"Rozwój bloga wspierany jest reklamami, których treść jest niezależna od prowadzącego."

11 bit studios – gdzie podziały się fundamenty ?

Czytelnicy bloga znają moje negatywne podejście do spółek z szeroko pojmowanego sektora gier a czy takie podejście jest uzasadnione spróbuję pokazać na przykładzie 11 bit. Do takich „rozmyślań” skłoniła mnie opublikowana dzisiaj rekomendacja DM Vestor link. Czytaj dalej „11 bit studios – gdzie podziały się fundamenty ?”

Przedstawione informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianym rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszej analizy. Czytelnik musi być świadomy, że wyłącznie on ponosi odpowiedzialność z tytułu podejmowanych decyzji inwestycyjnych.