"Rozwój bloga wspierany jest reklamami, których treść jest niezależna od prowadzącego."

Spółki, które mogą poprawić wyniki

Celem zapoczątkowanego w 2020 roku cyklu, jest wyselekcjonowanie spółek, które poprawią swoje zyski w całym roku (konkretnie za okres 1 październik – 30 wrzesień).

Selekcja w obecnej, drugiej edycji, jest niezmiernie udana. 10 spółek zyski wzrosły po ponad 100 mln, w tym jednej spółki zysk wzrósł blisko 1 mld zł.

Z 38 spółek, tylko 2 zaraportowały niższe wyniki (jedna tylko o 0,2 mln), a 36 zyski wzrosły.

Kursy akcji 38 spółek wytypowanych „przeze mnie” na początku roku, średnio wzrosły o 59% każda, przy 29% wzroście WIG w tym okresie.

W ubiegłorocznej edycji po 3 kwartałach, kursy wytypowanych spółek rosły średnio aż 227%, ale wówczas wyniki „ciągnęła” jedna spółka, Mercator, którego kurs rósł 4.700 %.

Obecnie dużym zaskoczeniem jest to, iż 8 spółek wzrosty kursu akcji przekroczyły 100%, z czego 3 przekroczyły 200%.

Jakie to spółki, jakie mogą raportować zyski za miniony kwartał, przeczytać można w mojej analizie opublikowanej na Portalu Analiz.

Zachęcam do dołączenia do społeczności Portalu Analiz, czyli ponad 1.350 abonentów, którzy aktywnie na forum i czat, wymieniają się swoją wiedzą i doświadczeniami inwestycyjnymi.

Otoczenie sprzyja Inter Cars

1 półrocze 2021 roku było znakomite dla Grupy Inter Cars, gdyż przychody wzrosły o 37%, a zysk netto o 107%, w stosunku do poprzedniego roku.

Wysokich dynamik (szczególnie zysku netto) należy oczekiwać również w obecnym półroczu.

Jakie mogą być tegoroczne przychody i zyski, zawarłem w analizie opublikowanej na Portalu Analiz.

Zachęcam do dołączenia do społeczności Portalu Analiz, czyli ponad 1.350 abonentów, którzy aktywnie na forum i czat, wymieniają się swoją wiedzą i doświadczeniami inwestycyjnymi.

Mercor – napływają ciekawe informacje

Miniony rok obrotowy dla Mercor był niezwykłe udany pod względem wypracowanego zysku netto.

Jednak to nie dobre wyniki, a trwający przegląd opcji strategicznych czy uruchomienie nowej linii produkcyjnej, to czynniki które mogą sprawić, iż w najbliższym miesiącach może się w spółce sporo wydarzyć.

Zapraszam do zapoznania się z analizą spółki Mercor opublikowanej na Portalu Analiz.

Zachęcam do dołączenia do społeczności Portalu Analiz, czyli ponad 1.350 abonentów, którzy aktywnie na forum i czat, wymieniają się swoją wiedzą i doświadczeniami inwestycyjnymi.

Grodno z rekordowym kwartałem

Grodno pozytywnie zaskoczyło wynikami za 1 q 2021r, które były rekordowe w historii całej Grupy.

Przychody r/r wzrosły 62%, zysk netto i Ebitda wzrosły po 43% r/r.

Wysokie dynamiki mogą się utrzymać i w obecnym kwartale, na co wskazują przychody za lipiec, które wzrosły 54% r/r.

Co wpłynęło na mocne przyspieszenie biznesu Grodna i jakie mogą być przyszłe wyniki, dowiesz się z mojej analizy opublikowanej na Portalu Analiz .

Zachęcam do dołączenia do społeczności Portalu Analiz, czyli ponad 1.300 abonentów, którzy aktywnie na forum i czat, wymieniają się swoją wiedzą i doświadczeniami inwestycyjnymi.

Esotiq & Henderson z mocnym 1 kwartałem 2021r.

Kurs akcji Esotiq & Henderson w rok wzrósł 315%, z czego duża część wzrostu przypadła na okres po publikacji wyników za 1 kwartał 2021r.

Tegoroczne wyniki były bardzo dobre, zarówno na poziomie przychodów, uzyskanej marży jak i zysków.

Wpłynęło na to kilka czynników, jak rosnąca sprzedaż on-line, renegocjacje umów z dostawcami oraz umów czynszów, ścisła kontrola kosztów i inne.

Czy te czynniki mogą pomagać w dalszej części roku i jakie mogą być tegoroczne wyniki, zawarłem w analizie opublikowanej na Portal Analiz.

Zachęcam do dołączenia do społeczności Portalu Analiz, czyli ponad 1.300 abonentów, którzy aktywnie na forum i czat, wymieniają się swoją wiedzą i doświadczeniami inwestycyjnymi.

Rosnące ceny stali szansą dla jej dystrybutorów

W styczniu tego roku na Portalu Analiz pojawił się mój wpis „Rosnące ceny stali szansą dla jej dystrybutorów”. Analiza okazała się trafna, w Q1 wzrosły zyski Bowim i Drozapol, a w ślad za nimi i kursy akcji. Rajd cen stali się jednak nie zakończył na Q1, a wręcz trwa dalej w najlepsze. Zapraszamy zatem do zapoznania się z aktualizacją analizy link oraz prognozą zysków za 2 kwartał 2021r.

Zachęcam do dołączenia do społeczności Portalu Analiz, czyli ponad 1.300 abonentów, którzy aktywnie na forum i czat, wymieniają się swoją wiedzą i doświadczeniami inwestycyjnymi.

ONDE – udane IPO

ONDE SA jest czołowym wykonawcą infrastruktury dla OZE, w szczególności farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych w Polsce. Spółka uczestniczyła lub uczestniczy w realizacji projektów o łącznej mocy około 2809,5 MW, w tym projektów budowy farm wiatrowych o mocy 2592,5 MW oraz projektów budowy farm fotowoltaicznych o mocy 217 MW. Spółka działa również w sektorze budownictwa drogowo-inżynieryjnego, realizując inwestycje dla infrastruktury drogowej w Polsce.

Na Portalu Analiz opublikowałem analizę prospektu emisyjnego i perspektyw ONDE link.

Już dziś wiadomo, że emisja była niezmiernie udana, gdyż wszystkie akcje zostały objęte przez inwestorów. Warto podkreślić, iż inwestorzy indywidualni chcieli objąć niemal 13 mln akcji, a ich zapisy zostały w 89% zredukowane.

Czy spółka pozyskane ponad 200 mln zł zamieni w worek pieniędzy, tego się dowiemy w najbliższych latach.

Zachęcam do przeczytania analizy oraz dołączenia do społeczności Portalu Analiz, czyli 1.300 abonentów, którzy aktywnie na forum i czat, wymieniają się swoją wiedzą i doświadczeniami inwestycyjnymi.

Pozbud – ambitne plany na przyszłość

Grupa Kapitałowa POZBUD działa (lub zamierza działać) na rynkach: stolarki otworowej, usług budowlanych, deweloperskim, przemysłu kolejowego oraz odnawialnych źródeł energii.

Miniony 2020 rok, był dla Pozbud szczególnie dobry, dzięki realizowanemu kontraktowi z PKP PLK, a którego realizacja potrwa jeszcze 2 lata.

Dzięki rekordowym marżom na tym kontrakcie, zyski (netto, Ebitda) były najwyższe w historii.

Plany na przyszłość zarząd spółki ma ambitne, czy zostaną zrealizowane, a Pozbud stanie się holdingiem dobrze prosperujących firm, to dowiemy się dopiero za kilka lat.

Zachęcam do przeczytania analizy oraz dołączenia do społeczności Portalu Analiz, czyli 1.300 abonentów, którzy aktywnie na forum i czat, wymieniają się swoją wiedzą i doświadczeniami inwestycyjnymi.

OEX – wysokie zyski, wsparte jednorazowymi dochodami

2020 rok ze względu na panujący Covid-19, był trudny dla grupy OEX, szczególnie dla znajdujących się w Grupie salonów komórkowych (Orange, T-Mobile, Plus). Gdyby nie pomoc publiczna, uzyskana w ramach Tarczy 1.0 oraz  dopłata do sprzedanej spółki zależnej Archidoc, zysk netto byłby na znacznie niższym poziomie.

Bardzo dobry początek 2021 roku, przywraca nadzieję, iż Grupa OEX powróci do lepszych , uzyskanych w latach poprzednich wyników.

W analizie opublikowanej na Portalu Analiz link , odniosłem się do ostatnich wyników oraz zawarłem własne oczekiwania odnośnie przychodów i zysków, jakie spółka może osiągnąć w najbliższym czasie.

Zachęcam do przeczytania analizy oraz dołączenia do społeczności Portalu Analiz, czyli 1.280 abonentów, którzy aktywnie na forum i czat, wymieniają się swoją wiedzą i doświadczeniami inwestycyjnymi.

Spółki, które mogą poprawić wyniki

Gdy rok temu wytypowałem 23 spółki, które mogą poprawić wyniki w najbliższych 12 miesiącach, nie przypuszczałem tak mocnych wzrostów kursów ich akcji.

Średnio kurs każdej ze spółek wzrósł aż o 215% !!! a nie uwzględniając inwestycyjnego hitu 2020 roku Mercatora, średni wzrost kursu akcji wyniósłby 37%.

Na 2021 rok sporządziłem nową listę z 38 spółkami, które moim zdaniem poprawią zyski .

Po 4 miesiącach 2021 roku, kursy ich akcji średnio urosły 37%.

Z tych 38 spółek, tylko dwie z nich zanotowały pogorszenie zysk netto w ostatnim kwartale, a 36 go poprawiło.

Jakie to spółki, czy przewiduję dalszej poprawy zysków i wzrostów kursów, dowiesz się z artykułu opublikowanego na Portalu Analiz link.

Zachęcam do przeczytania artykułu oraz dołączenia do społeczności Portalu Analiz, czyli 1.250 abonentów, którzy aktywnie na forum i czat, wymieniają się swoją wiedzą i doświadczeniami inwestycyjnymi.

Pandemia sprzyja wynikom TOYA

Szalejący na świecie Covid-19, niejako „wymusił” pozostanie wielu osób w domach (praca i nauka zdalna), które postanowiły wyremontować własne mieszkania i domy. Do remontów potrzebowały m.in. narzędzi, które w swojej ofercie ma TOYA.

Był to jeden z wpływów, poza organicznym rozwojem, który sprawił, iż Grupa TOYA w 2020 roku osiągnęła najwyższe w historii wyniki.

Przychody r/r wzrosły o 23%, zysk netto r/r wzrósł o 44%.

W analizie opublikowanej na Portalu Analiz link , odniosłem się do ostatnich wyników oraz zawarłem własne oczekiwania odnośnie przychodów i zysków, jakie spółka może osiągnąć w najbliższym czasie.

Zachęcam do przeczytania analizy oraz dołączenia do społeczności Portalu Analiz, czyli 1.250 abonentów, którzy aktywnie na forum i czat, wymieniają się swoją wiedzą i doświadczeniami inwestycyjnymi.

Inter Cars mocno rośnie

W przeciwieństwo do wielu branż, epidemia Covid pozytywnie wpłynęła na dystrybutorów części samochodowych. Większość sklepów była otwarta, Polacy z komunikacji masowej przesiedli się do prywatnych aut, firmy podniosły ceny sprzedawanych produktów, ograniczono zbędne koszty.

Czynniki te sprawiły, iż w 2020 roku Grupa Inter Cars uzyskała 9,159 mld przychodów i 333 mln zysku netto, co było najwyższymi wartościami w historii.

W analizie opublikowanej na Portalu Analiz link , odniosłem się do ostatnich wyników oraz zawarłem własne oczekiwania odnośnie przychodów i zysków, jakie spółka może osiągnąć w najbliższym czasie.

Zachęcam do przeczytania analizy oraz dołączenia do społeczności Portalu Analiz, czyli 1.170 abonentów, którzy aktywnie na forum i czat, wymieniają się swoją wiedzą i doświadczeniami inwestycyjnymi.

Eurotel – z problemami ale wciąż do przodu

W marcu 2020 roku, gdy pandemia Covid „wkroczyła” do Polski, został wprowadzony lockdown, pojawiły się obawy, iż Eurotel może mieć problemy z płynnością (ze względu na zamknięte galerie w których prowadzi swoją główną działalność). Wówczas mało kto mógł się spodziewać, iż skokowo wzrośnie popyt na sprzęt IT do pracy i nauki zdalnej, a to pozytywnie wpłynie na segment iDream grupy Eurotel.

Powyższe czynniki sprawiły, iż Eurotel pomimo 2% spadku przychodów, poprawił marże na sprzedaży, które przełożyły się na najwyższy w historii zysk netto. 19,58 mln zysku, przy 15,86 mln rok temu, to wysoki 23% wzrost r/r.

W analizie opublikowanej na Portalu Analiz link , odniosłem się do ostatnich wyników oraz zawarłem własne oczekiwania odnośnie przychodów i zysków, jakie spółka może osiągnąć w najbliższym czasie.

Zachęcam do przeczytania analizy oraz dołączenia do społeczności Portalu Analiz, czyli 1.150 abonentów, którzy aktywnie na forum i czat, wymieniają się swoją wiedzą i doświadczeniami inwestycyjnymi.

Unimot po rekordowym roku

Dla Unimot, rok 2020 był pod każdym względem rekordowy. Przychody wzrosły o 8%, a skorygowany (o wycenę zapasów paliw ciekłych i inne odpisy) zysk netto wzrósł o 88%. Zmiana polityki cenowej (inaczej ustalają ceny hurtowe i transakcje spot), największego konkurenta (PKN Orlen), może korzystnie wpłynąć na wyniki Unimot (mniejsza presja na marże).

W analizie opublikowanej na Portalu Analiz link , odniosłem się do ostatnich wyników oraz zawarłem własne oczekiwania odnośnie przychodów i zysków, jakie spółka może osiągnąć w najbliższym czasie.

Zachęcam do przeczytania analizy oraz dołączenia do społeczności Portalu Analiz, czyli ponad 1.100 abonentów, którzy aktywnie na forum i czat, wymieniają się swoją wiedzą i doświadczeniami inwestycyjnymi.

Korzystając z okazji chciałbym z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych życzyć wszystkim czytelnikom bloga analizyprezesa.pl i Portalu Analiz, zdrowych, pogodnych, spędzanych w rodzinnym gronie świąt. Wykorzystajcie ten czas do odpoczynku od zgiełku codzienności, a niech te wiosenne dni będą pełne radości, słońca i odpoczynku.

Przemek (prezes)

analizyprezesa.pl/Portal Analiz

VIGO System kontynuuje poprawę wyników

Od mojej analizy na blogu minęło 15 miesięcy. Od tego czasu kurs spółki wzrósł 100%, więc całkiem sporo.

Po dobrych wynikach rocznych za 2020 rok (24% wzrost przychodów, 42% wzrost zysku Ebitda), postanowiłem odświeżyć informacje o spółce.

W analizie opublikowanej na Portalu Analiz link , odniosłem się do ostatnich wyników oraz zawarłem własne oczekiwania odnośnie przychodów i zysków, jakie spółka może osiągnąć w najbliższych latach.

Zachęcam do przeczytania analizy oraz dołączenia do społeczności Portalu Analiz, czyli ponad 1.200 abonentów, którzy aktywnie na forum i czat, wymieniają się swoją wiedzą i doświadczeniami inwestycyjnymi.

Asbis „gwiazdą” GPW 2020 roku

Rok 2020 zapisał się w historii, jako jest z najbardziej zmiennych na rynkach finansowych. Rozprzestrzeniająca się pandemia Covid-19 sprawiła, iż indeksy giełdowe zanotowały wieloletnie dołki, a ceny ropy pierwszy raz w historii zanotowały ujemne ceny. Jednak po spektakularnych spadkach na przełomie marca/kwietnia, nastąpiło równie spektakularne odbicie, podczas którego indeksy mocno wzrosły, a wiele kursów akcji spółek wzrosło kilkaset i więcej procent.

Wśród takich spółek były walory Asbis, której kurs akcji od marcowego dołka wraz z wypłaconymi dywidendami przekroczył 500% stopy zwrotu.

W tym miejscu należy podkreślić, że kurs akcji rósł wraz ze stale poprawiającymi się wynikami, które spółka raportowała. A wyniki te, nie ma co ukrywać były świetne, najlepsze w historii działalności Grupy Asbis.

Asbis w 2020 r. osiągnął najwyższe w swojej historii przychody (2,366 mld USD), które były wyższe r/r o 23,58% (1,914 mld USD). Co ważne, dynamiczne wzrosty przychodów nie przełożyły się negatywnie na marże brutto ze sprzedaży, która wzrosła z 5,43% do  5,84%. Była ona wysoka ale nie rekordowa, bo w 2013 roku (przed agresją militarną Rosji na Krym/Ukrainę) spółka potrafiła osiągać 6% marżę.

Wzrost marży (szczególnie w 4 kw 2020) oraz wzrost przychodów sprawił, że zarówno zysk Ebit (z działalności operacyjnej), jak i zysk netto były na najwyższym poziomie w historii (piękne wygląda ostatni zielony słupek na wykresie ?). Ebit wzrósł r/r o 71%, natomiast zysk netto jeszcze więcej bo 139%.

Czy Asbis może kontynuowań poprawę wyników w 2021 roku i czy kurs akcji ma jeszcze potencjał do wzrostu, starałem się odpowiedzieć w analizie którą zamieściłem na Portalu Analiz link.

Zachęcam do przeczytania analizy oraz dołączenia do społeczności Portalu Analiz, czyli blisko 1.100 abonentów, którzy aktywnie na forum i czat, wymieniają się swoją wiedzą i doświadczeniami inwestycyjnymi.

K2 Holding (dawny K2 Internet) ma za sobą bardzo udany rok

Dla K2 Holding 3 kwartały 2020 r. były najlepsze w historii pod względem uzyskanych przychodów i zysków.

Przychody w tym okresie wzrosły r/r „tylko” o 9%, ale mocny wzrost marży (z 4,65% do 13,20%) przełożył się na rekordowy zysk Ebit (5,8 mln do 2,15 mln straty rok wcześniej) i zysk netto (3,8 mln do 2,19 mln straty w porównywalnym okresie roku poprzedniego).

Jakie były powody poprawy wyników i jakie są perspektywy Grupy K2 w najbliższych latach, dowiesz się z analizy którą opublikowałem na Portal Analiz.

Zachęcam do przeczytania analizy oraz dołączenia do społeczności Portalu Analiz, czyli ponad 1000 abonentów, którzy aktywnie na forum i czat, wymieniają się swoją wiedzą i doświadczeniami inwestycyjnymi.

Kino Polska z widoczną poprawą zysków w 2020 roku

W dniu wczorajszym opublikowane zostały wstępne wyniki Grupy Kapitałowej Kino Polska SA link. Wg nich, w 2020 roku przychody wyniosły 211,81 mln, a zysk netto 26,28 mln. Uzyskane wyniki są znacznie lepsze niż w 2019 r. gdy przychody wyniosły 201,59 mln a zysk netto 18,56 mln. Czytaj dalej „Kino Polska z widoczną poprawą zysków w 2020 roku”

Portal Analiz przekroczył 1.000 Abonentów !!!

Z przyjemnością chciałbym zakomunikować, iż na początku lutego Portal Analiz (portalanaliz.pl) którego jestem współprowadzącym przekroczył magiczną liczbę 1.000 Abonentów !!!

Warto podkreślić, iż w 13 miesięcy wzrost abonentów wyniósł, aż 150% (z 400 do 1.000).

Mnie osobiście bardzo cieszy, że czytelnicy Portalu są aktywnymi na forum i czacie, a dobitnie o tym świadczą statystyki.

Na czat, 04 lutego 2021 r, była rekordowa liczba czytelników zalogowanych w jednym czasie, bo aż 266.

Z kolei na forum, liczba postów przekroczyła 20.000, a liczba tematów to już blisko 550.

Portal Analiz to nie tylko analizy spółek, wymiana doświadczeń inwestorów ale także prowadzenie własnych portfeli inwestycyjnych. Wśród nich jest portfel inwestycyjny Czytelników Portalu Analiz, który na realnych pieniądzach w 2020 roku zarobił 35% i co ważne, znacznie pobija swój benchmark mWIG40TR.

ps co jakiś czas będą pojawiać się wpisy na moim blogu :-)

Przedstawione informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianym rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszej analizy. Czytelnik musi być świadomy, że wyłącznie on ponosi odpowiedzialność z tytułu podejmowanych decyzji inwestycyjnych.