"Informuję iż rozwój bloga i jego prowadzącego wspierany jest reklamami google wyświetlanymi na blogu których treść jest niezależna od woli prowadzącego. Prezes."

poniedziałek, 2 kwietnia 2018

Analiza techniczna spółek z wirtualnego portfela dywidendowego

Post ten zawiera analizę techniczną spółek z drugiego prowadzonego portfela prowadzonego na blogu czyli portfela dywidendowego wykonaną przez zespół https://gpwatak.pl/.

ALTUS TFI 
Z reguły nie inwestujemy w fundusze giełdowe. Wychodzimy z założenia, że inwestowanie w "pośredników" przeczy naszym zasadom. Tutaj jednak jest duży pozytyw, że spółka wypłaca dywidendę. Pomijając jednak te subiektywne czynniki poniżej analizujemy obiektywnie spółkę od strony AT, która wygląda pozytywnie:
Wykres tygodniowy
Widoczny jest długoterminowy trend wzrostowy. Można to dobrze zobaczyć analizując wykres tzw. "wyższych szczytów i dołków" (patrz poziomy 1. 2. 3. oraz 4. na wykresie). Jest to wykres nieuwzględniający operacje (takimi wykresami posługuje się GPW ATAK: luki dywidendowe również stanowią opór). Na wykresie uwzględniającym operacje wsparcie ostateczne leży przy ~13 zł. Nie ma więc relatywnie istotnej różnicy. Wsparcie można więc wyznaczyć na 13,00 - 14,00 zł.



Wykres dzienny
Jak już wyżej wspomniałem: wsparcie znajduje się przy 13,00 - 14,00 zł. Patrząc jednak na zachowanie się szerokiego rynku i na fakt, że ALTUS to towarzystwo inwestycyjne, to osobiście byśmy inwestowali dopiero na przebicie 15,00 zł. Jak ktoś nie zważa na zachowanie kursu i inwestuje tylko pod dywidendę, to aktualne rejony (14 zł) też są rozsądne (przy wsparciu).


AMBRA
Wykres miesięczny
Z perspektywy analizy technicznej to bardzo dobra spółka. Trend wzrostowy jest notorycznie potwierdzany przez obroty. Tworzą się również regularnie wyższe szczyty (patrz punkty 1. 2. oraz 3. na wykresie). Do tego kurs doszedł do rejonów mocniejszego wsparcia na poziomie ~12,00 zł. Tutaj również przebiega linia trendu wzrostowego.


Wykres dzienny
Aktualnie tworzy się formacja techniczna trójkąta zniżkującego. Formacje techniczne kształtują się na bazie stałych zachowań inwestorów (psychologia). T. Bulkowski tak opisuje ciąg statystyczny zdarzeń po wybiciu:
"Pod względem wielkości wybicia wynoszącego średnio 47% formacja ta zajmuje drugie miejsce (pamiętaj, że wynik ten zakłada idealną realizację transakcji, więc twoje rezyltaty będą wyglądać inaczej). Współczynnik fałszywych sygnałów wynosi 7%, co znaczy, że w 7% formacji wzrost po wybiciu wyniósł mniej niż 5%. Kiedy wybicie się kończy, przeciętny spadek wynosi 30%, co daje formacji siódme miejsce w tej kategorii".


Z perspektywy analizy technicznej potencjalne miejsce kupna to będą obszary 11,50 - 12,10 zł (przy wsparciu) lub na przebicie 14,00 zł (pod potencjalne wybicie górą z formacji).

DECORA
Wykres tygodniowy (szersza perspektywa)
Kurs ostatecznie wyszedł z konsolidacji wewnątrz ~6,00 - 8,00 zł. Tworzy się więc zalążek trendu wzrostowego, co jest pozytywnym sygnałem. Cena akcji musi jednak wyjść na stałe nad opór na poziomie 10,00 zł. Obszar wsparcia jest tutaj szeroki: 8,00 - 9,10 zł. Jest to spowodowane wychodzeniem z trendu spadkowego/bocznego, więc wahania kursowe są tutaj dość spore. Przy niższych poziomach ~9,10 - 9,20 zł widoczna aktywacja kupujących.


Wykres tygodniowy (węższa perspektywa)
Spółka jest małopłynna, o niskich obrotach dziennych, więc tutaj biorę pod uwagę jedynie wykres tygodniowy. Z węższej perspektywy również tworzy się formacja techniczna trójkąta zniżkującego (widoczna bardziej na wykresie dziennym, który tutaj nie wklejam). Będziemy tutaj inwestować pod potencjalne wybicie górą z formacji oraz pod pod przebicie górnego knota świecy z dnia 15.03.18 - pod przebicie poziomu 10,20 zł. To w ten dzień utworzył się największy wolumen sesyjny podczas tego roku.


ZEPAK
Wykres tygodniowy
Gdy w połowie 2016 roku kurs spółki rozpoczął wzrostową sekwencję, mogliśmy być świadkami zmiany trendu w średnim terminie. Dokładnie rok temu kurs ustanowił swój lokalny szczyt na 18 zł, który jest jak beton. Co więcej, kurs po niemalże półrocznej konsolidacji wyruszył ponownie w dół negując tym samym ciężko wypracowane wzrosty poparte wzrostowym wolumenem. Przełamanie wsparcia na 16 zł w sierpniu ub.r. oznaczało dla kursu utratę ważnej linii obrony, która odgrywa w tej chwili jeden z wyższych oporów. Wybicie jeszcze mocniejszego wsparcia na 12 zł utwierdza nas w przekonaniu, że sytuacja na ZEP jest zdecydowanie prospadkowa, a kurs po ewentualnym powrocie do wyłamanego wsparcia na 12zł powinien kontynuować cykl spadkowym osiągając nowe minima. W perspektywie tygodniowej nadzieją pozostaje jeszcze wsparcie na 10 zł, które w maju 2016 r utworzone zostało na olbrzymim wolumenie wzrostowym.


Wykres dzienny
Podażowa moc ma zdecydowaną przewagę i nie widać z tej perspektywy jakiekolwiek przesłanki do poprawy sytuacji. Stałe pogłębianie dołków oraz brak nowych szczytów, to wyraźny znak dla silnego trendu spadkowego. Pojedyncze wzrostowe sesje służą głównie jako minikorekta, nie mająca jednak żadnego wpływu dla silnej podaży. To wszystko sprawia, że sytuacja odmieni się na wzrostową dopiero wtedy, jeżeli pojawi się olbrzymia marubozu, czyli czysta biała świeca o dużym wolumenie bądź jakaś inna prowzrostowa formacja techniczna. Do tego czasu pozostaje nam rysować nowe linie trendu spadkowego - przebicie którejś z niższych linii trendu spadkowego również będzie przesłanką do większego zainteresowania się wykresem pod względem zakupu akcji zgodnego z trendem.


TELESTRADA
Wykres tygodniowy
Wykres tygodniowy przedstawia nam długoterminowy trend wzrostowy, gdzie pole do korekty spadkowej może bez większego zagrożenia dla trendu sięgnąć nawet 15 zł. Mając u podstawy taki trend możemy jednak domniemać, że w długim terminie akcjonariuszy spółki czekają dalsze wzrosty. Z obecnych 17,6 zł kurs powinien kontynuować ruch do co najmniej historycznych szczytów na ~21 zł.


Wykres dzienny
Z perspektywy dziennej kurs charakteryzuje się niską zmiennością oraz trendem spadkowym z pewnym dolnym ograniczeniem na 17 zł. Taki obraz wykresu rysuje nam trójkąt zniżkujący. Możemy wyznaczyć, że wybicie kursu nad jedno z ostatnich ekstremów (18,3 dla oporu oraz 16,43 jako wsparcie) oznaczać będzie mocniejszy ruch w jedną ze stron. Do tego czasu kurs może konsolidować się jeszcze parę tygodni, jak nie miesięcy (obecna konsolidacja trwa już ponad rok) zacieśniając zakres ruchu jeszcze bardziej. Na koniec pragnę zaznaczyć, że pomimo swojego dosyć przewidywalnego (wzrostowego) charakteru, na wykresie zdarzają się takie "niespodzianki" jak np. w maju 2014, kiedy doszło do chwilowego wyłamania trendu (patrz wykres tygodniowy). Z wieloletniej perspektywy nie zmieniło się nic, bo widoczne wsparcie na 8 zł mogło się wykazać. Ogólnie mamy do czynienia z dosyć mozolnym, ale technicznie ciekawym walorem.


FERRO
Wykres tygodniowy
Długoterminowo wykres spółki Ferro prezentuje się zdecydowanie prowzrostowo. Nie jest to przykład spółki o nieskazitelnym trendzie wzrostowym, ale trwająca od 2013 roku dobra passa spółki jest wyraźna. Mamy bardzo silne wsparcie w obszarze 13 zł, gdzie wielokrotnie dochodziło do testu (niegdyś) oporu. Prowzrostowa sekwencja wyższych dołków była skazana na powodzenie pchając kursu na nowe historyczne maksima w połowie ubiegłego roku. Obecnie kurs oddał sporą ilośc wzrostów zniżkując z lekko powyżej 18 zł do obecnie 13,85 zł. Z jednej strony mamy skuteczny atak podaży, który w trzy tygodnie oddał spory procent wypracowanego zysku. Z drugiej, byczej strony mamy zetknięcie się z dwoma istotnymi poziomami: linią długoterminowego trendu wzrostowego oraz horyzontalnym wsparciem na 13 zł.  Długoterminowo możemy stwierdzić, że akcjonariusze mają dostępne tanie akcje, ale konieczne jest jeszcze spojrzenie na wykres dzienny.


Wykres dzienny
Na wykresie dziennym widzimy spore problemy. Po pierwsze kurs utworzył w czerwcu ub.r. sporą lukę spadkową, która zapoczątkowała ruch boczny w rejonie 15-17,8 zł przez 9 miesięcy wyłamując się finalnie parę tygodni temu luką w dół. Kolejna spadkowa luka na wykresie z tej perspektywy nie wygląda zachęcająco. Mamy de facto wyprzedanie na wskaźniku RSI, ale podyktowane ono jest silną przeceną w ostatnich dniach. Na 13,5 ubiło się małe wsparcie, które musi być bronione. O ile bykom uda się zainicjować atak, to zatrzyma się on na 15 zł, czyli na dolnym ograniczeniu wybitego ostatnio boczniaka - dopiero wyjście nad 15 zł i tym samym domknięcie potężnej luki spadkowej oznaczać będzie dla wykresu powrót siły. Do tego czasu pozostajemy w niepewności, przynajmniej w tym interwale.


Eurotel
Wykres tygodniowy
Wykresy tygodniowe tego typu nie wymagają obszernego komentarza. Mamy wzorowy trend wzrostowy poruszający się w kanale wzrostowym od początku 2015 roku. Fajnie widać jak znoszony jest kurs do istotnych wsparć, tudzież do dolnej bandy kanału, a następnie wyprowadzana jest kontra do górnego kanału tworząc tym samym nowe poziomy obronne. W tej perspektywie nie widać większych zagrożeń dla kursu. Najbliższe wsparcie mamy na 24 zł, ale nawet zejście kursu do 22 zł nie zaneguje prowzrostowego charakteru spółki.


Wykres dzienny
Obecna korekta ostatnich wzrostów podyktowana jest wykupieniem na wskaźnikach RSI oraz MACD. Zgodnie z analizą wykresu tygodniowego należy stwierdzić, że istotne wsparcia widoczne są na 24, 23 oraz 22 zł. Są to także ciekawe technicznie poziomy do dokupienia kolejnego pakietu akcji, gdyż dotychczas zawsze mieliśmy na wykresie potwierdzenie trendu wzrostowego w postaci silnych białych świec popartych wolumenem wzrostowym. Pomimo trendu wzrostowego nie możemy uznać szczególnego znaczenia różnych średnich kroczących, które w tym wypadku odgrywają bardziej marginalne znaczenie. Sytuacja w perspektywie krótkoterminowej zacznie się komplikować, jeżeli obóz niedźwiedzi zaatakuje wsparcie na 23 zł z ponadprzeciętnym wolumenem. Do tego czasu inwestycja w akcje Eurotel choć mozolna, wydaje się być pewna.


Powyższe wykresy i ich interpretacje są podane tylko informacyjnie, nie stanowią żadnej rekomendacji i porady inwestycyjnej.
Autorzy strony www.gpwatak.pl informują, że nie wykonują działalności maklerskiej składającej się z doradztwa inwestycyjnego, zarządzania portfelem, czy też przygotowywaniem rekomendacji dotyczących transakcji na instrumentach finansowych, ani jakiejkolwiek innej działalności maklerskiej określonej w Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) i w odpowiednich rozporządzeniach. Transakcje dokonywane przez użytkownika strony www.gpwatak.pl uważa się za jego własne, niezależne decyzje. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych danych, ani za szkody poniesione w ich wyniku.

Przypominam o koniecznym przeczytaniu zasad mojego bloga a szczególnie informacji o ogromnym ryzyku które jest w przypadku inwestowania na giełdzie link zasady i ryzyko

Przedstawione informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianym rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszej analizy. Czytelnik musi być świadomy, że wyłącznie on ponosi odpowiedzialność z tytułu podejmowanych decyzji inwestycyjnych.
Udostępnij:

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Aktualności, analizy, komentarze ..

Krotkie analizy spółek z GPW i newconnect

27.09 Alumetal w mojej ocenie jest wzorową wręcz fundamentalną spółką w przypadku której oczekuję wręcz stałej i umiarkowanej popraw...

Wirtualny Portfel Dywidendowy

Istotne Notowania

Liczba wyświetleń ostatnie 30 dni