"Informuję iż rozwój bloga i jego prowadzącego wspierany jest reklamami google wyświetlanymi na blogu których treść jest niezależna od woli prowadzącego. Prezes."

wtorek, 13 marca 2018

ZM Kania - wyniki z jednym zaskoczeniem

Tak jak można było przypuszczać raport roczny zawiera wiele zmian szczególnie w bilansie w związku z przejęciem w grudniu 2017 r. spółki Staropolskie Specjały. W przybliżeniu sprawdziły się moje szacunki
 link analiza spadku należności, wzrostu zapasów, majątku trwałego oraz zobowiązań. Jedynym i chyba mocno pozytywnym zaskoczeniem jest mocny wzrost zysku netto w 4 kwartale 2017 aż o 65% r/r do 18,85 mln zł przy 1% wzroście przychodów do 343 mln. Bardzo ważne że wzrost tego zysku nie wynika z jakiś jednorazowych przychodów (przynajmniej tego nie zauważyłem) ale ze wzrostu marży na sprzedaży z 6,30 % do 9,56% co daje 32,8 mln zysku ze sprzedaży. Jest to bardzo duży wzrost który rzadko się zdarza ale prawdopodobnie wynika on ze spadku cen żywca wieprzowego o 10% o którym pisałem w analizie.  Aktualne c/z to 3,90 czyli bardzo nisko.
Jeśli chodzi o bilans i przepływy operacyjne nie zmieniło się o tyle że nadal jest bardzo trudna sytuacja płynnościowa. Widoczny jest wzrost zobowiązań krótkoterminowych (szczególnie oprocentowanych) których spłata w najbliższym kwartale (firma poinformowała o emisji obligacji na 150 mln). Niepokojące jest też to że nastąpił wzrost przeterminowanych zobowiązań handlowych co oznacza że Kania odracza płatności wobec swoich kontrahentów (mogą to być zobowiązania przejętej spółki SS). W tym temacie wypowiedział się też audytor.

Podsumowując wyniki w pierwszej kolejności trzeba brać pod uwagę trudną sytuację płynnościową firmy i to jest główne ryzyko. Jeśli jednak uda się zapowiadana emisja obligacji na 150 mln duże ryzyko się oddali (przynajmniej w czasie) i jest szansa iż kurs ruszy mocniej w górę. Oczekuję że na poziomie zysku netto 1 kwartał będzie dużo lepszy r/r dzięki niższym kosztom cen sprzedaży wieprzka ( o 5% niżej r/r), wcześniejszym świętom Wielkiej Nocy co skumuluje sprzedaż w 1 kw oraz przejęta spółka SS doda też do wyników kilka milionów zysku (jeśli faktycznie je osiąga). Należy też wspomnieć iż pozytywnie na wyniki może wpływać kontrakt z jedną największych sieci w Niemczech o której w wywiadzie wspominał Kania.
W świetle przedstawionych wyników pozostawiam akcje do wyników za 1 kwartał 2018, mogę jedynie wcześniej zamknąć pozycję jeśli kurs mocno wzrośnie lub nie uda się uplasować obligacji przeznaczonych na spłatę zapadających i kapitał obrotowy.


Przedstawione informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianym rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszej analizy. Czytelnik musi być świadomy, że wyłącznie on ponosi odpowiedzialność z tytułu podejmowanych decyzji inwestycyjnych. 
Udostępnij: