"Rozwój bloga wspierany jest reklamami, których treść jest niezależna od prowadzącego."

Enter Air wleciał do Wirtualnego Portfela Fundamentalnego

Enter Air – jest prywatnym przewoźnikiem lotniczym, oferującym transport pasażerski na terenie Polski i za granicą. Loty oferowane są w głównej mierze biurom turystycznym (za pośrednictwem touroperatorów).                            Kupiłem 400 akcji po 24,60 zł, oczekiwany wzrost kursu o około 100% w ciągu najbliższych 20 miesięcy, inwestycja długoterminowa.


Muszę przyznać że z umieszczeniem spółki w Wirtualnym Portfelu Fundamentalnym czekałem dosyć długo (do prywatnego portfela kupiłem akcje już wcześniej i o tym informuję aby nie było niejasności) gdyż czekałem na poprawę sytuacji technicznej na wykresie i czytelny sygnał kupna a to się wydarzyło w minionym tygodniu (analiza techniczna przygotowana przez zespół gpwatak.pl w dalszej części postu).

Mam świadomość że oczekiwania wzrostu kursu o około 100% mogą wydawać się wielu osobom śmieszne i nierealistyczne ale postaram się rzeczowo pokazać dlaczego tak uważam.

Głównym driverem do poprawy wyników w tym roku i kolejnych latach będą moim zdaniem upadłość głównego konkurenta Small Planet oraz zwiększanie floty samolotów.

W drugim półroczu ubiegłego roku konkurencyjny przewoźnik Small Planet popadł w kłopoty finansowe i przestał świadczyć usługi na rzecz biur podróży.

Jest to istotna informacja gdyż wg Urzędu Lotnictwa Cywilnego w 2017 roku linie Small Planet stały się największym przewoźnikiem w Polsce.

Oczywiste jest iż w takim przypadku ktoś musi te loty przejąć (zakładam że rozłoży się to na kilku przewoźników) i spora część tego „tortu” trafi do Enter Air. I tak się faktycznie dzieje gdyż Enter Air podpisał umowę z nowym biurem podróży Coral Travel link i zwiększył znacznie wartość umów z dotychczasowymi biurami.

Łącznie w ostatnich miesiącach Enter Air podpisał nowe umowy i aneksy do trwających umów na 277 mln usd czyli może zwiększyć przychody aż o 42% (spółka oczekuje 25% wzrostu przychodów w 2019r.).

Dla mnie jest istotne też to że Enter Air powinien zwiększyć liczbę przelotów w okresie mniejszego ruchu turystycznego (czyli 1 i 4 kwartał w roku) i to powinno przełożyć się na spory skok zysków w tych kwartałach. Potwierdzają moją teorię słowa Dyrektora Generalnego spółki Grzegorza Polanieckiego link.

Żeby sprostać zwiększonym zamówieniom biur podróży potrzebna jest większa flota i tak obecnie się dzieje. Jeszcze w połowie roku było 18 samolotów a obecnie jest już 21 samolotów link.

Istotny w mojej analizie jest wątek nabytych ostatnio 2 samolotów B737 MAX 8 link.

Zakup tych samolotów miał być pierwotnie sfinalizowany nową emisją akcji (był nawet prospekt emisyjny już zatwierdzony przez KNF) ale ze względu na spadek kursu akcji i nie zadowalającą możliwą kwotę do pozyskania z emisji akcji zdecydowano się na leasing samolotów.

Informacje o emisji akcji wywołały spadek kursu który z 27 zł spadł do 16,70zł i pomimo zawieszenia emisji akcji kurs nie odrobił jeszcze strat. Oczywiście na tak duży spadek kursu wpływ miały inne też czynniki takie jak mocne spadki na giełdach i utrata wizerunku systemu finansowego w Polsce w związku z kilkoma aferami.

Czynnikiem pozytywnie wpływającym na wyniki powinien być także wzrost kursu usd/pln i spadek cen paliw.

Jak widać powyżej spółka osiąga większość przychodów w dolarach i umocnienie dolara (a tak się dzieje obecnie) wpływa pozytywnie na wyniki.

Kurs dolara był znacznie wyższy r/r zarówno w 4 kw 2018 jak i w 1 kw 2019 a to powinno dodatkowo wpływać na osiągnięty zysk netto.

Pozytywnie na wyniki powinien też wpływać spadek cen ropy na giełdach światowych (w przeliczeniu z dolara na pln jest wzrost o 5,3% link) chociaż spółka zmiany cen paliwa przerzuca na biura podróży. Jednak zwracany przez biura podróży koszt paliwa na dany miesiąc ustalany jest na podstawie  średniej ceny paliwa z poprzedniego miesiąca i w przypadku dużej zmiany paliwa w trwającym miesiącu Enter Air może wykazać jednorazowe zyski lub straty.

Przechodząc „płynnie” :-) do szacowania przyszłych wyników głównie do zysku netto krótko odniosę się do wyników za ubiegły rok. Spółka ma dosyć skomplikowane raporty finansowe które zawierają szczególnie w 2018 roku wiele jednorazowych księgowań przez co trudno jest określić faktycznie wypracowane zyski. Spółka po 3 kwartałach 2018 poprawiła przychody o 37%, marża na sprzedaży wzrosła z 12,81% do 13,76% a zysk netto 16,7%.

Jednak wyniki te są mocno zaburzone niekorzystnymi różnicami kursowymi ok. 26 mln r/r (związane ze wzrostem ropy i dolara do 3 kwartału)

oraz jednorazowym przychodem 18,9 mln zł związanym z zakończeniem leasingu samolotu. Ta kwota jest mocno sporna czy Enter Air powinien taki przychód zaksięgować i zastrzegł to w raporcie półrocznym biegły rewident. Poniżej stanowisko biegłego oraz link do stanowiska zarządu spółki odnośnie tych uwag link

Gdyby wyłączyć z wyniku koszty z tytułu różnic kursowych 12,9 mln (one będą zawsze ale czasem dodatnie a czasem ujemne) a oraz sporną kwotę 18,9 mln zł (15,3 mln nie uwzględniając podatku) to zysk po 9 miesiącach wyniósłby ok. 75 mln zł.

Szacowanie wyniku za 4 kw 2018 jest jeszcze trudniejsze gdyż zakładam iż spółka odwróci sporny leasing i wykaże koszt z tego tytułu dlatego zakładam 2 warianty wielkości zysku netto. 1 wariant zawierający odpis, zwiększone przychody dzięki problemom Small Planet oraz zyski z różnic kursowych wynikających ze spadku ropy to brak zysku netto (0zł), natomiast 2 wariant bez odwrócenia odpisu to 15 mln zł. Szacuję że oczyszczony zysk netto za 2018 rok wyniósłby 75-80 mln a w przyszłym roku oczekuję oczyszczonego zysku netto na poziomie 95-100 mln zł czyli wzrost zysku o 25% zgodnie z szacunkami zarządu odnośnie wzrostu przychodów. Przy takich zyskach obecna kapitalizacja spółki wydaje się niska gdyż podstawowy wskaźnik c/z kształtowałby się na poziomie ok. 5,55 (za 2018 rok) i 4,42 (za 2019 rok). Ze względu na duże zaburzenia wyników nie widzę sensu omawiać innych wskaźników finansowych które wyglądają na bardzo niskie link wskaźniki.

Podsumowując: jeśli zrealizują się moje oczekiwania odnośnie poprawy zysku netto w obecnym roku a spółka w przyszłym roku będzie kontynuowała dalszy wzrost biznesu to jak najbardziej możliwy jest zakładany wzrost kursu o 100% w niecałe 2 lata. Samo spojrzenie na wskaźnik c/z kształtujący się na poziomie ok. 5 oznacza przynajmniej potencjał do podwojenia (przyjmuję że prawidłowa wycena każdej spółki to c/z 10). Jeśli dodamy do tego zdecydowaną poprawę kursu od strony technicznej oraz nadzieje inwestorów związane z uruchomieniem w Polsce PPK których beneficjentem mogą być małe spółki (szczególnie mWIG40 ale i sWIG80 w którym jest notowany Enter Air też powinien skorzystać) prawdopodobieństwo tak dużego wzrostu kursu jest wysokie.

Oczywiście poza szansami należy też pamiętać (a to w zasadzie jest najważniejsze w analizie każdej spółki) o ryzykach a jest ich sporo. Na pewno dalszy rozwój spółki i inwestycje w nowe samoloty mogą odwiesić zawieszoną emisję akcji. Dochodzą ryzyka katastrof lotniczych, ataków terrorystycznych i konfliktów militarnych, katastrof naturalnych czy epidemii, cen paliw i kursów walutowych, wzrostu konkurencji czyli w zasadzie standardowe ryzyka dla działalności przewoźników pasażerskich. Należy też brać pod uwagę ryzyko większych spadków na rynkach a indeksy giełdowe obecnie są w bardzo ważnych miejscach (w okolicach oporów pod dużych zwyżkach w ostatnich 3 miesiącach).

Pisząc tego posta korzystałem z informacji i raportów opublikowanych przez spółkę, ze stron: infostrefa.com, bankier.pl, z danych ULC oraz portalu ekonomicznego biznesradar.pl.

Przypominam o koniecznym przeczytaniu zasad portfela link zasady i o ryzyku inwestycyjnym link ryzyko.

Autor analizy zastrzega że może posiadać akcje spółki Enter Air w swoim rzeczywistym portfelu inwestycyjnym.

Przedstawione informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianym rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszej analizy. Czytelnik musi być świadomy, że wyłącznie on ponosi odpowiedzialność z tytułu podejmowanych decyzji inwestycyjnych.


Poniżej tak jak zapowiadałem załączam profesjonalną analizę techniczną wraz z opisem wykonaną przez zespół gpwatak.pl

Wykres spółki Enter Air jest relatywnie młody (debiut z końcem 2015 r.), ale znajduje się on w stałym długoterminowym trendzie wzrostowym. Po ustanowieniu historycznego szczytu w lutym 2017 r. kurs systematycznie oddawał swój wypracowany zysk, aż do końca ubiegłego roku (wykres tygodniowy). Historyczne dołki wyznaczyć można na 12,30; 16,70.

Na dziennym wykresie w ostatnim czasie widoczna stała się batalia rynku podaży i popytu, której zakończenie zwiastował jeden z największych w ostatnich miesiącach wolumen. Pierwsza strefa potencjalnej akumulacji odbywała się w rejonie 17,50-18,00, która zakończyła się falką wzrostową w rejonie ~20,00 na podwyższonym wolumenie. Kurs wszedł tym samym między dwie kluczowe średnie kroczące, SMA100 oraz SMA200, i nie zdecydował się na dłuższą konsolidację w jej obszarze, co dodatkowo premiuje obóz byków. Kolejna dwumiesięczna konsolidacja b.r. miała już rozpiętość 10-15%, ale pomimo tego wykres zaczął wyglądać ładnie technicznie. W tej chwili średnie kroczące zaczęły już zawijając do góry i pozostaje czekać, aż dojdzie do ich przecięcia – to z kolei utworzy dla wybrednego grona inwestorów kolejny sygnał kupna. Pierwszym istotnym oporem jest 25,00 PLN jego wybicie powinno pchać dalej kurs w kierunku historycznego szczytu, natomiast linia wsparcia jest dynamiczna i tworzy ją krótkoterminowy trend wzrostowy (linia trendu wzrostowego) oraz 22,50. Sytuacja stanie się ponownie „podażogenna”, jeżeli kurs wróci poniżej SMA200.

Notka prawna:
Autorzy strony www.gpwatak.pl informują, że nie wykonują działalności maklerskiej składającej się z doradztwa inwestycyjnego, zarządzania portfelem, czy też przygotowywaniem rekomendacji dotyczących transakcji na instrumentach finansowych, ani jakiejkolwiek innej działalności maklerskiej określonej w Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) i w odpowiednich rozporządzeniach.Transakcje dokonywane przez użytkownika strony www.gpwatak.pl uważa się za jego własne, niezależne decyzje. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych danych, ani za szkody poniesione w ich wyniku.


Zachęcam do odwiedzania forum bloga link, przeczytania pokazowego artykułu „Jak skutecznie zarabiać na giełdzie” link oraz do subskrypcji nowych artykułów.

avatar
4 Comment threads
22 Thread replies
5 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
13 Comment authors
szopenchauerŁukaszTomuśBudzikKarol Adx Recent comment authors
  Subscribe  
Powiadom o
Łukasz
Gość
Łukasz

https://businessinsider.com.pl/firmy/zarzadzanie/ryanair-sun-zmienia-nazwe-to-linia-lotnicza-buzz/nlkht6t

Czy plany Ryanair opisane w tym artykule są jakimś większym, niespodziewanym zagrożeniem dla Entera czy wszystko to było już wiadome wcześniej?

Marcin
Gość
Marcin

Teoretycznie zagrożeniem jest ryanair sun, który mógłby stoczyć walkę cenową rozpychając się na polskim rynku. Ale oni zwiększyli chyba flotę z 5 do 7 samolotów w tym roku (piszę z pamięci), a ich prezes mówił, że szybszy wzrost na naszym rynku byłby „nieodpowiedzialny” – więc wciąż są jakieś 3 razy mniejsi niż Enter. Na Stockwatchu ktoś pisał o plotkach wśród załóg, że ryanair chce przejąć Enter. Na to chyba zdecydowanie za wcześnie, ale gdyby miało dojść do takiej konsolidacji za x lat to chyba też z korzyścią dla akcjonariuszy.

Warto zobaczyć na ich stronie w relacjach inwestorskich informacje o otoczeniu rynkowym. Spory potencjał do wzrostu w Polsce jeśli będziemy gonić Europę Zachodnią – spółka z dobrą pozycją rynkową może dużo zyskać.

A jeszcze co do AT, to się bardzo zgrabnie praktycznie w punkt zatrzymało na 0,5 Fibo
https://charts.stockwatch.pl/chart/la4R2MQZkZ12I4xOIuSA

Budzik
Gość
Budzik

Sledze re spolke od dawna i mam pamiecik kupiony po 18.50 :P myslalem, zeby sprzedac bo juz kusi realizacja..

Nieuk
Gość
Nieuk

10 godzin?:) To powinni Ci odpalić z IR:) A tak serio-jedna z ciekawszych spółek na bananowce. Tylko taka uwaga: wiesz jak łatwo stać się milionerem? Jak ktoś jest miliarderem i inwestuje w biznes lotniczy:)

Przedstawione informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianym rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszej analizy. Czytelnik musi być świadomy, że wyłącznie on ponosi odpowiedzialność z tytułu podejmowanych decyzji inwestycyjnych.