nadwyżki gotówki której miał na koniec 3 kwartału 2017 blisko 200 mln zainwestował w akcje Vistuli. Wg raportu posiadał 13.800.226 akcji które w 4 kw 2017 mocno wzrosły bo aż o 78 groszy co powinno dać aż 10,764 mln extra zysku. Co warte uwagi w styczniu akcje Vistuli nadal rosną (58 groszy wzrostu) i na dzień dzisiejszy jest to dodatkowe 8 mln zysku. Oczywiście trzeba pamiętać że dopóki akcje są nie sprzedane jest to trochę zysk wirtualny i księgowy.
2. Mocne spadki kosztów surowców. Główne surowce do produkcji słodyczy (cukier i kakao) jak i napojów (cukier) na rynku światowym mocno spadły w ostatnich 12 miesiącach tj. cukier 34% a kakao 20%. Gdyby jednak przeliczyć to na złotówki to spadki przekraczają 50%. Na spadki cukru odpowiadają wysokie zapasy na świecie oraz zniesienia limitów produkcji cukru w Unii Europejskiej od 4 kw 2017. Oczywiście trzeba pamiętać że firmy mają podpisane kilkuletnie kontrakty i nie od razu spadki surowców mają proste przełożenie na wyniki a jest to opóźnione o 2-3 kwartały. Piszą o tym analitycy Vestor z ostatniej ich rekomendacji link cytuję „Wysokie ceny zakontraktowanych wcześniej surowców, które sprawią, iż najbliższe dwa kwartały, podobnie jak 1Q17 nie będą zbytnio udane, odwrócenia tendencji oczekujemy w 4Q17”. Trzeba jednak pamiętać że ceny cukru na świecie nie są tożsame z cenami w Polsce, widać to w różnicach spadków cen detalicznych (nawet 50% niżej r/r) i hurtowych (około 15% r/r). Niestety nie wszystkie surowce spadły ale ich wpływu na marże nie potrafię ocenić. Mam na myśli ceny masła, tłuszczy i jajek wykorzystywanych do produkcji słodyczy oraz od tego roku zmiana prawa wodnego które mogło podnieść ceny wody (nie jest to jednoznaczne) szczególnie w dziale napojów. 
3. Przejęcie Lily O’Brien’s Holding. W grudniu 2017 spółka poinformowała link iż za 33,8 mln eur (zakup z posiadanej gotówki a nie kredytów !!!) przejęła Irlandzką spółkę Lily O’Brien’s Holding która jest producentem i dystrybutorem wyrobów czekoladowych oraz
deserów klasy premium pod marką Lily O’Brien’s oferowanych na rynkach
Irlandii, Wielkiej Brytanii, USA, Australii i innych rynkach jak również
dostawcą do wiodących światowych linii lotniczych. 
4. Bardzo dobre przepływy operacyjne oraz wysoka amortyzacja zaniżająca zysk netto. Za ostatnie 12 miesięcy amortyzacja wyniosła 30,6 mln przy Capexie (na niematerialne i trwałe) 14 mln.
5. Trwający skup. Obecnie trwa skup akcji link wg którego ma być skupione 20% kapitału zakładowego i trwać ma do 30.06.2020roku, obecnie skupione jest 5,29% wszystkich akcji.
6. Wzrost exportu. Colian za cel stawia sobie zwiększenie exportu do przynajmniej 20% całej sprzedaży i robi to z powodzeniem. Jeszcze po 3 kw 2016 roku było 12,62%  aby rok później wzrosnąć do 16,68%.
Oczywiście w Colianie dostrzegam nie tylko pozytywy ale są też negatywy i zagrożenia. Zdecydowanie niższe niż konkurencyjny i trochę porównywalny Wawel rentowności aktywów 3,27% (ROA) i kapitałów 4,06% (ROE) przy 15,78% i 18,58% Wawel. Na pewno ryzyko dla poprawy rentowności może pochodzić ze strony dużych sieci handlowych które widząc niższe ceny surowców mogą wymóc niższe ceny produktów. Należy też brać pod uwagę rosnące koszty pracownicze, oraz to co pisałem wyżej czyli możliwe wyższe ceny wody i wzrost cen masła, tłuszczy i jajek, niekorzystną złotówkę w przypadku exportu oraz fakt iż wynik jest zawyżony extra 7,9 mln ze sprzedaży majątku trwałego (przychód niepowtarzalny).
Od strony technicznej kurs od ponad dwóch lat przebywa w trendzie bocznym pomiędzy 3 a 3,80.

W przypadku tej inwestycji gram przynajmniej do wyników za 1 kw 2018 i wówczas po ich analizie podejmę czy dalej trzymam akcje. Oczekuję bardzo dużego wzrostu zysku z 5,55 mln rok wcześniej do 22,2 mln w 4 kw 2017 (wzrost aż o 300%), co obniżyłoby c/z do 12,20.  Na ten wynik mogą się złożyć zarówno zmiana wyceny akcji Vistuli (10,76 mln) oraz wzrost zysku z podstawowej działalności do 11,44 mln (wg analityków dm Vestor zysk netto ma wynieść 15,60 mln raczej bez uwzględniania akcji Vistuli). Wstępnie oczekuję sporej poprawy wyników w obecnym kwartale z 9,7 mln do 20 mln (5 mln wzrost akcji Vistula a 15 mln podstawowa działalność i przejęta Lily O’Brien’s ).

Do zagrożeń poza wymienionymi powyżej dodam słaby sentyment do małych i średnich spółek na GPW oraz coraz większe
ryzyko globalnej bessy na giełdach (lub przynajmniej głębszej korekty).

Uwaga – wszystkie dane finansowe, wskaźniki oraz wykres zostały zaczerpnięte z www.biznesradar.pl. oraz https://stooq.pl/.

Przypominam o koniecznym przeczytaniu zasad portfela link  i o ryzyku inwestycyjnym link zasady. Aktualny stan Wirtualnego Portfela Fundamentalnego oraz posiadane akcje link rachunek.

Przedstawione informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią

rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia
19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje

dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z
2005
roku, Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianym
rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Zgodnie z powyższym autor nie
ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne
podejmowane na podstawie niniejszej analizy.
Czytelnik musi być świadomy, że wyłącznie on ponosi
odpowiedzialność z tytułu podejmowanych decyzji inwestycyjnych. 

 

Przedstawione informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianym rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszej analizy. Czytelnik musi być świadomy, że wyłącznie on ponosi odpowiedzialność z tytułu podejmowanych decyzji inwestycyjnych.