"Rozwój bloga wspierany jest reklamami, których treść jest niezależna od prowadzącego."

Seko – wyniki roczne potwierdzają korzystne tendecje na rynku surowców i walut

Dzisiaj trochę komplikacji było z opublikowanym raportem rocznym, gdyż na kilku serwisach ekonomicznych pojawił się przed 9 rano a na głównym z którego korzystam dopiero o 10:20. Niestety bardzo nieczytelnie ten raport jest zaprezentowany i najlepiej go analizować ze strony sekosa.pl

W 4 kwartale 2017 (ten omawiam) przychody wzrosły o 16,92% do 63,233 mln, zysk ze sprzedaży wzrósł o 25,70% do 13,062 mln, marża ze sprzedaży wzrosła z 19,22% do 20,66% a zysk netto wzrósł o 33% do 4,264 mln a c/z spada do 7,60. Jak widać jest to kontynuacja pozytywnych tendencji zapoczątkowana już w 1 kwartale 2017 na którą wpłynęły wg Zarządu (przypis z raportu rocznego)

Pozytywnie wygląda też bilans (najlepiej widać to po wzroście kapitału własnego), pozytywne są też przepływy operacyjne które w 4 kw 2017 były trochę gorsze r/r ale w całym roku prezentują się wręcz wzorowo gdyż jest 12,3 mln przepływów operacyjnych przy 9 mln zysku netto (trzeba pamiętać o sezonowości i specyficznej działalności działania z sieciami handlowymi które wydłużają terminy płatności).
Nie ma rozdzielonego kwartału 4 w raporcie dlatego dla wzrokowców wklejam porównanie roku 2017 do 2016 aby pokazać jak mocno poprawiła firma wyniki (zysk netto wzrósł o 100% a przychody o 21%).
Oczywiście zaprezentowane dane to już przeszłość i teraz trzeba myśleć o przyszłości. Zgodnie z postem link w którym zrobiłem analizę surowców i walut wpływających na wyniki firm z Wirtualnego Portfela Fundamentalnego, spodziewam się iż wyniki 1 kwartału będą lepsze r/r. Zakładam że przychody wzrosną o 10% a zysk netto o 20% a wpłyną na to przesunięte święta, niższe ceny ryb (głównie śledzi) oraz mocny złoty do eur. Na plus może działać też rekomendacja zarządu Seko 45 groszy dywidendy. Dlatego w związku z oczekiwanymi lepszymi wynikami, dywidendą oraz niską dosyć wyceną trzymam akcje jeszcze przynajmniej do wyników za 1 kw 2018r. Czy kurs wzrośnie lub spadnie to już niestety nie jestem w stanie przewidzieć.
ps trochę dzisiaj „pokręcony” wpis ale nie mam za bardzo czasu.
Wszelkie dane finansowe pochodzą z raportów finansowych spółki.
Przypominam o koniecznym przeczytaniu zasad portfela link  i o ryzyku inwestycyjnym link zasady. Aktualny stan Wirtualnego Portfela Fundamentalnego oraz posiadane akcje link rachunek.

Przedstawione informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią

rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia
19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje

dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z
2005
roku, Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianym
rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Zgodnie z powyższym autor nie
ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne
podejmowane na podstawie niniejszej analizy.
Czytelnik musi być świadomy, że wyłącznie on ponosi
odpowiedzialność z tytułu podejmowanych decyzji inwestycyjnych. 

Seko złowione do Wirtualnego Portfela Fundamentalnego

Seko – jest przedsiębiorstwem przetwórstwa rybnego, zajmuje się produkcją marynat rybnych,
wyrobów rybnych na bazie śledzia solonego, sałatek i past rybnych, ryb
smażonych w zalewach oraz innych rybnych wyrobów garmażeryjnych.

Kupiłem 800 akcji po 9,35 zł, 
okres inwestycji do 12 miesięcy, oczekiwany wzrost kursu 10-20% wraz z
ewentualną dywidendą.

Jest to powrót do akcji firmy która w zamkniętym portfelu fundamentalnym dała zarobek 44% w 4 miesiące więc sporo link poprzednia analiza. Pewnie wielu czytelników zapyta się dlaczego ponownie kupuję akcję po tak dużym wzroście? Powody są dwa: pierwszy to dalsze umacnianie się złotówki do EUR i USD (najniższe poziomy od ponad roku obu) a w tych walutach importują dużą ilość surowca rybnego, wg raportu rocznego netto to jest jakieś 8 mln EUR importu w walucie (reszta to naturalny hedging). Drugim czynnikiem ale zdecydowanie ważniejszym który wpłynął na zakup akcji jest spory spadek surowca rybnego na świecie (głównie śledzia w Norwegii). Wg dostępnych informacji obecnie ceny śledzia są jakieś 40% niższe niż rok wcześniej ale i inne ryby także link ceny oraz link ceny. Na niższe ceny ryb (głównie śledzi) w 2018 roku powinny wpływać większe limity połowowe w Unii Europejskiej o 25% (więcej ryby to tańsza ryba) link limity połowowe

Poza korzystnymi kursami walutowymi oraz cenami surowca rybnego Seko jest dosyć nisko wycenianą spółką, link wskaźniki c/z 7,83, c/zo 6,22, c/wk 1, ev/ebidta 3,05, ze zdrowym bilansem i mocnymi przepływami operacyjnymi, co roku zwiększającą swoje przychody i zyski.

Ponadto atutem firmy jest też fakt że jest spółką dywidendową, choć poziom dywidend jest średni (stopa dywidend około 5% w ostatnich latach). 

Od strony technicznej kurs przebywa w trendzie wzrostowym który powinien być kontynuowany.

Moje kupno akcji jest pod 50% poprawę zysku netto zarówno w 4 kw 2017 jak i 1 kw 2018 r. oraz 60 groszy dywidendy.

W przypadku tej inwestycji uważam że główne ryzyka to słaby sentyment do małych i średnich spółek na GPW oraz coraz większe
ryzyko globalnej bessy na giełdach (lub przynajmniej głębszej korekty). Ponadto trzeba pamiętać o niskiej płynności waloru (trudności z
ewentualną sprzedażą), niski ff (13%). Inwestycja w Seko jest tylko dla osób cierpliwych które
akceptują fakt iż na kursie nic może się przez dłuższy czas nie dziać
(większe ruchy są na spółce w okresach przyznawania dywidendy i raportu
rocznego).

Uwaga – wszystkie dane finansowe, wskaźniki oraz wykres zostały zaczerpnięte z www.biznesradar.pl.
 

Przypominam o koniecznym przeczytaniu zasad portfela link  i o ryzyku inwestycyjnym link zasady. Aktualny stan Wirtualnego Portfela Fundamentalnego oraz posiadane akcje link rachunek.

Przedstawione informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią
rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje
dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005
roku, Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianym rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszej analizy.
Czytelnik musi być świadomy, że wyłącznie on ponosi
odpowiedzialność z tytułu podejmowanych decyzji inwestycyjnych. 

SEKO – mocny złoty to tanie rybki ?

 

SEKO – jest przedsiębiorstwem przetwórstwa rybnego, zajmuje się produkcją marynat rybnych,
wyrobów rybnych na bazie śledzia solonego, sałatek i past rybnych, ryb
smażonych w zalewach oraz innych rybnych wyrobów garmażeryjnych.

Kupiłem 750 akcji po 6,55zł (wcześniej udało mi się obrócić 1000 akcji między 6,50 a 6,90),  okres inwestycji 12 miesięcy, oczekiwany wzrost kursu 10-15% wraz z ewentualną dywidendą.
Zakup akcji Seko zrobiłem pod przewidywaną poprawę wyników dzięki umacniającej się złotówce. Cytując z raportu za 1 kw na czynniki  które w ocenie SEKO S.A. będą miały wpływ na osiągane wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału składają się :
–  ceny surowców produkcyjnych,
–  kurs polskiej waluty wobec walut zagranicznych, w szczególności EUR oraz USD (podstawowy surowiec produkcyjny Spółki tj. ryby świeże i mrożone jest w znacznym stopniu importowany, więc ewentualne osłabienie polskiej waluty wpłynie na wzrost bezpośrednich kosztów produkcyjnych, z kolei umocnienie złotówki będzie mieć odwrotny efekt),
–  ogólna sytuacja gospodarcza w kraju i nastroje konsumentów,
– wielkość popytu na produkty Spółki, w szczególności w okresie poprzedzającym Wielkanoc, 
– tempo wzrostu wynagrodzeń.
Wracając do złotówki to w obecnym kwartale umocniła się ona w stosunku do Euro w tym roku o 4% (w tym kwartale bez zmian) a w stosunku do USD w tym roku o 12% (w tym kwartale o 6%).  Wg raportu rocznego około netto kupują 8 mln eur (reszta to naturalny hedging) czyli przy kursie 4,22 eur/pln dałoby około dodatkowego zysku rocznego 1,5 mln zł, 0,5 mln zysku już było po pierwszym kwartale czyli jeszcze jest 1 mln (może 1,5 mln) na poprawę wyników. 
Kolejnym pozytywnym czynnikiem może być przesunięcie w tym roku Świąt Wielkanocnych na kwiecień co powinno poprawić przychody w 2 kw w porównaniu do roku wcześniejszego.
Przechodząc do fundamentów to są w mojej ocenie solidne. Firma od wielu lat zwiększa przychody i zyski (te trochę falują), ładne przepływy operacyjne (wyższe od zysku netto), amortyzację wyższą od Capexu (w krótkim terminie pozytywna zależność), bilans bardzo mocny (57 mln aktywów obrotowych przy 41 mln wszystkich zobowiązań, kapitał własny 62 mln przy 45 mln kapitalizacji).
Dane z biznesradar.pl i raportu finansowego (przepraszam za słabą jakość)

Wskaźniki finansowe są też na niskim poziomie, EV/Ebidta 2,63, c/z 8,30, c/zo 6,60 c/wk 0,75 link wskaźniki.
Kolejnym istotnym pozytywnym czynnikiem jest fakt iż Seko wypłaca od 5 lat co rok dywidendę (ostatnia ze stopą 5%) i co ciekawe TFI Opoka próbował ją podnieść o 60% ale nie została przegłosowana uchwała na Walnym link dywidendy.
Od strony technicznej kurs od roku czasu przebywa w trendzie bocznym 6-7,70.

Do głównych ryzyk zaliczę na pewno niską płynność waloru (trudności z ewentualną sprzedażą), niski ff (13%) oraz ryzyko wzrostu kosztów pracowniczych. Inwestycja w Seko jest tylko dla osób cierpliwych które akceptują fakt iż na kursie nic może się przez dłuższy czas nie dziać (większe ruchy są na spółce w okresach przyznawania dywidendy i raportu rocznego).

Przypominam o koniecznym przeczytaniu zasad mojego bloga i o ryzyku inwestycyjnym link zasady. Aktualny stan mojego rachunku i posiadane akcje link rachunek.