"Rozwój bloga wspierany jest reklamami, których treść jest niezależna od prowadzącego."

Wyniki spółek z mojego portfela za 1 kw – jakie mogą być ?

Unimot – w przypadku tej firmy głównie patrzę na zysk
netto 8,2 mln (zysk jednostki dominującej) który jest 5% wyższy r/r przy
75% wzroście przychodów (spadła mocno marża netto). Dzięki ostatniej
emisji akcji
mocno poprawił się bilans firmy, obecnie kapitał własny
wynosi 198 mln i przy 360 mln kapitalizacji zrobiło się znacznie
bezpiecznej. Znacznie poprawiły się przepływy operacyjne (o 62 mln)
które są ujemne i wynoszą 37,7 mln, nie jest to na chwilę obecną
niepokojące bo wynika to z dynamicznych przyrostów przychodów i dużych
obracanych kwot, korzystnie zwiększyła się amortyzacja a zmniejszył
Capex. Ciekawa jest pozycja przychodów ze względu na kraj, poza Polską
mocno wzrosły przychody w Holandi (+ 90 mln), Czechach i Bułgarii i to
dla mnie spore ale pozytywne zaskoczenie gdyż przekonany byłem że
dynamika wzrostu przychodów pochodzi głównie z Polski a tu mamy ładną
dywersyfikację. W segmencie oleju napędowego Unimot rośnie szybciej niż
rynek i szybciej niż konkurencja (rynek wzrosł o 15% a Orlen i Lotos 6 i
9%), wzrósł też udział na rynku i w imporcie oleju. 5 czerwca otwarcie
pierwszej stacji paliw pod marką Avia (do końca roku ma być 15).
Czynnikami sprzyjającymi są m.in. wprowadzony w Polsce tzw. pakiet
paliwowy i pakiet transportowy, wykorzystanie własnych, stabilnych
źródeł zaopatrzenia i kompetencji w zakresie handlowym, jak również
umiejętności zastosowania narzędzi finansowych i hedgingowych. Spadek
marż w I kwartale 2017 roku wynikał głównie z ogólnego obniżenia się
poziomu marż na rynku hurtowym oleju napędowego. W I kwartale 2017 roku
nastąpił wzrost sprzedanych wolumenów, w tym z tytułu realizacji
wygranego przetargu na zakup biopaliw. Pomimo spadających cen biopaliw,
Emitent poprzez odpowiednio dobrane zabezpieczenia finansowe oraz
długoletnie doświadczenie kadry zarządzającej utrzymał rentowność w tym
obszarze na poziomie z poprzednich okresów.

Helio – w zasadzie wyniki są zgodny z tym co można było oczekiwać chociaż po
cichu liczyłem na jakąś niespodziankę gdyż szacunki które podali były w
trakcie trwania kwartału i można było liczyć że im sprzedaż jeszcze się
poprawiła. Raport niestety jest skąpy w informacje finansowe (jest mocno
okrojony), nie ma załączonego bilansu, rozbicia rzis i przepływów
operacyjnych więc mogę się odnieść to komentarzy zarządu. „Mimo
spłaszczenia się sezonowości sprzedaży Spółki w ciągu roku, należy
odnotować, że to wciąż okresy przedświąteczne są głównym generatorem
zysków Emitenta. Z uwagi zatem na późny termin tegorocznej Wielkanocy
(połowa kwietnia 2017 względem końca marca 2016) część przedświątecznego
piku sprzedażowego przypadnie w udziale jeszcze ostatniemu kwartałowi
roku obrotowego 2016/2017. Równolegle należy liczyć się w tym czasie z
wyższymi kosztami sprzedaży wynikającymi m.in. z intensyfikacji działań
promocyjnych w tygodniach bezpośrednio poprzedzających święta.
Jednocześnie
należy uczulić, że z uwagi na efekt wysokiej bazy IV kwartału ubiegłego
roku obrotowego (kwiecień – czerwiec 2016), utrzymanie w kolejnych
okresach sprawozdawczych obecnej dynamiki sprzedaży jest już mało
prawdopodobne.
….należy zwrócić szczególną uwagę na sytuację
panującą na rynku walutowym. Niestabilna sytuacja w tym zakresie wpływa
bowiem negatywnie na działalność HELIO S.A. Deprecjacja złotego wobec
kluczowej dla zakupu surowca waluty (USD) przyczynia się bowiem przede
wszystkim do obniżenia uzyskiwanych przez Spółkę marż ze sprzedaży
brutto.”

Aviaam Leasing – bardzo pozytywne wyniki gdyż bez przychodów ze sprzedaży samolotów które nie są stałe więc nie powinno się ich uwzględniać w szacowaniu wyników, podstawowa działalność czyli leasing i obsługa leasingowa pokazały że duży potencjał, przypomnę że Aviaam odświeżył w zeszłym roku flotę i widać od razu progres, wszystko wskazuje że współpraca z chińczykami może być owocna. Uwaga – nie przestraszcie się jak będzie przeglądać wyniki w biznesradar.pl, wygląda tak jakby firmie mocno skurczył się cały biznes (spadek przychodów i bilansu), jest to wynikiem umocnienia naszej złotówki na koniec poprzedniego kwartału na którą wyniki są przeliczane, w usd czy eur jest super a w pln gorzej wygląda.


4Fun Media – wyniki są lepsze r/r na poziomie przychodów i zysku netto i warto też zwrócić uwagę na zysk jednostki dominującej który jest wyższy od netto, zysk byłby wyższy gdyby nie wysoki podatek dochodowy, wg moich zasad c/z wynosi 6 (czyli nisko), bilans poprawił się. Pomimo faktu iż trochę spekulacyjnie zakupiłem akcje bo podawane przez wirtualnemedia.pl przychody z reklam wskazywały na potężne wzrosty, trzymam dalej akcje do kolejnych wyników a gdyby kurs spadł to rozważę dokupienie.

Danks – patrząc na przychody i zysk netto jest sporo słabiej i jestem trochę zaskoczony, może na niższy zysk wpłynęły koszty nowej emisji akcji, ładne przepływy operacyjne, spora amortyzacja, świetny bilans i 12,4 mln gotówki (brak kredytów) więcej od obecnej kapitalizacji. Chyba dalej kurs będzie w miejscu stał.

Astarta – tak na szybko wyniki trochę gorsze od moich oczekiwań gdyż
zysk netto wzrósł o 64% (do 31 mln eur) a szacowałem 90% więcej i to
największy minus, zaskoczyły mnie dosyć wysokie koszty sprzedaży.
Pozostałe dane wyglądają dużo lepiej, przychody zwiększyły się o 111% do
148 milionów EUR, przepływy środków pieniężnych z działalności
operacyjnej wzrosły o 122% do 84 milionów EUR, a udział eksportu wyniósł
73% skonsolidowanych przychodów. Dług netto zmniejszył się do
najniższego poziomu w ciągu ostatnich dziewięciu lat do 73 milionów
euro. Spółka sprzedała 115% więcej cukru i 141% więcej ziaren i nasion
oleistych w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.
Sprzedaż eksportu cukru przyczyniła się do 72% przychodów segmentowych, a
90% z nich zostało wyeksportowanych. C/z spada z 4,85 do 4,28, bilans
ładny, przepływy operacyjne jak wyżej napisałem świetne, patrząc na
bilans to zapasy są obecnie wyższe 48 mln eur i o tyle można minimalnie
szacować poprawę przychodów w kolejnych okresach (szczególnie 2 kw).

Onico – duży zawód jeśli chodzi o zysk netto który spadł o 40% przy
rosnących przychodach o 10%, tak wygląda jakby lekko spadające ceny ropy
w 1 kw pogorszyły im rentowność (może się nie zabezpieczają). Nie widzę
sensu analizowania bilansu czy przepływów bo w przypadku tej firmy
grałem pod zysk netto. Obecnie c/z wzrasta do 7,10, niby tanio ale
niesmak ogromny. Niby spółka „Spółka liczy na wzrost wolumenów sprzedaży
w kluczowych segmentach prowadzonej działalności. Do osiągania lepszych
wyników finansowych powinny przyczynić się zarówno nowe strumienie
dostaw produktów ropopochodnych oraz wejście w nowe segmenty
sprzedaży. Spółka w pierwszym kwartale 2017 r. rozpoczęła dostawy
autogazu do międzynarodowych sieci stacji paliw w Polsce” i przeszli od
kwietnia częściowo na zapasy obowiązkowe tak jak Unimot co powinno
poprawić wyniki „Spółka dokonała oceny ekonomicznej sposobu realizacji
obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych, wynikiem której została
podjęta decyzja o zmianie polegającej na częściowym zastąpieniu usługi
biletowej zapasami fizycznymi”.

Skarbiec – jest dobrze, wyniki są nawet lepsze od prognozy mbanku
gdyż przychody wyniosły 31,128 mln rok temu 17,361 mln (79%
wzrostu) a zysk 8,469 mln przy 2,987 mln rok temu (183% wzrostu).
Bilans się

poprawił, przepływy operacyjne niższe o 4 mln (gotówka
nie nadąża za zyskami) zakładam że w ostatnim kwartale się
wyrównają, c/z spada do do 8,80 i oczekuję dalszego spadku po
kolejnych wynikach, na dzień dzisiejszy dywidenda po obecnych
wynikach to minimum 10%. Generalnie tak jak dm mbanku przewidział
zyski się poprawią dzięki opłacie zmiennej która wyniosła
11,425 mln i o tyle była wyższa r/r. Nie mogę znaleźć dokładnie
zasad naliczania tej opłaty i tylko wiem że zależy od wielkości
aktywów i osiąganych wyników inwestycyjnych. Na dzień dzisiejszy
zakładam że i w obecnym kwartale może być wyższa r/r ale to
wszystko zależy od dalszego zachowania giełd (myślę tu o okresie
do 30 czerwca).

Jest to kontynuacja zapoczątkowanego kwartał temu cyklu link poprzedni post o szacowaniu wyników spółek które mam aktualnie w moim portfelu. Zaprezentowane w tym poście szacunki dotyczą ostatniego kwartału czyli okresu od  1.01.2017 do 31.03.2017r.

Jako że nie jestem zawodowym analitykiem, nie mam uprawnień i
odpowiednich narzędzi do profesjonalnej analizy dlatego to nie są
żadne rekomendacje czy prognozy a tylko moje oczekiwania.

Firmy IRL i
Aviaaml
nie podały jeszcze terminów raportów i możliwe jest że 2 dni
przed publikacją dopiero o tym poinformują. W przypadku tych dwóch
spółek rozbieżności moich szacunków z faktycznymi wynikami mogą być duże gdyż IRL w 2016r. pokazał słabe wyniki (szczególnie 3 ostatnie kwartały) i
zakładam że jeszcze 1 kw może byś sporo gorszy niż rok temu, natomiast w przypadku Aviaaml
szacunki są trochę spekulacją gdyż firma często uzyskuje nieregularne dodatkowe przychody z handlu samolotami którego niestety nie jestem w żaden sposób przewidzieć. W przypadku Astarty to podane są wstępne szacunki przychodów które są aż o 123% wyższe r/r więc i zysk może być znacznie wyższy niż przyjęty w moich szacunkach. Także Helio poinformowało iż spodziewa się podwojenia wyniku finansowego (uwaga, Helio ma przesunięty rok obrachunkowy, szacunek mój dotyczy 3 kw).
W przypadku najnowszego mojego zakupu 4fun media wyniki są dużą niewiadomą i na nie szczególnie czekam (mimo małego zaangażowania) gdyż mogą być odrobinę gorsze ale też dużo lepsze od moich szacunków, jeśli będą dużo lepsze (więcej w poście link to będę wówczas sporo powiększał pozycję).
Spółki paliwowe Onico i Unimot to trochę dla mnie niewiadome i podane przez te spółki wyniki będą istotne w stosunku do dalszego mojego zaangażowania w te firmy, Unimot podaje miesięczne przychody które w 1 kw r/r są wyższe o 70% i logicznie powinienem przyjmować nawet 80% wzrostu zysku, jednak spółka rok temu miała nienaturalnie wyższe przychody operacyjne o 4 mln (nie sprawdzałem ale mogły to być różnice kursowe) dlatego szacuję podobny zysk w tym kwartale. W przypadku Onico 4 kw potworzył sporo jednorazowych rezerw który negatywnie zaskoczyły dlatego obecnie wolę zachowawczo szacować aby się nie zaskoczyć ale nie mogę wykluczyć że może być bardzo dobrze.
Danks pomimo raportowanego spadku przychodów w 1 kw, zysk może być podobny dzięki obniżeniu stawki podatkowej z 19 na 15%.
Szacunek odnośnie Skarbca jest podobny do  prognozy dm mbanku która była dla mnie zachętą do kupna akcji.
Post ten będzie modyfikowany gdyż będę wpisywał podawane wyniki oraz w przypadku jakiegoś zakupu akcji nowej spółki przed wynikami za 1 kw to wówczas dopisze ją do tabeli.
Podane wyniki za 1 kw pochodzą z serwisu biznesradar.pl a nie z raportów finansowych więc jest możliwość że mogą być błędne. 
Przypominam o koniecznym przeczytaniu zasad mojego bloga i o ryzyku inwestycyjnym link zasady.
Aktualny stan mojego rachunku i posiadane akcje link rachunek.
Dzień wyników Nazwa Wynik 1 kw 2016 w mln Mój szacunek w mln Wynik 1 kw 2017 w mln Różnica szacunku w mln Różnica szacunku w % c/z przed / po wynikach
11.05.2017 Astarta 80,00 150,00 129,7 -20,3 – 13,50 4,92 / 4,20
12.05.2017 Onico 8,50 9,00 5,15 -3,85 -42,8 6,71 / 7,10
15.05.2017 4fun 0,42 0,60 0,65 +0,05 + 8 16,5 /12,45
15.05.2017 Danks 0,38 0,40 0,27 -0,13 -32,5 6,32 /ok 7
30.05.2017 Unimot 7,84 8,00 8 0 0 12,4 /12,1
30.05.2017 Helio 1,61 3,10 3,04 -0,06 -2% 8,40 /8,25
brak IRL 16,10 12,50 10,9 -1,6 -12,8 6,20 / 6,60
brak Aviaam 9,52 10,00 17,4 +7,4 +74 3,27 / 3,40
10.05.2017 Skarbiec 3 8 8,47 0,47 +5 11,22/8,80


avatar
2 Comment threads
3 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Comment authors
KryzaKrisPrezesZgred Recent comment authors
  Subscribe  
Powiadom o
Kris
Gość

Jak liczyles 4funmedia?

Kryza
Gość

Oszczedzasz mi sporo czasu. Mam podobny styl inwestowania. Postaram sie kiedys odwdzieczyc:)

Zgred
Gość

Prezes…
Czy przyjąłeś podobne założenia jak przy ostatnim szacowaniu???
czy może coś zmieniłeś?
tzn. czy jednak podszedłeś bardziej restrykcyjne do wyników???

Przedstawione informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianym rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszej analizy. Czytelnik musi być świadomy, że wyłącznie on ponosi odpowiedzialność z tytułu podejmowanych decyzji inwestycyjnych.