"Rozwój bloga wspierany jest reklamami, których treść jest niezależna od prowadzącego."

Eo Networks – wszystkie akcje sprzedane

Od miesiąca miałem ustawione zlecenie po 7,04 i nie byłem przy kompie
i się zrealizowało. Zysk 20% i wcześniej 10% straty więc około 10%
łącznego zarobku. Będę chciał wrócić do eonetu bo wyniki lepsze niż
oczekiwałem (liczyłem na niewielką stratę, ładne przychody) a może znowu
się pojawi zwiększona podaż.

Eonet – czyli najtańsza wskaźnikowo spółka na całej giełdzie

sprzedane po 7,04

 

Eo Networks – jest firmą
informatyczną specjalizującą się w integracji systemów. 
Spółka zajmuje
się projektowaniem, wdrażaniem oraz rozwojem oprogramowania dla klientów
o różnej wielkości, klienci firmy to np. noble bank, aviva, open finance, UKE, telefonica,
bossa.pl, onet.pl, są twórcami  aplikację https://itaxi.pl/. 

Obecnie mam 400 akcji po 5,83 (skasowałem wcześniej 10% straty) – oczekiwany
wzrost 10-50% w okresie do 9 miesięcy, są to akcje po zakupie
których mam mieszane uczucia tzn. nie mam pewności czy na nich zarobię (zresztą nigdy nie mam).

Jest to jedna z najtańszych firm na całej giełdzie i nie rozumiem powodu
tak niskiej wyceny, c/zo 2,23, c/wk 0,97, ev/ebidta 0,30 !!!
czy c/z 3,05 ale wg mnie jeszcze niższe bo tylko 2,34 !!! (do zysku netto dodaję amortyzację i
odejmuję capex) link, dodatkowo firma ma skupione 10 % własnych akcji więc
wszystkie wskaźniki są jeszcze niższe i atrakcyjniejsze. Bilans eonet jest
wzorowy, posiada 10 mln gotówki przy 12,7 mln kapitalizacji (takie cudo
jest tylko w Danksie), bardzo ładne przepływy operacyjne. Potencjał wzrostu wg biznesradar.pl to aż 1690% !!! W przypadku
eonetu nie czekam na jakieś specjalne wydarzenie, chciałbym aby kolejne
wyniki były porównywalne r/r a zarząd zdecydował co z taką dużą ilością
gotówki i zysków zrobić, może jakieś przejęcie, skup lub dywidenda.
Wątpliwości budzi brak dodatnich odsetek od 10 mln gotówki wykazywanej w raportach finansowych i korzystanie z kredytu w rachunku bieżącym który generuje koszty odsetkowe. Jak dla mnie jest to nielogiczne i świadczy o niegospodarności. W ostatnim czasie na akcjach eonetu jest bardzo duża podaż, nie znam jej źródła, wielkości i powodu (słabe wyniki za 3 kw, „trup jakiś w szafie”dlatego oceniam iż jest to obecnie największe ryzyko inwestycyjne w akcje tej firmy.
Dodano 14.11.2016
Od miesiąca miałem ustawione zlecenie po 7,04 i nie byłem przy kompie i się zrealizowało. Zysk 20% i wcześniej 10% straty więc około 10% łącznego zarobku. Będę chciał wrócić do eonetu bo wyniki lepsze niż oczekiwałem (liczyłem na niewielką stratę, ładne przychody) a może znowu się pojawi zwiększona podaż.

Aktualny stan portfela – link Blogprezesa

Przedstawione informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianym rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszej analizy. Czytelnik musi być świadomy, że wyłącznie on ponosi odpowiedzialność z tytułu podejmowanych decyzji inwestycyjnych.