"Rozwój bloga wspierany jest reklamami, których treść jest niezależna od prowadzącego."

Arteria – sprzedałem wszystkie akcje

Sprzedałem 400 akcji po 9,85, strata 13% !!!
Powody są dwa: możliwe zmiany od nowego roku zmian w opodatkowaniu FIZ z których korzysta Arteria, jeżeli je wprowadzą zyski mogą spaść o 15-20% rocznie, dodatkowo możliwe jest że Arteria w przypadku likwidacji FIZ musiałaby zapłacić podatek od około 2011r (od wtedy korzysta z FIZ) i mogłaby to być spora kwota. Drugi powód to dość silny trend spadkowy z którym nie chcę walczyć. UWAGA – z podatkiem FIZ nic nie jest pewnego (może w środę będziemy coś więcej wiedzieć), fakt że będą musieli zapłacić zaległy podatek może być moim wymysłem (gdzieś czytałem o zaległym podatku) i mogę się mylić robiąc nie potrzebny zamęt. Uznałem jednak że jest spore ryzyko i przyjąłem stratę na klatę, do Arterii wcześniej nie wrócę wcześniej niż po raporcie rocznym.
Poniżej można zerknąć iż w ostatnich 5 latach Arteria w zasadzie nie zapłaciła podatku dochodowego.

Arteria – call center to dobry biznes

 Logo Arteria

Arteria – działa na rynku wsparcia sprzedaży i
obsługi klienta, oraz outsourcingu, contact center, aplikacji i
systemów wspierających zarządzanie tymi procesami.

Kupiłem 300 akcji po 11,51 zł na okres do 18 m-cy,
oczekiwany zysk to 10-50%.

W mojej ocenie
Arteria jest mocno niedowartościowana a świadczą o tym niskie wskaźniki c/z 4,84, c/zo 3,67, c/wk 0,53, c/p 0,24, ev/ebidta 4,65
link a także wycena dm Vestor z ceną o 115% wyższą czy wycena porównawcza z
biznesradar.pl wyższa o 133%. Mocnymi stronami Arterii są : powtarzalny
roczny zysk netto w okolicach 10 mln, rosnące od wielu lat przychody, dobry
bilans i bardzo moce przepływy operacyjne czy wysoka amortyzacja
zaniżająca zysk netto. W sierpniu 2015 kupiła od Orange firmę Contact
Center za 9 mln zł a w grudniu 2015 podobną firmę BPO Management za 3,8
mln, zakupy tych 2 firm sprawiły że nie było dywidendy w 2015 i 2016, 
możliwe że jeszcze w 2017 nie będzie (trzeba spłacić kredyt na zakup)
ale po pełnym wdrożeniu tych firm w swoje struktury i eliminacji
dublujących się kosztów, Arteria powinna pokazywać zwiększone zyski w
przyszłych okresach i wrócić do wypłacania dywidend.
Największymi ryzykami jakie dostrzegam to umiarkowany trend spadkowy oraz rozproszony akcjonariat, ff 31 % oraz aż 6 akcjonariuszy z ponad 5%
udziałem w akcjonariacie (jest ryzyko że ktoś z nich sprzedaje akcje).

Przypominam o koniecznym przeczytaniu zasad mojego bloga i o ryzyku inwestycyjnym link zasady
Aktualny stan mojego rachunku i posiadane akcje link rachunek

Przedstawione informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianym rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszej analizy. Czytelnik musi być świadomy, że wyłącznie on ponosi odpowiedzialność z tytułu podejmowanych decyzji inwestycyjnych.