"Informuję iż rozwój bloga i jego prowadzącego wspierany jest reklamami google wyświetlanymi na blogu których treść jest niezależna od woli prowadzącego. Prezes."

wtorek, 27 marca 2018

Aktualności, analizy, komentarze 3c/2018

dodano 30.03 BAH zaprezentował wyniki, zysk netto wyniósł 48,05 mln i był niższy od prognoz biur maklerskich o 2 mln, nie jest to duża różnica ale gdyby wydzielił sam 4 kw to wynik jest gorszy o 30%
(7 mln zysku przy 9 mln oczekiwań). Nie będę się doszukiwał powodów (może zwiększone koszty podziału firmy) gdyż raport jest trudny do analizy bo zawiera informacje jeszcze o połączonych firmach a do tego nie ma wydzielonego samego czwartego kwartału. Wg listu Prezesa Zarząd będzie rekomendował zgodnie z polityką dywidendy przeznaczenie 80% zysku skonsolidowanego na dywidendę co odpowiadałoby 92 groszom na akcję i 11% stopą dywidendy, ponadto ma być dodatkowo jeszcze wypłacona zaliczka z zysku za 2018r. Aktualne c/z 7,20.