"Rozwój bloga wspierany jest reklamami, których treść jest niezależna od prowadzącego."

Telestrada podpadła UOKiK dlatego usuwam ją z portfela

Sprzedane pozostałe 350 akcji po 13 zł w Wirtualnym Portfelu Dywidendowym, całkowity strata na tej pozycji to 3% (k: 275 x 18,05 zł, k: 260 x 13,60 zł, k: 300 x 13,70 zł, s: 135 x 16,10 zł, s: 350 x 14,10 zł, 350 x 13 zł, d: 629 zł).


Czytaj dalej „Telestrada podpadła UOKiK dlatego usuwam ją z portfela”

Telestrada – zysk netto spadnie w tym roku mocniej niż zakładałem

Pomimo iż od ostatniego omówienia świetnych wyników nie minął jeszcze miesiąc link muszę koniecznie sprostować w osobnym poście mój błąd który wówczas popełniłem. Czytaj dalej „Telestrada – zysk netto spadnie w tym roku mocniej niż zakładałem”

Telestrada – świetne wyniki i mocna korekta w górę zysków z poprzednich kwartałów 2018 roku

Prawie cały dzień czekałem się na wyniki Telestrady aby w przypadku zgodnych lub lepszych z moimi oczekiwaniami dobrać do wirtualnego portfela dywidendowego trochę akcji. Nie doczekałem się do końca sesji wyników za 4 kw 2018 ale spółka poinformowała o dokonanych korektach aż za 3 wcześniejsze kwartały 2018 roku więc to było dla mnie impulsem do dobrania akcji (300 akcji po 13,70zł). Czytaj dalej „Telestrada – świetne wyniki i mocna korekta w górę zysków z poprzednich kwartałów 2018 roku”

Telestrada – jakie perspektywy po wynikach ?

Postanowiłem wprowadzić stałą pozycję na blogu czyli posty z moimi oczekiwaniami odnośnie perspektyw na przyszłość „portfelowych” spółek w świetle przedstawionych wyników i moje ewentualne „ruchy” na tych spółkach.

Na pierwszy „ogień” idzie dzisiaj Telestrada o której pisałem już dwukrotnie link i link.
Niestety (nie lubię od tego słowa zaczynać analizy) ale wyniki za 2 kwartał 2018 potwierdziły negatywne tendencje widoczne już od ponad 2 lat a mianowicie spadek przychodów. Niestety (znowu to słowo) mam wrażenie że spadek przychodów jeszcze przyspieszył gdyż w 1 kw spadek r/r to -4,14% a w obecnym -8,31%.

Powody pogorszenia mogą być dwa: wcześniejsze Święta Wielkiej Nocy które przesunęły część przychodów na 1 kwartał oraz zauważalny spadek liczby kart sim który zaczął się w marcu tego roku. Spółka w lutym raportowała jeszcze 70.231 aktywnych kart czyli wzrost o 5,89% r/r (66.325 rok wcześniej) a obecnie jest kart 68.283 czyli o 4,30% mniej r/r (71.348).

W 1 kwartale zarząd tłumaczył spadek przychodów rozwiązaniem jednej z umów hurtowych oraz szybciej zmniejszającej się bazie klientów i można zakładać że utrzymywało się to w 2 kwartale.

Przejdę teraz do zysku netto bo to jest najważniejsze w zasadzie w każdej firmie.

Jak widać na powyższym rysunku od 1 kwartału 2017 następuję spadek zysku w tempie około 15% r/r czyli nawet więcej niż jest spadek przychodów (4 kw 2017 zawierał ok. 1,6 mln jednorazowego odpisu, zdecydowanie nie do powtórzenia). Wydaje się że spadek zysku powinien trochę wyhamować od przyszłego roku ale na chwilę obecną rozsądnie jest zakładać w analizie 10% spadek zysku. Wstępnie spróbuję oszacować na najbliższe lata zysk netto, możliwą dywidendę oraz możliwą stopę zwrotu z inwestycji.

Wg założeń zysk netto w 2018r. ma wynieść 9 mln by w kolejnych latach spadać o 10%. Dywidenda w 2019 roku wyniesie 2 zł (wyższa niż w tym roku pomimo spadku zysku) gdyż spłacone zostały kredyty (brak zadłużenia finansowego), raczej zakończone większe inwestycje i będzie spadała po 0,1 zł co roku. Zakładam też średnioroczny spadek kursu o 1 zł, powolny wzrost c/z (niekorzystny).
Powyższe założenia sprawiają że możliwa rentowność z tej inwestycji w najbliższych 4-5 latach może wynieść w okolicach 6-7 %.
Oczywiście proszę pamiętać iż są to tylko założenia i szacunki które mogą się nie sprawdzić a zamiast oczekiwanych zysków mogą być bolesne straty. Niestety w akcjonariacie jest Quercus TFI i nie jest wykluczone jak trwająca spirala spadków na giełdzie się rozkręci to Quercus będzie zmuszony sprzedawać akcje Telestrady co przy niskiej płynności mocno obniżyć kurs.
Z racji tego iż Telestrada znajduje się w Wirtualnym Portfelu Dywidendowym zostaje ona na dłuższy czas w portfelu a ewentualna jej sprzedaż może wynikać z jakiś nieprzewidywalnych w chwili pisania postu wydarzeń.
—————————————————————————————————————————
O aktualną analizę techniczną Telestrady pokusił się ponownie Jake Grabowski.
Telestrada,
miesięczny, logarytmiczny, niekorygowany o odcięcia dywidend.

Spółka jest mało płynna ale trendowa postanowiłem skupić się na szerszym spojrzeniu. Trend wzrostowy na Telestradzie trwa jednak nieprzerwanie od roku 2009. Ostatni miesiąc
przyniósł test linii trendu wzrostowego co może być spowodowane
trzema czynnikami:

1. 21 złotych za
akcję Telestrada warta była w pierwszej połowie 2017 roku i od
tamtego czasu jej cena sukcesywnie spada
2. Wypłata
dywidendy za rok 2017 miała właśnie miejsce w sierpniu 2018 roku i
było to nominalnie   1,80 zł widać na wykresie miesięcznym ewidentne
przyspieszenie spadków
3. Sentyment rynkowy
obecnie pozostawia wiele do życzenia – więcej jest sprzedających
Telestrada na
obecnym poziomie znosi już 78% ruchu wzrostowego zapoczątkowanego w
2016 roku.
Prostokatem pomiędzy
11 a 12 zł oznaczyłem strefę konsolidacji z któej Telestrada
wybiła na początku 2016 roku. Powinna to być strefa wyznaczająca
lepsze wsparcie dla ceny akcji.
Obecnie wykres
wykazuje słabość i należy go obserwować. Potencjalne przebicie
krótkoterminowego trendu spadkowego – trwającego już ponad rok,
zaznaczonego na czerwono – będzie sygnałem powrotu siły na
walor.
Telestrada zdaje się
obsuwać z miesiąca na miesiąc coraz niżej do wyznaczonych
wsparć. Należy mieć na uwadze, że w przeszłosci wzrosty były
dynamiczne prawdopodobnie wywoływane kolejnymi dobrymi wynikami. W
fundamentach należałoby szukać pozytywów np. oczekiwanie na
bardzo dobry raport i zakup przy wyznaczonych wsparciach może być w
tym przypadku dobrą taktyką.

Zamieszczam również
wykres ze stooq.pl z odciętymi dywidendami.

W przypadku tej inwestycji
główne ryzyka są to słaba płynność waloru związana z niskim ff i
notowaniem na newconnect, zawirowania na polskiej giełdzie związane z masowym wycofywaniem środków z TFI w kilku funduszach oraz powolny i nieunikniony spadek przychodów
(starzenie się klientów, konkurencja czy rezygnacja z łączy kablowych).
 

Pisząc tego posta korzystałem z danych finansowych opublikowanych
przez spółkę, z portalu ekonomicznego biznesradar.pl oraz stooq.pl.
Przypominam o koniecznym przeczytaniu zasad portfela link  i o ryzyku inwestycyjnym link zasady. Aktualny stan Wirtualnego Portfela Dywidendowego oraz posiadane akcje link rachunek.

Przedstawione informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią

rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia
19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje

dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z
2005
roku, Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianym
rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Zgodnie z powyższym autor nie
ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne
podejmowane na podstawie niniejszej analizy.
Czytelnik musi być świadomy, że wyłącznie on ponosi
odpowiedzialność z tytułu podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

Telestrada z potencjalnymi dywidendami na poziomie 15% w Wirtualnym Portfelu Fundamentalnym

Telestrada jest
operatorem telekomunikacyjnym, działającym na rynku usług biznesowych
(hurtowych) i domowych (detalicznych). Świadczy usługi telefonii
komórkowej, mobilnego dostępu do internetu, dostępu do internetu w
oparciu o łącza dedykowane DSL, aDSL itp.
Kupiłem 400 akcji po 17,70 zł, okres inwestycji nawet 36 miesięcy, oczekiwany zarobek 10-15% rocznie.
Druga spółka która pojawia się w nowo otwartym portfelu której szczegółową analizę napisałem kilka miesięcy temu i do przeczytania której zachęcam link. Przez te 4 miesiące sprawdziła się zakładana przeze mnie mocna poprawa wyników na poziomie zysku netto, a po odcięciu dywidendy  kurs jest niżej o 7%. Telestrada zaraportowała w 2 kw zysk 2,976 mln przy 0,405 mln straty r/r (strata była zabiegiem księgowym), w 3 kw zysk wzrósł o 27% do 2,889 mln, przychody w obu kwartałach spadały po około 4%. Jest kilka powodów mocnej poprawy zysku netto w tym roku w stosunku do poprzedniego: poza księgowym zabiegiem na 2,60 mln obniżającym zysk w 2 kw 2016 wpłynęły na to inne czynniki. Pierwszy to niższa amortyzacja (1,3 mln do 4,5 mln rok wcześniej) a drugi to poprawa rentowności wynikająca z zakończenia procesu przenoszenia klientów stacjonarnych z „kabla” na sim którzy przez 6 miesięcy mieli upusty w abonamencie.
Aktualnie Telestrada za ostatnie 12 miesięcy osiągnęła zysk netto 11 mln, co przy nie uwzględnieniu skupionych własnych akcji (99.992) i kapitalizacji 55,183 mln daje c/z poniżej 5. Moim zdaniem jest to bardzo niska wycena tym bardziej że jest spółką dywidendową (stopa dywidendy około 7%) i oczekuję że w perspektywie roku może dwóch stopa dywidendy może wzrosnąć nawet do 15%. Na wzrost dywidendy wpłynąć powinna w 2 kw 2017 spłata całkowita kredytu inwestycyjnego oraz z końcem tego roku zakończenie budowy nowej siedziby firmy i przeniesienie do niej całej działalności. Firma nie mając kosztów finansowych (kredyt) oraz inwestycyjnych (zakończona budowa) będzie mogła przeznaczać znacznie większe kwoty dla akcjonariuszy a ma do tego ogromne możliwości. Telestrada świetnie generuje gotówkę, za ostatnie 12 miesięcy przepływy operacyjne wyniosły 17,56 mln link przepływy co jest kwotą znacznie wyższą od osiągniętego zysku (11 mln). 
Patrząc na osiągane wyniki uważam iż firma może maksymalnie zarabiać 11,50-12 mln rocznie, ale szczyt tej kwoty może być w połowie przyszłego roku a później możliwy jest powolny spadek zysku (pewnie po 3-5% rocznie). Ważne – kwota 11,50-12 mln zysku uwzględnia niski podatek dochodowy tak jak do tej pory, jeśli rzeczywista stopa podatkowa będzie w okolicach 20% wówczas zysk roczny to okolice 10 mln.
Wskaźniki finansowe są bardzo niskie: c/z 5,03, c/zo 5,05, c/wk 3,46, ev/ebidta 3,10 link wskaźniki
Od strony technicznej krótkoterminowo kurs znajduje się w trendzie bocznym (17-19,50) a średnioterminowo mamy trend wzrostowy. 

Moje
zagranie jest proste: liczę na mocny wzrost dywidend w najbliższych
dwóch latach oraz na nieznaczną jeszcze poprawę zysku w 4 kw 2017 i 1 kw 2018 a to
powinno się przełożyć na wzrost kursu.

W przypadku tej inwestycji
główne ryzyka są dwa i się one nie zmieniają: słaba płynność waloru związana z niskim ff i
notowaniem na newconnect oraz powolny i nieunikniony spadek przychodów
(starzenie się klientów, konkurencja czy rezygnacja z łączy kablowych).

Uwaga – wszystkie dane finansowe, wskaźniki oraz wykres zostały zaczerpnięte z www.biznesradar.pl.
 
Przypominam o koniecznym przeczytaniu zasad portfela link  i o ryzyku inwestycyjnym link zasady. Aktualny stan Wirtualnego Portfela Fundamentalnego oraz posiadane akcje link rachunek.

Przedstawione informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią
rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje
dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005
roku, Nr 206, poz. 1715). Czytelnik musi być świadomy, że wyłącznie on ponosi
odpowiedzialność z tytułu podejmowanych decyzji inwestycyjnych. Każda inwestycja
powinna być konsultowana z licencjonowanym doradcą inwestycyjnym.

Telestrada – spadek amortyzacji to wzrost zysku netto

Telestrada jest operatorem telekomunikacyjnym, działającym na rynku usług biznesowych (hurtowych) i domowych (detalicznych). Świadczy usługi telefonii komórkowej, mobilnego dostępu do internetu, dostępu do internetu w oparciu o łącza dedykowane DSL, aDSL itp.
Kupiłem 180 akcji po 19 zł, okres inwestycji do 12 miesięcy, oczekiwany zarobek 5-15%.

Powody tego pewnie dla wielu osób niezrozumiałego zakupu (niska płynność związana z newconnect) są dwa główne. Pierwszy to fakt iż 16 sierpnia 2017r. jest ostatni dzień do nabycia prawa do 8% dywidendy (zakup na IKE) a drugi i najważniejszy powód to spodziewany skokowy wręcz wzrost zysku w tym roku. Telestrada pod koniec 2014 roku nabyła od Exatela Niezależnego Operatora Międzystrefowego oraz nabyła zorganizowaną część przedsiębiorstwa wydzielonego z MNI Centrum Usług S.A. Poza faktem że wówczas skokowo skoczyła im wówczas baza abonamentów oraz struktura telekomunikacyjna to przez 2 lata w formie amortyzacji odliczali zakup od MNI przedsiębiorstwa. Amortyzacja (czyli koszt księgowy a nie gotówkowy) rocznie wynosiła około 5,5 mln link przepływy a od tego roku (po upływie 2 lat od zakupu firmy od MNI) amortyzacja będzie kwartalnie mniejsza o jakieś 1 mln i o tyle powinien wzrosnąć zysk netto. Widać już to po wynikach za 1 kw gdzie zysk wzrósł o 1,4 mln a amortyzacja zgodnie z raportem finansowym spadł do 0,443 mln. Kolejnym istotnym czynnikiem jest ujemna baza za 2 kw 2016 ( strata 0,405 mln) a było to związane nie tylko z wysoką amortyzacją ale sprzedażą w ramach grupy spółki NOM do Infotela i na tym została wygenerowana strata. Księgowanie to miało być skorygowane w kolejnych kwartałach ale nie mam pewności że było (nie widziałem tego w raportach). Szacuję że Telestrada w 2 kw 2017 pokaże minimum 1,5 mln zysku netto przy 0,405 mln straty rok wcześniej czyli progres ogromny. Łącznie za pierwsze półrocze zysk netto może wynieść około 4,5 mln przy 1 mln rok wcześniej (wzrost o 350%). Szacuję że w całym 2017r. Telestrada powinna zarobić 9 mln co da spadek c/z na 6,5. Należy też dodać że na poprawę zysku netto ma także wpływ przeniesienia większości usług dla klientów na sieć GSM (z kabla) co sprawia że rentowność firmie wzrasta (jest mniejszy koszt utrzymania łącza). Do końca roku w związku z migracją klientów na łącze GSM, klienci Ci otrzymywali 6 miesięczny rabat na abonament i wg mojej wiedzy obecnie już tego nie ma (lub jest na małą skalę).  
Z istotnych rzeczy należy dodać fakt iż na przejęcie NOM został zaciągnięty kredyt inwestycyjny link na kwotę 24 mln a którego do spłaty pozostało już tylko 1,5 mln (na koniec 1 kw 2017r). Pozytywnie to powinno wpłynąć w przyszłości na koszty finansowe (spadek) oraz na wielkość wypłacanych dywidend (wzrost).
W 2016r. Telestrada nabyła link prawa użytkowania wieczystego gruntu o powierzchni 7932 m2 oraz
posadowionych na nim budynków zlokalizowanych przy Al. Krakowskiej 22A w
Warszawie za kwotę 4,8 mln PLN. Około połowy nieruchomości przeznaczona
zostanie pod budowę siedziby firmy z opcją rozwoju usług
inteligentnych, kolokacyjnych i hostingowych a także z możliwością
wynajmu biur dla podmiotów zewnętrznych. Druga połowa nieruchomości
może zostać odsprzedana lub wykorzystana na cele rozwojowe, których na
dzień dzisiejszy Zarząd nie precyzuje. Szacowany koszt prac budowlanych to około 3 mln i część tych kosztów już została poniesiona.
Co ciekawe, pomimo notowania akcji na newconnect w akcjonariacie znajduje się Quercus TFI które posiada 7,24% akcji i jak widać płynność mu nie przeszkadza.
Jeśli chodzi o wskaźniki finansowe to są one na średnim poziomie link, c/z 8,50, c/wk 3,28, c/zo 6.
Technicznie w średnim terminie mamy trend wzrostowy a krótkim terminie trend boczny w zakresie 16-21.
Moje zagranie jest proste i nie zachęcam nikogo do kopiowania, 14 sierpnia jest raport (powinien być bardzo dobry) a 16 sierpnia jest ostatni dzień na wysoką dywidendę i liczę że do 16 sierpnia kurs urośnie (może 5-10%) i wtedy sprzedaję. Gdyby jednak nie było oczekiwanego przeze mnie wzrostu to jestem w stanie trzymać akcje nawet kolejny rok i odebrać kolejną wysoką dywidendę (realnie jej wysokość może wzrosnąć do 2 zł).

W przypadku tej inwestycji główne ryzyka są dwa: niska płynność waloru związana z niskim ff i notowaniem na newconnect oraz powolny i nieunikniony spadek przychodów (starzenie się klientów, konkurencja czy rezygnacja z łączy kablowych).
Przypominam o koniecznym przeczytaniu zasad mojego bloga i o ryzyku inwestycyjnym link zasady. Aktualny stan mojego rachunku i posiadane akcje link rachunek.

ps dzisiaj analiza niezbyt profesjonalna ale okres wakacyjny i mało czasu :-)
Przedstawione informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią
rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje
dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005
roku, Nr 206, poz. 1715). Czytelnik musi być świadomy, że wyłącznie on ponosi
odpowiedzialność z tytułu podejmowanych decyzji inwestycyjnych. Każda inwestycja
powinna być konsultowana z licencjonowanym doradcą inwestycyjnym.

Przedstawione informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianym rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszej analizy. Czytelnik musi być świadomy, że wyłącznie on ponosi odpowiedzialność z tytułu podejmowanych decyzji inwestycyjnych.