"Informuję iż rozwój bloga i jego prowadzącego wspierany jest reklamami google wyświetlanymi na blogu których treść jest niezależna od woli prowadzącego. Prezes."

niedziela, 7 stycznia 2018

Szacunki wyników za 4 kw spółek z moich wirtualnych portfeli

Eurotel podał wyniki: w 4 kw 2017 przychody wzrosły o 13%, zysk bez zmian (spadek marży), przepływy operacyjne o 30% gorsze r/r, wzrosła gotówka o 20%, zobowiązania wzrosły o 60%. Zysk netto jest niższy
o 0,6 mln od moich szacunków ale to mała różnica, wyniki raczej neutralnie można je ocenić choć brakuje mi w nich jakiejś iskry. W całym roku wzrosła sprzedaż T-Mobile i Apple, spadła Playa, otworzyli w 4 kw nowy salon idream i przejęli salony sprzedaży nc+ (ale to wiemy). Wydaje mi się że wyniki nie dadzą powodów do wzrostów ale oczekiwanie na wysoką dywidendę (zakładam 2,3 zł i stopę 9%), dobry bilans (brak zadłużenia finansowego i dużo gotówki na kontach), umiarkowana wycena (c/z 8,20) nie powinny też powodować spadków kursu.

ABC Data w moim odczuciu pokazała wyniki trochę gorsze niż się wydawały po wstępnych szacunkach. Głównie to przepływy operacyjne były w 4 kw sporo gorsze r/r +39 mln do 80 mln rok wcześniej, spółka to tłumaczy że zwiększoną sprzedaż mieli w końcówce 4 kw 2017. Ponadto jak było wiadomo zawiązali podatek odroczony ale w przychodach finansowych wrzucili 3,3 mln dotyczące braku dopłaty do kupna S4E. Prawidłowo gdyby uwzględnił te dwie jednorazowe transakcje to faktyczny zysk wyniósłby ok. 31 mln co dałoby c/z 8.  Nic nowego nie napisali na temat trwającej kontroli podatkowej więc czynnik ryzyka nadal pozostaje. Patrząc na te wyniki (spore zadłużenie, pokazany oficjalny zysk netto, ryzyko podatkowe) to wydaje się że ABC jest prawidłowo wyceniana i kurs nie powinien zareagować na opublikowane wyniki. Oczywiście inwestując patrzy się na przyszłość a nie przeszłość dlatego dobrze wygląda wzrost marży na sprzedaży która wyniosła w 4 kw 2017 6,02% i wzrosła z 5,30% r/r. Istotne iż jest ona wyższa nawet od tej z 1 kw 2017 gdzie było 5,90% marży czyli można zakładać że jeśli w 1 kw 2018 osiągnęli marżę jak w całym roku (6,1%) to zysk ze sprzedaży wzrośnie o 5 mln co może się przełożyć na jakieś 2,5 mln wyższego zysku netto (około 4 mln do 1,5 mln rok wcześniej). Podsumowując: raport roczny nie jest super jednak można oczekiwać iż wyniki tego roku będą lepsze co już powinno być widoczne po 1 kw 2018 gdzie zysk netto oczekuję że wzrósł o 166% do 4 mln. W raporcie za 1 kw 2018 trzeba będzie koniecznie zwrócić uwagę na przepływy operacyjne.


PCM zaprezentował raport którego krótkie omówienie zrobiłem pod tym linkiem


BAH zaprezentował wyniki, zysk netto wyniósł 48,05 mln i był niższy od prognoz biur maklerskich o 2 mln, nie jest to duża różnica ale gdyby wydzielił sam 4 kw to wynik jest gorszy o 30% (7 mln zysku przy 9 mln oczekiwań). Nie będę się doszukiwał powodów (może zwiększone koszty podziału firmy) gdyż raport jest trudny do analizy bo zawiera informacje jeszcze o połączonych firmach a do tego nie ma wydzielonego samego czwartego kwartału. Wg listu Prezesa Zarząd będzie rekomendował zgodnie z polityką dywidendy przeznaczenie 80% zysku skonsolidowanego na dywidendę co odpowiadałoby 92 groszom na akcję i 11% stopą dywidendy, ponadto ma być dodatkowo jeszcze wypłacona zaliczka z zysku za 2018r.

Seko zaprezentował raport roczny którego omówienie zrobiłem pod tym linkiem


Altus podał wyniki za 4 kw których krótkie omówienie jest pod tym linkiem

Asbis podał oficjalne wyniki za 4 kw i wyglądają bardzo dobrze, wzrost przychodów o 23% i zysku o 25%, mocne przepływy operacyjne które wzrosły o 45% i w całym 2017 wyniosły 157 mln zł przy
37 mln zł rok wcześniej i rocznym zysku 26 mln zł, bilans się poprawił. Jedyne co słabo wygląda i jest ostrzeżeniem to spadek marży brutto w 4 kw z 5,81 % do 4,89% i aby to nie był trwały trend.

Ambra nie jednoznaczne wyniki gdyż pozytywnie wzrosły przychody (o 5%), marża ze sprzedaży (o 7,2%) ale spadł zysk netto (o 3,4%), na spadek zysku wpłynęły wyższe koszt wynagrodzeń (o 6,6%), zwiększone koszty marketingu "reklamy" o 2 mln (25% więcej r/r) ale na plus 1,5 mln otrzymane roszczenia. Ciekawy jestem dzisiejszej reakcji rynku gdyż nie znam oczekiwań rynku do dynamiki rozwoju a przecież Ambra nie jest nisko wyceniana (c/z 14). Stabilizować kurs może oczekiwanie na wyniki 1 kw które powinny być lepsze (rok temu była jednorazowa strata 3,5 mln i przesunięte są święta na 1 kw).

IRL - podał wyniki za 4 kw 2017 i nie są one jednoznaczne, zysk netto wzrósł o 17% (o 0,4 mln eur) i wyniósł 2,777 mln eur co przy kursie eur/pln 4,20 daje 11,66 mln zł zysku a ja szacowałem że będzie 11 mln zł. Poprawił się także bilans (spadek zobowiązań i wzrost kapitału własnego) oraz świetne jak zawsze przepływy operacyjne które w całym 2017 roku wyniosły 10 mln eur i są o 10% wyższe od zysku skonsolidowanego.  Gorsza natomiast wiadomość to spadek przychodów o 16% do 46 mln eur.

Stalexport podał szacunki przychodów i zysku za 4 kw 2017 i są to bardzo słabe szacunki, zysk spadł jakieś 33% (około 20 mln) a przychody wzrosły o 7% (około 5 mln), spadek przepływów operacyjnych, oczywiście możliwe że zawiązali jakieś spore rezerwy ale wynik idzie w świat.

Telestrada - na poziomie zysku netto wynik jest zdecydowanie niższy od moich szacunków (2,75 mln szacunku zysku do 1,42 mln faktycznego zysku) a wynika to z faktu iż cytuję "W pozostałe koszty operacyjne zaksięgowano jednorazowe pozagotówkowe koszty wyburzonych budynków (wartość z momentu zakupu nieruchomości obejmującej grunt i budynki) w wysokości 1,838.126 PLN". Jest to wyłącznie zabieg księgowy ale gorszy wynik poszedł w świat. Przychody tak jak można się było spodziewać spadły o 5% ale wzrosła mocno marża na sprzedaży z 45%  do 57%, przepływy operacyjne nadal świetne bo w 4 kw 3,4 mln a w całym 2017 roku 15,7 mln przy rocznym zysku netto 10,14 mln, c/z rośnie do 5,4 czyli nadal nisko.


Jest to już mój kolejny post o szacowaniu wyników spółek aktualnie znajdujących się w moim portfelu. Tym razem jako że zamknąłem swój rzeczywisty fundamentalny portfel "blogprezesa" obecne szacunki dotyczą spółek z wirtualnych portfeli Fundamentalnego i dywidendowego. Zaprezentowane w tym poście szacunki dotyczą ostatniego kwartału czyli okresu od  1.10.2017 do 31.12.2017r.
W związku z zawirowaniami w życiu które miałem ostatnio nie podsumowałem moich szacunków za wcześniejszy kwartał które zamieściłem pod tym postem. Muszę przyznać że w porównaniu z kilkoma wcześniejszymi kwartałami w których szacowałem wyniki idzie mi to coraz lepiej. Pomimo iż w punkt w zasadzie trafiłem tylko Getback ale w pozostałych pozycjach nie było tak dużych rozpiętości. Spółkami które mnie mocno zaskoczyły i pobiły moje szacunki było Seko (+125 %) i Eurotel (+40%), negatywne zaskoczenie to Helio (-36%).
Przechodząc do meritum postu chcę od razu zaznaczyć że nie jestem zawodowym analitykiem, nie mam uprawnień i odpowiednich narzędzi do profesjonalnej analizy dlatego to nie są żadne rekomendacje czy prognozy a tylko moje oczekiwania. W poprzednim kwartale nie spodziewam się że spółki miały dynamiczne kilkuset % wzrosty zysku, raczej mogą to być wzrosty kilkunasto %, wyjątkiem może być Seko w przypadku którego oczekuję nawet 50% wzrostu zysku.
Altus - wyższy zysk r/r dzięki przejęciu BPH TFI co mocno powiększyło aktywa
Ambra - założyłem  12% wzrost zysku dzięki korzystnym kursom walutowym i rosnącej konsumpcji win, jednak możliwy wzrost surowców (jabłka, winogrona) może wynik pogorszyć
Eurotel - założyłem +20% zysku dzięki mocnej sprzedaży produktów Apple
Ferro - stabilny wzrost na poziomie 15%
Getback - ostatni kwartał z porównywalnymi zyskami, od kolejnego spodziewam się dużych progresów
IRL - mocno wiało i ceny energii trochę zaczęły rosnąć, negatywnie wpływa przeliczenie zysku na złotówki gdyż mamy 5% umocnienie naszej waluty
PCM - jedyna spółka której zyski mogą być niższe o 3-5% r/r, wyemitowali obligacje na 250 mln zł i od nich mogli ponieść spore koszty
Seko - mocniejszy złoty do eur o 4-5% oraz spadek cen śledzia o 30-40%
Stalexport - stabilne 10% wzrostu dzięki wyższym opłatom za przejazd i większemu ruchowi na autostradzie
Telestrada - może być to ostatni kwartał z 20% wzrostem zysku netto dzięki niższej amortyzacji i końcowi promocji na abonament w związku z przenoszeniem usług klientów z kabla na karty sim
Dzień wyników Nazwa Wynik 4 kw 2016 w mln Mój szacunek w mln Wynik 4 kw 2017 w mln Różnica szacunku w mln Różnica szacunku w% c/z przed / po wynikach

Altus 21,19 23,00 17,85 - 5,15 -22,40% 6,39 /6,71

Ambra 24,16 27,00 23,30 -3,70 -13,70% 14,1/14,12

Eurotel 2,97 3,60 2,98 -0,62 -17,30% 7,53 /8,20

Ferro 4,33 5,00 -22,15 -27,15 - 9,84 /27,55

Getback 75,34 77,00 - - - 7,64 /

IRL 10,47 11,00 11,66 +0,66 +6% 6,69 /6,94

PCM 8,34 8,00 5,70 -2,30 -29% 9,28 /7,90

Seko 3,20 4,80 4,26 -0,54 -11% 7,87 /7,60

Stalexport 54,74 60,00 35,14 -24,86 -41,50 % 6,15 /7,01

Telestrada 2,29 2,75 1,42 -1,33 -48,40 % 5,00 /5,40

Asbis 11 20 13,60 -6,40 -32% 8,24 /7,50
                 BAHolding          ?                     50 rocznego zysku           48 mln                       7,20/7,70
                 ABC Data           4,1                   16           +11,40        -4,60            -29%           15,36/9,60
                 Kania                 11,4                  11,5         +18,85           +7,35          +63%        4,60 /3,31
                 Colian                5,55                  22,2          -62,3              -                  -               17,73/ -
Post ten będzie modyfikowany gdyż będę wpisywał podawane wyniki oraz w przypadku jakiegoś zakupu akcji nowej spółki przed wynikami za 4 kw to wówczas dopisze ją do tabeli.
Podane wyniki za 4 kw 2016 pochodzą z serwisu biznesradar.pl a nie z raportów finansowych więc jest możliwość że mogą być błędne.

Przypominam o koniecznym przeczytaniu zasad Wirtualnego Portfela Fundamentalnego link  , wirtualnego portfela dywidendowego link oraz o ryzyku inwestycyjnym link zasady.
Przedstawione informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianym rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszej analizy. Czytelnik musi być świadomy, że wyłącznie on ponosi odpowiedzialność z tytułu podejmowanych decyzji inwestycyjnych. 

Udostępnij:

4 komentarze:

 1. Ciekawa lektura. Dziękuję.
  Przydałoby się zgłosić bloga do najlepszych blogów itd. Może pomożemy w tym Prezesowi?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Rok temu w gazecie parkiet był opisany mój blog - "Osiem blogów, które mogą pomóc w podjęciu decyzji inwestycyjne" cytuję
   "Na blogu Analizyprezesa.blogspot.com autor o pseudonimie Prezes prezentuje spółki, których akcje nabywa. Podaje przy tym uzasadnienie swojego wyboru, okres i wartość inwestycji, a także oczekiwaną stopę zwrotu. Ponadto pod linkiem http://www.biznesradar.pl/portfel/17409,blogprezesa znaleźć można aktualny skład portfela z dokładnymi wynikami. Selekcja firm odbywa się głównie pod kątem fundamentalnym. Autor szuka przede wszystkim firm tanich (C/Z w okolicy 5–6), osiągających w ostatnich kwartałach czy latach zwyżki przychodów i zysków, trendowych, dywidendowych, które raportują jakieś istotne wydarzenie, mogące podnieść notowania. Prezes związany jest z giełdą od 2000 r. i jego strategia jest wynikiem 16 lat doświadczeń. Choć blog prowadzony jest dopiero kilka miesięcy można tam znaleźć wiele wpisów i ciekawych, inwestycyjnych sugestii" .

   Usuń
 2. Cześć Prezesie

  Poszukuję firmy dywidendowej w miarę bezpiecznej, bo boję się możliwych spadków z USA.
  Z twoich spólek dywidendowych mam IRL i Telestrade.
  Interesuje mnie np. Altus - czy masz jakąkolwiek wiedzę, że w tym roku będzie też dywidenda, a jeśli miałaby być to mniej wiecej na jakim poziome ??
  Na ile szacujesz w tym roku dywidende z Eurotela ??

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W kontekście bessy nie ma spółek bezpiecznych choć dywidendowe mogą mniej spaść, przy spadkach rynku o 50% dobre dywidendowe ze 25% wtedy na pewno spadną.

   Jeśli chodzi o Altus to nie dopuszczam możliwości że nie będzie dywidendy bo nie widzę powodu aby jej nie było, oczekuję 1,70 zł dywidendy czyli stopa 12%. W przypadku Altusa i innych tfi notowanych na gpw trzeba zakładać stopniowego i powolnego pogarszania wyników w tym i kolejnych latach dlatego to może nie być dobry wybór na długi termin. Ja raczej trzymam do dywidendy akcje i sprzedaję ale ostatecznej decyzji jeszcze nie podjąłem.
   Eurotel oczekuję 2,30 dywidendy, kasa jest, wydatków nie ma więc nie ma sensu trzymać w firmie.

   Usuń

Aktualności, analizy, komentarze ..

Krotkie analizy spółek z GPW i newconnect

27.09 Alumetal w mojej ocenie jest wzorową wręcz fundamentalną spółką w przypadku której oczekuję wręcz stałej i umiarkowanej popraw...

Wirtualny Portfel Dywidendowy

Istotne Notowania

Liczba wyświetleń ostatnie 30 dni