"Rozwój bloga wspierany jest reklamami, których treść jest niezależna od prowadzącego."

Forum

Home Forums Forum

This forum contains 85 topics and 4,369 replies, and was last updated by  Nieuk 4 years, 5 months ago.

Viewing 25 topics - 1 through 25 (of 85 total)
Viewing 25 topics - 1 through 25 (of 85 total)

You must be logged in to create new topics.

Przedstawione informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianym rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszej analizy. Czytelnik musi być świadomy, że wyłącznie on ponosi odpowiedzialność z tytułu podejmowanych decyzji inwestycyjnych.