"Informuję iż rozwój bloga i jego prowadzącego wspierany jest reklamami google wyświetlanymi na blogu których treść jest niezależna od woli prowadzącego. Prezes."

piątek, 4 maja 2018

Szacunki wyników za 1 kw spółek z moich wirtualnych portfeli

Kania - wynik na poziomie zysku netto i przychodów jest zdecydowanie niższy od moich oczekiwań, gdyż oczekiwałem 16 mln a jest 10 mln. Nie bardzo rozumiem dlaczego są niższe aż o 10% przychody gdyż
przejęli spółkę SS (czyli kilkanaście milionów przychodów) oraz był okres typowo przedświąteczny o czym nawet spółka wspomina "W  Spółce ZM Henryk Kania S.A.  sezonowość  wynika  głównie z okresów przedświątecznych,  gdzie przychód ze sprzedaży wyrobów gotowych jest większy niż w pozostałym okresie". Oczywiście są istotne tez pozytywy jak 13,7 mln dodatnich przepływów z działalności operacyjnej (wreszcie) oraz wzrost marży na sprzedaży z 5,85% do 8,29% a to podstawa działalności firmy. Ogólnie spory niedosyt.

CDRL - przychody wzrosły o 13% do 63 mln, wzrosła marża ze sprzedaży do 46,5% z 44,9%, wzrósł zysk ze sprzedaży o 11,9% do 3,43 mln tylko czemu spadł zysk netto aż o 1,5 mln ? Szacowałem 2 mln zysku a jest 0,3 mln straty a wpłynęły na to głównie pozostałe koszty operacyjne 2,9 mln (rok temu 1,16 mln). 

Telestrady zysk w 1 kw to 2,541 mln, jest niższy o 11% r/r i odrobinę wyższy od moich 2,5 mln szacunków. Marża ze sprzedaży minimalnie wzrosła (pozytywnie) a negatywnie wpłynęła wyższa amortyzacja (nie spodziewałem się wzrostu), wyższe koszty sprzedaży, zarządu i niższe o 4% przychody. Świetne jak zawsze przepływy operacyjne oraz mocna poprawa bilansu, brak kredytów a spółka posiada aż 5,88 mln gotówki i przez rok przybyło jej uwzględniając spłatę kredytu aż 6,50 mln zł. c/z rośnie do 5,56 czyli nadal nisko jak na spółkę dywidendową. Zaskoczeń większych nie ma i jestem umiarkowanie zadowolony, czekam teraz na raport roczny i propozycję minimum 1,50zł dywidendy na akcję.


Ambra tak na szybko patrząc na same liczby to świetny wyniki, zysk w 3 kwartale (mają przesunięty rok obrachunkowy) wyniósł 2,177 mln i był wyższy o 5,446 mln r/r (rok wcześniej 3,269 mln straty) oraz wyższy od mojego szacunku 1 mln zysku. Przychody wzrosły o 12% (9,8 mln)m bardzo dobre przepływy operacyjne, coraz ładniejszy bilans - ideał fundamentalny. C/z spada do 10,65.


IRL tak na szybko na poziomie zysku netto identyczne wyniki r/r, na niższy zysk wpłynął wyższy podatek jakieś 0,33 mln eur. Mocny wzrost przychodów, piękne przepływy operacyjne, poprawa bilansu, mocny wzrost zysku jednostkowego z którego wypłacana jest dywidenda - za jakiś czas trzeba będzie pewnie wrócić do firmy (ale to w drugiej połowie roku).

Asbis zysk wyniósł 1,713 mln usd i jest wyższy r/r o 210% ale znacznie niższy od moich szacunków 3 mln usd, ja szacując zysk przyjąłem że marża brutto na sprzedaży będzie podobna do tej z 4kw 2017 kiedy wyniosła 4,89% jednak była niższa bo 4,52%. Co ciekawe zysk Asbisu jest zgodny z konsensusem PAP link.

PCM zysk wyniósł 6,45 mln przy 12,16 mln rok wcześniej (mój szacunek 8 mln) i przy 19% wzroście przychodów, wyniki są słabe i nawet ni wiem dlaczego tak się dzieje, zaczynam nie rozumieć tej firmy i gdyby nie oczekiwanie na 15% dywidendę dawno sprzedałbym te akcje, c/z rośnie do 8,2 niby nie dużo jak na spółkę dywidendową ale nie wiadomo ile mogą spaść jeszcze przyszłe wyniki.

Seko bardzo ładne wyniki za 1 kw pokazał, wzrost zysku o 47% do 3,93 mln (na oczekiwałem 3,5 mln zysku), wzrost przychodów o 11%, wzrost marży ze sprzedaży, mocne przepływy operacyjne, c/z spada do 6,65  itd (super). Co ciekawe w raporcie wcale nie podają że jest to zasługa niższych cen surowców (ryb) wykorzystywanych przy produkcji).


Altus wyniki za 1 kw 2018 są lepsze od moich oczekiwań, zysk skonsolidowany wyniósł 23 mln i był wyższy o 2 mln od tego rok temu jak i mojego szacunku, bardziej patrzę na zysk jednostkowy z którego jest wypłacana dywidenda i tutaj mamy spadek o 1 mln do 20 mln (ja oczekiwałem spadku do 19 mln). Nie widzę sensu omawiać wyników gdyż TFI są specyficznymi firmami i raczej nie ma w nich nietypowych zdarzeń (przepływy operacyjne i bilans bardzo dobre). 


Jest to już mój szósty post o szacowaniu wyników spółek aktualnie znajdujących się w moim portfelu. 
Tym razem jako że zamknąłem swój rzeczywisty fundamentalny portfel "blogprezesa" obecne szacunki dotyczą spółek z wirtualnych portfeli Fundamentalnego i dywidendowego. Zaprezentowane w tym poście szacunki dotyczą ostatniego kwartału czyli okresu od  1.01.2018 do 31.03.2018r.
Na samym początku postu chcę od razu zaznaczyć że nie jestem zawodowym analitykiem, nie mam uprawnień i odpowiednich narzędzi do profesjonalnej analizy dlatego to nie są żadne rekomendacje czy prognozy a tylko moje oczekiwania. Spodziewam się iż w poprzednim kwartale spółki miały dobre wyniki i niektóre miały nawet kilkuset % wzrosty zysku, ale są też spółki w przypadku których oczekuję spadku zysku.

4fun - w 4 kw 2017 przejęli spółkę PRN Polska i dwie mniejsze spółki, wcześniejsze święta Wielkiej Nocy co da przesunięcie dochodów z reklam na cały 1 kw, ponadto poprawa zysku Screen Network.
Abc Data - mocny wzrost zysku dzięki słabemu USD oraz skoncentrowaniu się na wysokomarżowej sprzedaży
Altus - porównywalne aktywa za zarządzanie r/r, mniejsze przychody z opłaty zmiennej za zarządzanie spowodowane spadkami na giełdach, korzystny wpływ przejęcia na BPH TFI.
Ambra - niska baza gdyż rok temu była kradzież pieniędzy z konta na 0,6 mln eur, pozytywny wpływ wcześniejszych świąt Wielkiej Nocy
Asbis - wynik powinien być zbliżony do 4 kw 2017 ze względu na porównywalne przychody, uwaga - dane w tabelce są w USD !!!
BAH - wydzielony zysk rok temu wyniósł 13 mln i zakładam że teraz wyniósł tyle samo, pomimo zwiększonej sprzedaży prawdopodobnie będą zwiększone koszty modernizacji salonów samochodowych
CDRL - wyższe przychody i wyższe marże dzięki korzystnemu kursowi usd/pln, nie spodziewam się znacznych kosztów z tytułu różnic kursowych
Eurotel - rok temu był to okres ustawowego rejestrowania kart pre-paid co zwiększyło migrację/sprzedaż umów abonamentowych, teraz tego nie było
IRL - wyższe ceny prądu i większa sprzedaż, lepsze warunki wietrzne
Kania - niższe ceny surowca mięsnego (ceny wieprzowiny o 5-6% niższe r/r), zwiększona sprzedaż dzięki wcześniejszym świętom Wielkiej Nocy, konsolidacja wyników przejętych w grudniu Staropolskich Specjałów, dodatkowe koszty z tytułu refinansowania zadłużenia na długi termin
PCM - bardzo wysoka baza i presja na marże
Seko - korzystne ceny surowców (niższe około 30% r/r ceny śledzi w Norwegi), korzystny kurs eur/pln oraz zwiększona sprzedaż dzięki przesuniętym świętom Wielkiej Nocy
Telestrada - w każdym kwartale zakładam iż zysk wyniesie 2,5 mln, może być wyższy jeśli nadal będzie niska stopa podatkowa
Zepak - ciężko przewidzieć wyniki na poziomie zysku netto gdyż zamknięcie elektrowni Adamów spowoduje niższe przychody i zawiązanie pewnie jakiś rezerw, korzystne za to były ceny energii która wzrosła o 10% kw/kw.
Nazwa Wynik 1 kw 2017 w mln Mój szacunek w mln Wynik 1 kw 2018 w mln Różnica szacunku w mln Różnica szacunku w % c/z przed / po wynikach
4fun 0,65 2       1,45      -0,55     -27% 5,63 / 9
ABC Data 1,45 4,00 2,30 -1,70 -42% 8,78 /9,23
Altus 21,30 21        23      +2     +9,5% 6,00 / 5,75
Ambra -3,27 1,00 2,17 +1,17 +117% 12,78/10,65
Asbis 0,60 3,00 1,71 -1,29 -43% 7,79 / 7,15
BAH 13 13        8,76      -4,24      -33% 7,75 / 6,13
CDRL 1,18 2        0,78      -1,22      -61% 14,52/ 12
Eurotel 2,70 2,00 2,87 +0,87 +43 8,04 / 6,56
IRL 10,88 12,00 10,85 -1,15 -9,5% 6,76 / 6,20
Kania 10,4 16       10       -6      -37% 3,42 / 3,25
PCM 12,16 8,00 6,45 -1,55 -20% 7,19 / 8,20
Seko 2,68 3,50 3,93 +0,43 +12,30 % 7,38 / 6,65
Telestrada 2,85 2,50 2,541 0,04 +1,64% 5,16 / 5,56
Zepak 56,00 40,00 -15 -55 - 3,18 / 4,66
Euro-Tax 0,127 0,10 -0,08 -0,18 - 8,68 / 10,30Post ten będzie modyfikowany gdyż będę wpisywał podawane wyniki oraz w przypadku jakiegoś zakupu akcji nowej spółki przed wynikami za 1 kw to wówczas dopisze ją do tabeli. 
4fun nie jest jeszcze w portfelu ale będę chciał aby przed wynikami go kupić.

Podane wyniki za 1 kw 2017 pochodzą z serwisu biznesradar.pl a nie z raportów finansowych więc jest możliwość że mogą być błędne.

Przypominam o koniecznym przeczytaniu zasad Wirtualnego Portfela Fundamentalnego link  , wirtualnego portfela dywidendowego link oraz o ryzyku inwestycyjnym link zasady.
 
Przedstawione informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianym rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszej analizy. Czytelnik musi być świadomy, że wyłącznie on ponosi odpowiedzialność z tytułu podejmowanych decyzji inwestycyjnych. 
Udostępnij:

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Aktualności, analizy, komentarze ..

Krotkie analizy spółek z GPW i newconnect

27.09 Alumetal w mojej ocenie jest wzorową wręcz fundamentalną spółką w przypadku której oczekuję wręcz stałej i umiarkowanej popraw...

Wirtualny Portfel Dywidendowy

Istotne Notowania

Liczba wyświetleń ostatnie 30 dni