"Informuję iż rozwój bloga i jego prowadzącego wspierany jest reklamami google wyświetlanymi na blogu których treść jest niezależna od woli prowadzącego. Prezes."

środa, 28 lutego 2018

Altus TFI - wyniki i szacowana dywidenda

Altus TFI zaprezentował wyniki za 4 kwartał 2017r. które na poziomie zysku skonsolidowanego wyniosły 17,84 mln i są niższe o 22% od moich szacunków (23 mln). Możliwe że jeszcze przy raporcie rocznym zostaną
skorygowane w górę tak jak było to rok temu kiedy zysk został podniesiony o około 4 mln.
Moje optymistyczne dość szacunki wynikały z oczekiwań pozytywnego wpływu na wynik przejęcia BPH TFI dzięki któremu wzrosły aktywa pod zarządzanie i po części to się potwierdziło, bo zysk ze sprzedaży wzrósł o 3,5 mln. Jednak wynik został zepsuty pozycją "Pozostałe koszty rodzajowe" (co to takiego jest ?) które wyniosły 8,594 mln a rok wcześniej było to tylko 0,534 mln. Bilans i przepływy operacyjne dobre choć zawsze mogłyby być lepsze, c/z wynosi 6,71. 

Aby oszacować dywidendę należy zerknąć do raportu jednostkowego z którego jest wypłacana. I tak zysk netto jednostkowy wyniósł 80 mln, z którego zgodnie ze statutem Altusa 10% jest przeznaczane na cele charytatywne tj. 8 mln (80 mln - 10%) czyli na dywidendy może zostać przeznaczone 72 mln zł. Jeśli cała ta kwota zostanie przeznaczona na dywidendę (spółka posiada 100 mln gotówki) to wyniesie ona 1,56 zł (72 mln zysku /46,12 mln akcji) na akcję czyli przy dzisiejszym kursie stopa dywidendy wyniesie 10,64% (1,56 zł dywidenda/14,65 kurs)*100. Niestety taka wysokość dywidendy będzie niższa od moich oczekiwań 1,70 zł dywidendy na akcję.
Podsumowując trochę chaotyczny wpis jestem zawiedziony wynikami gdyż zarówno wynik skonsolidowany (zaniżony pozostałymi kosztami rodzajowymi) jak i raport jednostkowy (gorszy operacyjnie niż rok wcześniej) z którego wypłacane są dywidendy były gorsze od moich oczekiwań. Zazwyczaj jeśli mnie spółka zawodzi to sprzedaję jej akcje, jednak ze względu na dosyć wysoką możliwą dywidendę o której powinniśmy się dowiedzieć za trzy miesiące trzymam akcje. Sprzedam je w momencie wzrostu kursu akcji ale nie później niż do lipca 2018. Oczywiście jeśli wyniki za 1 kw 2018 będą mocne i perspektywy na dalszą część roku pozytywne to nie wykluczam iż przytrzymam dłużej akcje. 


Przedstawione informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianym rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszej analizy. Czytelnik musi być świadomy, że wyłącznie on ponosi odpowiedzialność z tytułu podejmowanych decyzji inwestycyjnych. 
Udostępnij: