"Rozwój bloga wspierany jest reklamami, których treść jest niezależna od prowadzącego."

Vistula idealnie pasuje do Wirtualnego Portfela Fundamentalnego

Grupa kapitałowa VRG (poprzednio Vistula) zajmuje się projektowaniem oraz dystrybucją wysokiej jakości kolekcji mody dla mężczyzn i kobiet oraz biżuterii. W grupie znajdują się takie marki jak: Vistula, Bytom, Wólczanka, Deni Cler Milano i W.KRUK.                                                                                                                Kupiłem 1000 akcji po 4,32 (pakiet startowy), oczekiwany wzrost kursu 40% w 2 lata, inwestycja długoterminowa.


Tytuł analizy w zasadzie powinien brzmieć „Zrozumieć połączenie Vistuli z Bytomem” ale jako że jest to analiza kupna spółki do blogowego portfela więc tytuł musi zostać taki jaki jest. Nie widzę sensu dogłębnie analizować historyczne wyniki gdyż od 1 grudnia 2018 roku mamy zupełnie nową firmę i najważniejsze jakie wyniki może obecnie osiągać powiększona grupa.Podkreśliłem na powyższym slajdzie iż w rocznym wyniku VRG (tej nazwy będę używał w dalszej części tekstu) uwzględnione zostały wyniki marki Bytom tylko za grudzień 2018 roku. Oznacza to że przez pozostałe 11 miesięcy przejęty Bytom będzie co miesiąc/kwartał „dokładać” do całej grupy VRG dodatkowe przychody i zyski.

Doskonale te „dokładanie” widać w miesięcznych raportach sprzedażowych link wg których przychody za styczeń-luty były wyższe o 35,80% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Taki dynamiczny raportowany wzrost przychodów powinien trwać do listopada włącznie ale mam nadzieję firma nabierze takiego rozpędu iż będzie trwało to latami :-)

Przekładając to o czym napisałem na „prosty język” w tym roku raportowane przychody i zyski przez VRG powinny być dużo wyższe gdyż będą zawierały zyski Vistuli (hipotetycznie załóżmy 55 mln) i zyski Bytomia (hipotetycznie załóżmy 10 mln) czyli co kwartał powinna być spora poprawa zysków bo z hipotetycznych 55 mln zysk wzrośnie do 65 mln.

Przechodząc z teorii do praktyki trzeba najpierw wyliczyć ile Bytom faktycznie mógł przez 11 miesięcy 2018 roku zarobić a to nie jest łatwe bo nie ma nigdzie rozbitego 4 kwartału (przypomnę że tylko grudzień wlicza się do nowej grupy).

Po 3 kwartach 2018 Bytom zarobił 5,889 mln zł.

Zysk za październik i listopad 2018 roku Bytomia jest trudniej wyliczyć a niestety VRG nie podała tego w żadnych prezentacjach dlatego będzie to tylko szacunek. 4,9 mln Bytom zarobił w 4 kw 2017 roku więc można założyć że 5,5 mln było w 4 kw 2018 (był wzrost sprzedaży), grudzień to jakieś 40% sprzedaży całego kwartału dlatego uważam iż 3,1 mln było zysku za październik i listopad a 2,5 mln za grudzień.

Czyli zysk za 11 miesięcy 2018 roku w przypadku Bytomia wyniósł ok. 9 mln (5,9 mln po 3 kw i 3,1 mln za październik i listopad).

Kolejnym czynnikiem który powinien pozytywnie wpływać na poprawę wyników jest zwiększanie powierzchni handlowej która w 2018 r. wzrosła o 8% (nie licząc Bytomia) a na 2019 rok przewidywane jest także 8% wzrost powierzchni.

Zarząd postawił sobie za cel dwucyfrowy wzrost przychodów, wzrost marży brutto o 1 pp. a to powinno się przełożyć na większą dynamikę wzrostu zysku netto niż sprzedaży.

Na podstawie miesięcznych sprzedaży za styczeń i luty można sobie już jakiś wstępny pogląd na realizację celów wyrobić.

Wg powyższych wyliczeń sprzedaż po dwóch pierwszych miesiącach 2019 roku jest wyższa o ok. 9% r/r, a jak z marżą ?

Na chwilę obecną marża jest wyższa r/r o 0,5 pp czyli mniej od zakładanego przez zarząd 1 pp ale może to wynikać z tego iż koszty planowanych synergii będą widoczne dopiero w końcówce roku a pełne dopiero od 2020 roku.

Jak widać powyżej zarząd oczekuje nawet 12 mln rocznych synergii z połączenia obu spółek a część tego ma być już widoczne w 3-4 kwartale 2019 roku.

Nie wyczytałem w żadnym raporcie jakie mogły być koszty i kiedy zostały poniesione dotyczące samej fuzji. Oczywiste jest że koszty prawne, wszelkie analizy biegłych mogły sporo kosztować i to pewnie kilka milionów złotych. Przypomnę że Trans Polonia poniesione koszty nieudanej akwizycji określiła na 1,448 mln.

Znając już wszelkie istotne założenia które mogą w tym roku wpłynąć na wynik stworzyłem sobie tabelą w której wyliczyłem szacunkowy (hipotetyczny) zysk za 2019 rok całej grupy VRG.

Jednak jeśli wierzyć założeniom zarządu iż pełne efekty synergii powinno być widać w 2020 roku spróbowałem jeszcze oszacować jaki może być zysk w 2020 roku (w założeniu przyjąłem wzrost przychodów o 5% przy nie zmienionej marży).

Proszę pamiętać że są to tylko moje założenia a faktyczne zyski mogą zupełnie inaczej wyglądać. Wpływ na to może mieć wiele czynników takich jak: kurs usd/pln, wzrost gospodarczy, dalsze ograniczenie handlu w niedzielę, nowe programy socjalne i inne.

Moje szacunki zysku wydają się być pesymistyczne patrząc na prognozy dm mbanku który oczekuje 90 mln zysku netto w tym roku (bez uwzględniania synergii), a z synergiami oczekują zysku w okolicach 97 mln w 2019 roku.

Założenie wzrostu kursu o 40% w ciągu 2 lat wynika m.in. z obserwacji historycznego PE (c/z) w jakim porusza się Vistula gdyż od około 5 lat PE znajduje się w przedziale 15-25.

Jeśli grupa w 2020 roku zarobi zakładane przeze mnie 92 mln zysku to PE (c/z) spadłoby do 11 czyli musiałoby opuścić 5 letnią konsolidację. Uważam że tak się nie stanie, PE do spadnie co najwyżej do 15 a to implikowałoby ok. 40% wzrost kursu (c/z 11 + 40% = 15,40).

Kiedy moim zdaniem najlepiej kupić akcje i jakiego zysku netto można spodziewać się w 1 kwartale ?

Na pewno trzeba wiedzieć iż sprzedaż grupy podlega dużym wahaniom sezonowym. Najlepszy zawsze jest kwartał 4, później 2, 3 a najgorszy 1. W 2018 roku Vistula miała 0,111 mln zysku a Bytom 1,09 mln straty (łącznie 0,98 mln straty) dlatego mój szacunek za 1 kwartał 2019 roku Vrg to 1 mln zysku netto.

W związku z niezbyt dobrym 1 kwartałem oraz corocznym (statystycznie patrząc) rozpoczęciem spadków na giełdach w maju (sell in may and go away) moim zdaniem dobrym okresem na kupno (w przypadku wirtualnego portfela fundamentalnego na znaczne powiększenie pozycji) może być początek sierpnia, przed wynikami półrocznymi.

W tej analizie nie poruszałem możliwych wpływów makroekonomicznych ( w tym socjalnych i politycznych) które niosą szanse i zagrożenia dla spółki. Przykładem może być zakaz handlu w niedzielę który miał być kontynuowany aby docelowo zakazać całkowitego handlu niedzielnego ale pojawiają się informacje iż rząd może złagodzić swoje pierwotne plany. Zagrożeń (ryzyk) w przypadku VRG jest jak w każdej firmie dużo: ryzyko gospodarcze, prawne (zmiana obowiązującego prawa), ryzyko wzrostu kosztów surowców, ryzyko nieudanej kolekcji, ryzyko walutowe (czym słabsza złotówka tym gorzej dla wyników bo rosną koszty surowców/towarów i najmu) itp.

Pisząc tego posta korzystałem z informacji i raportów opublikowanych przez spółkę, ze stron: infostrefa.com, stooq.pl oraz vrg.pl.

Przypominam o koniecznym przeczytaniu zasad portfela link zasady i o ryzyku inwestycyjnym link ryzyko.

Autor analizy zastrzega że może posiadać akcje spółki VRG w swoim rzeczywistym portfelu inwestycyjnym.

Przedstawione informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianym rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszej analizy. Czytelnik musi być świadomy, że wyłącznie on ponosi odpowiedzialność z tytułu podejmowanych decyzji inwestycyjnych.


Załączam profesjonalną analizę techniczną wraz z opisem wykonaną przez zespół gpwatak.pl

Vistula znajduje się w długoterminowym trendzie wzrostowym od 2012 roku. W październiku zeszłego roku doszło do odbicia od kluczowego obszaru wsparcia ~3,50 zł i przy tym zakończyła się roczna korekta na wykresie. Pierwszym sygnałem kupna było przebicie 4,10 zł o czym informowaliśmy na naszych łamach. Przebicie poziomu 4,10 zł nastąpiło przy wyraźnie podwyższonych obrotach. Już przed ruchem wzrostowym były widoczne ponadprzeciętne wolumeny, co z reguły właśnie świadczy o zbliżającym się większym ruchem w niedalekiej przyszłości. Aktualnym obszarem wsparcia jest właśnie 4,10 – 4,17 zł. Te obszary cenowe są teraz potencjalnymi obszarami „kupna”. Negatywnym sygnałem będzie dopiero stałe przebicie 3,90 zł (na koniec sesji). Pierwszym, mocniejszym oporem jest natomiast poziom cenowy 4,50 zł. Patrząc jednak na siłę ostatnich wzrostów, fakt przebicia oporu na poziomie 4,10, bliskości kursu do linii trendu oraz w dalszym ciągu relatywnej bliskości kursu do najbliższego dołka (patrząc z perspektywy wykresu miesięcznego) oraz zakończenia „oficjalnego” procesu łączenia się z Bytom ten poziom cenowy nie powinien stanowić większej bariery. Sztywnego Take Profit (TP) nie wyznaczamy z reguły. Miejsce do wyjścia wykażą jak zwykle nowopowstające świece.

Notka prawna:
Autorzy strony www.gpwatak.pl informują, że nie wykonują działalności maklerskiej składającej się z doradztwa inwestycyjnego, zarządzania portfelem, czy też przygotowywaniem rekomendacji dotyczących transakcji na instrumentach finansowych, ani jakiejkolwiek innej działalności maklerskiej określonej w Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) i w odpowiednich rozporządzeniach.Transakcje dokonywane przez użytkownika strony www.gpwatak.pl uważa się za jego własne, niezależne decyzje. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych danych, ani za szkody poniesione w ich wyniku.


Zachęcam do odwiedzania forum bloga link, przeczytania pokazowego artykułu „Jak skutecznie zarabiać na giełdzie” link, do posta z historycznymi wynikami link oraz do subskrypcji nowych artykułów..

Uwaga – w związku z wprowadzeniem możliwości wsparcia bloga link, osoby wspierające w pierwszej kolejności otrzymywać będą analizy kolejnych spółek (będą też wiedziały wcześniej o kolejnej analizowanej spółce). Dla pozostałych czytelników bloga analiza będzie dostępna po 24 godzinach.

avatar
14 Comment threads
4 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
7 Comment authors
szopenchauerPatryklocoMaksymilianPrezes Recent comment authors
  Subscribe  
Powiadom o
Patryk
Gość
Patryk

11:23:55 53 3.9000 -0.10 (-2.50%) 2482742 9 682 694 to z dzisiaj 15.05
o co chodzi z tym wolumenem dzisiaj i ciekawa tranzakcja ktoś sie mocno wycofał z 300 000 000 to troche jest. Ale wolumen zastanawia

szopenchauer
Użytkownik
szopenchauer

VST na ciekawych poziomach,

szopenchauer
Użytkownik
szopenchauer
Użytkownik
Maksymilian
Gość
Maksymilian

Vindexus tez pasuje do portfela małe zadłużenie, pe niskie cwk niskie roe spoko regularna dywidenda stabilny zarząd dobre przepływy

szopenchauer
Użytkownik
Michał
Gość

Ciekawa, szczegółowa analiza. Dzięki.

Bartek
Gość
Bartek

Przychody za styczeń i luty są znane wraz z osiągniętymi marżami – zakładając sceptycznie, że przychody za marzec będą takie jak za marzec 2018 – 57,3 mln – szacowany zysk netto za 1q19 wychodzi mi ~2mln

Nieuk
Użytkownik
Nieuk

Ja pamiętam, jak było wielkie oburzenie, że PZU OFE przepłaca za akcje w emisji (chyba to było w ok.80 gr hehe). Fajna spółka na dłuższy termin, bo konsoliduje rynek. Kiedyś była przeinwestowana, ale społeczeństwo też było biedne…Ciekawe są te pakietowki dużo ponizej ceny rynkowej…Niech jeszcze Mazgaja odetną-wtedy będzie git:)

Przedstawione informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianym rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszej analizy. Czytelnik musi być świadomy, że wyłącznie on ponosi odpowiedzialność z tytułu podejmowanych decyzji inwestycyjnych.