"Informuję iż rozwój bloga i jego prowadzącego wspierany jest reklamami google wyświetlanymi na blogu których treść jest niezależna od woli prowadzącego. Prezes."

niedziela, 30 kwietnia 2017

Wyniki spółek z mojego portfela za 1 kw - jakie mogą być ?

Unimot - w przypadku tej firmy głównie patrzę na zysk netto 8,2 mln (zysk jednostki dominującej) który jest 5% wyższy r/r przy 75% wzroście przychodów (spadła mocno marża netto). Dzięki ostatniej emisji akcji
mocno poprawił się bilans firmy, obecnie kapitał własny wynosi 198 mln i przy 360 mln kapitalizacji zrobiło się znacznie bezpiecznej. Znacznie poprawiły się przepływy operacyjne (o 62 mln) które są ujemne i wynoszą 37,7 mln, nie jest to na chwilę obecną niepokojące bo wynika to z dynamicznych przyrostów przychodów i dużych obracanych kwot, korzystnie zwiększyła się amortyzacja a zmniejszył Capex. Ciekawa jest pozycja przychodów ze względu na kraj, poza Polską mocno wzrosły przychody w Holandi (+ 90 mln), Czechach i Bułgarii i to dla mnie spore ale pozytywne zaskoczenie gdyż przekonany byłem że dynamika wzrostu przychodów pochodzi głównie z Polski a tu mamy ładną dywersyfikację. W segmencie oleju napędowego Unimot rośnie szybciej niż rynek i szybciej niż konkurencja (rynek wzrosł o 15% a Orlen i Lotos 6 i 9%), wzrósł też udział na rynku i w imporcie oleju. 5 czerwca otwarcie pierwszej stacji paliw pod marką Avia (do końca roku ma być 15). Czynnikami sprzyjającymi są m.in. wprowadzony w Polsce tzw. pakiet paliwowy i pakiet transportowy, wykorzystanie własnych, stabilnych źródeł zaopatrzenia i kompetencji w zakresie handlowym, jak również umiejętności zastosowania narzędzi finansowych i hedgingowych. Spadek marż w I kwartale 2017 roku wynikał głównie z ogólnego obniżenia się poziomu marż na rynku hurtowym oleju napędowego. W I kwartale 2017 roku nastąpił wzrost sprzedanych wolumenów, w tym z tytułu realizacji wygranego przetargu na zakup biopaliw. Pomimo spadających cen biopaliw, Emitent poprzez odpowiednio dobrane zabezpieczenia finansowe oraz długoletnie doświadczenie kadry zarządzającej utrzymał rentowność w tym obszarze na poziomie z poprzednich okresów.

Helio - w zasadzie wyniki są zgodny z tym co można było oczekiwać chociaż po cichu liczyłem na jakąś niespodziankę gdyż szacunki które podali były w trakcie trwania kwartału i można było liczyć że im sprzedaż jeszcze się poprawiła. Raport niestety jest skąpy w informacje finansowe (jest mocno okrojony), nie ma załączonego bilansu, rozbicia rzis i przepływów operacyjnych więc mogę się odnieść to komentarzy zarządu. "Mimo spłaszczenia się sezonowości sprzedaży Spółki w ciągu roku, należy odnotować, że to wciąż okresy przedświąteczne są głównym generatorem zysków Emitenta. Z uwagi zatem na późny termin tegorocznej Wielkanocy (połowa kwietnia 2017 względem końca marca 2016) część przedświątecznego piku sprzedażowego przypadnie w udziale jeszcze ostatniemu kwartałowi roku obrotowego 2016/2017. Równolegle należy liczyć się w tym czasie z wyższymi kosztami sprzedaży wynikającymi m.in. z intensyfikacji działań promocyjnych w tygodniach bezpośrednio poprzedzających święta.
Jednocześnie należy uczulić, że z uwagi na efekt wysokiej bazy IV kwartału ubiegłego roku obrotowego (kwiecień – czerwiec 2016), utrzymanie w kolejnych okresach sprawozdawczych obecnej dynamiki sprzedaży jest już mało prawdopodobne.
....należy zwrócić szczególną uwagę na sytuację panującą na rynku walutowym. Niestabilna sytuacja w tym zakresie wpływa bowiem negatywnie na działalność HELIO S.A. Deprecjacja złotego wobec kluczowej dla zakupu surowca waluty (USD) przyczynia się bowiem przede wszystkim do obniżenia uzyskiwanych przez Spółkę marż ze sprzedaży brutto."

Aviaam Leasing - bardzo pozytywne wyniki gdyż bez przychodów ze sprzedaży samolotów które nie są stałe więc nie powinno się ich uwzględniać w szacowaniu wyników, podstawowa działalność czyli leasing i obsługa leasingowa pokazały że duży potencjał, przypomnę że Aviaam odświeżył w zeszłym roku flotę i widać od razu progres, wszystko wskazuje że współpraca z chińczykami może być owocna. Uwaga - nie przestraszcie się jak będzie przeglądać wyniki w biznesradar.pl, wygląda tak jakby firmie mocno skurczył się cały biznes (spadek przychodów i bilansu), jest to wynikiem umocnienia naszej złotówki na koniec poprzedniego kwartału na którą wyniki są przeliczane, w usd czy eur jest super a w pln gorzej wygląda.


4Fun Media - wyniki są lepsze r/r na poziomie przychodów i zysku netto i warto też zwrócić uwagę na zysk jednostki dominującej który jest wyższy od netto, zysk byłby wyższy gdyby nie wysoki podatek dochodowy, wg moich zasad c/z wynosi 6 (czyli nisko), bilans poprawił się. Pomimo faktu iż trochę spekulacyjnie zakupiłem akcje bo podawane przez wirtualnemedia.pl przychody z reklam wskazywały na potężne wzrosty, trzymam dalej akcje do kolejnych wyników a gdyby kurs spadł to rozważę dokupienie.

Danks - patrząc na przychody i zysk netto jest sporo słabiej i jestem trochę zaskoczony, może na niższy zysk wpłynęły koszty nowej emisji akcji, ładne przepływy operacyjne, spora amortyzacja, świetny bilans i 12,4 mln gotówki (brak kredytów) więcej od obecnej kapitalizacji. Chyba dalej kurs będzie w miejscu stał.

Astarta – tak na szybko wyniki trochę gorsze od moich oczekiwań gdyż zysk netto wzrósł o 64% (do 31 mln eur) a szacowałem 90% więcej i to największy minus, zaskoczyły mnie dosyć wysokie koszty sprzedaży.
Pozostałe dane wyglądają dużo lepiej, przychody zwiększyły się o 111% do 148 milionów EUR, przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej wzrosły o 122% do 84 milionów EUR, a udział eksportu wyniósł 73% skonsolidowanych przychodów. Dług netto zmniejszył się do najniższego poziomu w ciągu ostatnich dziewięciu lat do 73 milionów euro. Spółka sprzedała 115% więcej cukru i 141% więcej ziaren i nasion oleistych w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Sprzedaż eksportu cukru przyczyniła się do 72% przychodów segmentowych, a 90% z nich zostało wyeksportowanych. C/z spada z 4,85 do 4,28, bilans ładny, przepływy operacyjne jak wyżej napisałem świetne, patrząc na bilans to zapasy są obecnie wyższe 48 mln eur i o tyle można minimalnie szacować poprawę przychodów w kolejnych okresach (szczególnie 2 kw).

Onico - duży zawód jeśli chodzi o zysk netto który spadł o 40% przy rosnących przychodach o 10%, tak wygląda jakby lekko spadające ceny ropy w 1 kw pogorszyły im rentowność (może się nie zabezpieczają). Nie widzę sensu analizowania bilansu czy przepływów bo w przypadku tej firmy grałem pod zysk netto. Obecnie c/z wzrasta do 7,10, niby tanio ale niesmak ogromny. Niby spółka "Spółka liczy na wzrost wolumenów sprzedaży w kluczowych segmentach prowadzonej działalności. Do osiągania lepszych wyników finansowych powinny przyczynić się zarówno nowe strumienie dostaw produktów ropopochodnych oraz wejście w nowe segmenty sprzedaży. Spółka w pierwszym kwartale 2017 r. rozpoczęła dostawy autogazu do międzynarodowych sieci stacji paliw w Polsce" i przeszli od kwietnia częściowo na zapasy obowiązkowe tak jak Unimot co powinno poprawić wyniki "Spółka dokonała oceny ekonomicznej sposobu realizacji obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych, wynikiem której została podjęta decyzja o zmianie polegającej na częściowym zastąpieniu usługi biletowej zapasami fizycznymi".

Skarbiec – jest dobrze, wyniki są nawet lepsze od prognozy mbanku gdyż przychody wyniosły 31,128 mln rok temu 17,361 mln (79% wzrostu) a zysk 8,469 mln przy 2,987 mln rok temu (183% wzrostu). Bilans się
poprawił, przepływy operacyjne niższe o 4 mln (gotówka nie nadąża za zyskami) zakładam że w ostatnim kwartale się wyrównają, c/z spada do do 8,80 i oczekuję dalszego spadku po kolejnych wynikach, na dzień dzisiejszy dywidenda po obecnych wynikach to minimum 10%. Generalnie tak jak dm mbanku przewidział zyski się poprawią dzięki opłacie zmiennej która wyniosła 11,425 mln i o tyle była wyższa r/r. Nie mogę znaleźć dokładnie zasad naliczania tej opłaty i tylko wiem że zależy od wielkości aktywów i osiąganych wyników inwestycyjnych. Na dzień dzisiejszy zakładam że i w obecnym kwartale może być wyższa r/r ale to wszystko zależy od dalszego zachowania giełd (myślę tu o okresie do 30 czerwca).


Jest to kontynuacja zapoczątkowanego kwartał temu cyklu link poprzedni post o szacowaniu wyników spółek które mam aktualnie w moim portfelu. Zaprezentowane w tym poście szacunki dotyczą ostatniego kwartału czyli okresu od  1.01.2017 do 31.03.2017r.
Jako że nie jestem zawodowym analitykiem, nie mam uprawnień i odpowiednich narzędzi do profesjonalnej analizy dlatego to nie są żadne rekomendacje czy prognozy a tylko moje oczekiwania.
Firmy IRL i Aviaaml nie podały jeszcze terminów raportów i możliwe jest że 2 dni przed publikacją dopiero o tym poinformują. W przypadku tych dwóch spółek rozbieżności moich szacunków z faktycznymi wynikami mogą być duże gdyż IRL w 2016r. pokazał słabe wyniki (szczególnie 3 ostatnie kwartały) i zakładam że jeszcze 1 kw może byś sporo gorszy niż rok temu, natomiast w przypadku Aviaaml szacunki są trochę spekulacją gdyż firma często uzyskuje nieregularne dodatkowe przychody z handlu samolotami którego niestety nie jestem w żaden sposób przewidzieć. W przypadku Astarty to podane są wstępne szacunki przychodów które są aż o 123% wyższe r/r więc i zysk może być znacznie wyższy niż przyjęty w moich szacunkach. Także Helio poinformowało iż spodziewa się podwojenia wyniku finansowego (uwaga, Helio ma przesunięty rok obrachunkowy, szacunek mój dotyczy 3 kw).
W przypadku najnowszego mojego zakupu 4fun media wyniki są dużą niewiadomą i na nie szczególnie czekam (mimo małego zaangażowania) gdyż mogą być odrobinę gorsze ale też dużo lepsze od moich szacunków, jeśli będą dużo lepsze (więcej w poście link to będę wówczas sporo powiększał pozycję).
Spółki paliwowe Onico i Unimot to trochę dla mnie niewiadome i podane przez te spółki wyniki będą istotne w stosunku do dalszego mojego zaangażowania w te firmy, Unimot podaje miesięczne przychody które w 1 kw r/r są wyższe o 70% i logicznie powinienem przyjmować nawet 80% wzrostu zysku, jednak spółka rok temu miała nienaturalnie wyższe przychody operacyjne o 4 mln (nie sprawdzałem ale mogły to być różnice kursowe) dlatego szacuję podobny zysk w tym kwartale. W przypadku Onico 4 kw potworzył sporo jednorazowych rezerw który negatywnie zaskoczyły dlatego obecnie wolę zachowawczo szacować aby się nie zaskoczyć ale nie mogę wykluczyć że może być bardzo dobrze.
Danks pomimo raportowanego spadku przychodów w 1 kw, zysk może być podobny dzięki obniżeniu stawki podatkowej z 19 na 15%.
Szacunek odnośnie Skarbca jest podobny do  prognozy dm mbanku która była dla mnie zachętą do kupna akcji.
Post ten będzie modyfikowany gdyż będę wpisywał podawane wyniki oraz w przypadku jakiegoś zakupu akcji nowej spółki przed wynikami za 1 kw to wówczas dopisze ją do tabeli.
Podane wyniki za 1 kw pochodzą z serwisu biznesradar.pl a nie z raportów finansowych więc jest możliwość że mogą być błędne. 
Przypominam o koniecznym przeczytaniu zasad mojego bloga i o ryzyku inwestycyjnym link zasady.
Aktualny stan mojego rachunku i posiadane akcje link rachunek.
Dzień wyników Nazwa Wynik 1 kw 2016 w mln Mój szacunek w mln Wynik 1 kw 2017 w mln Różnica szacunku w mln Różnica szacunku w % c/z przed / po wynikach
11.05.2017 Astarta 80,00 150,00 129,7 -20,3 - 13,50 4,92 / 4,20
12.05.2017 Onico 8,50 9,00 5,15 -3,85 -42,8 6,71 / 7,10
15.05.2017 4fun 0,42 0,60 0,65 +0,05 + 8 16,5 /12,45
15.05.2017 Danks 0,38 0,40 0,27 -0,13 -32,5 6,32 /ok 7
30.05.2017 Unimot 7,84 8,00 8 0 0 12,4 /12,1
30.05.2017 Helio 1,61 3,10 3,04 -0,06 -2% 8,40 /8,25
brak IRL 16,10 12,50 10,9 -1,6 -12,8 6,20 / 6,60
brak Aviaam 9,52 10,00 17,4 +7,4 +74 3,27 / 3,40
10.05.2017 Skarbiec 3 8 8,47 0,47 +5 11,22/8,80

Udostępnij:

5 komentarzy:

 1. Prezes...
  Czy przyjąłeś podobne założenia jak przy ostatnim szacowaniu???
  czy może coś zmieniłeś?
  tzn. czy jednak podszedłeś bardziej restrykcyjne do wyników???

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jak wiesz, zawsze wolę niedoszacować i się pozytywnie zaskoczyć, niż na odwrót. Teoretycznie poza Danksem, IRL i Helio pozostałych firm wyniki mogą się bardzo różnić (nawet 50% więcej) i mam nadzieję że in plus. Oczywiście życie zweryfikuje jak będzie ale jednego jestem pewiem że jeśli większość z nich poprawi wyniki to na pewno wielu czytelnikow bloga się uspokoi i będzie nawet można powiększać zaangażowanie.

   Usuń
 2. Odpowiedzi
  1. 4fun wyniki są tak jak napisalem jedną niewiadomą, przyjąłem 40% progres bo na to mogą wskazywać rosnąca oglądalność kanałow 4fun oraz dynamiczne przyrosty z reklam na podstawie których kupiłem akcje tej firmy.

   Usuń
  2. Oszczedzasz mi sporo czasu. Mam podobny styl inwestowania. Postaram sie kiedys odwdzieczyc:)

   Usuń

Aktualności, analizy, komentarze ..

Krotkie analizy spółek z GPW i newconnect

27.09 Alumetal w mojej ocenie jest wzorową wręcz fundamentalną spółką w przypadku której oczekuję wręcz stałej i umiarkowanej popraw...

Wirtualny Portfel Dywidendowy

Istotne Notowania

Liczba wyświetleń ostatnie 30 dni